Det er mulig å samle inn kontanter som så betales inn til Kreftforeningen, eller oppfordre andre til å betale inn på Kreftforeningens Vipps 2277. Da er det viktig at alle merker innbetalingen med det samme (f.eks.: Sang mot kreft), slik at vi kan følge med på hvor mye innsamlingen din har fått inn.

Hva må du tenke på?

Kreftforeningen setter enormt stor pris på alle som ønsker å samle inn penger på vegne av oss. Vi lever av innsamlede midler og ønsker å gi våre støttespillere så mye støtte som mulig. Til tider har vi derimot begrenset med ressurser, det er derfor viktig at du selv tar i et tak for din egen innsamling. Vi har dessverre ikke mulighet til å garantere eller støtte innsamlingen din økonomisk. Vi kan heller ikke bidra med fysisk materiell. Send oss gjerne en e-post og fortell hva du planlegger, og hvordan det gikk. Da kan vi gi deg noen gode tips, og vi kan svare bekreftende dersom noen tar kontakt for å høre om det er en legitim innsamling.

Vær varsom

Vi i Kreftforeningen er helt avhengige av et godt omdømme for å kunne samle inn penger og gjøre den jobben vi gjør. Vi håper derfor at de som samler inn penger på vegne av oss passer på å ikke skade omdømmet vårt. Tenk på dette når du for eksempel velger virkemidler og tema for innsamlingen din. Vær forsiktig så du ikke fremstår som en offisiell representant for Kreftforeningen, men en engasjert, privat støttespiller.

Opptre ryddig

Vær tydelig på hva som går til Kreftforeningen, og hva som eventuelt går til å dekke kostnader du har, det er jo viktig at de som har støttet innsamlingen din ikke føler seg lurt.

Var denne siden nyttig?