«Du har kreft». Godt over 33 000 nordmenn får den beskjeden i år. Takket være enorme fremskritt skal heldigvis de fleste leve videre – sju av ti blir kreftfrie.

Men kreftfri er ikke det samme som frisk. Minst én av tre kreftpasienter opplever en eller flere former for senskader.

Noen får nerveskader etter kreftbehandling, og mister følelsen i fingrene. Da kan det være utfordrende å kneppe igjen skjorten. Prøv selv i utstillingen.

 

Interaktiv utstilling
Dette er temaet for den nye utstillingen i Kreftforeningens Vitensenter. Her kan du, i tillegg til å lære mer om senskader, kjenne på kroppen hvordan det oppleves å ha senskader etter kreft.

I den interaktive utstillingen kan du prøve støvlene som viser hvordan det å gå helt vanlig over gulvet kan være utmattende for enkelte. Du kan høre hvordan det oppleves å skulle henge med i en diskusjon rundt lunsjbordet når evnen til å huske og konsentrere seg er blitt en annen. Og hvordan går det å plassere dagligvarer i kjøleskapet når eskene brått er blitt blytunge?

Disse vektstøvlene skal gi opplevelsen av hvordan det å gå noen skritt over gulvet kan være utmattende for enkelte med senskader.

 

Ikke alle får senskader, og senskader arter seg ulikt fra person til person. Alder og helsetilstand, hvilken behandling du har gjennomgått og hvilken diagnose du har hatt er blant faktorene som spiller inn. Listen over mulige senskader er lang, men noen vanlige senskader er fatigue (kronisk tretthet), hukommelsestap, nerveskader, redusert seksualfunksjon og muskel- og skjelettplager. For noen kan det å delta sosialt eller holde på en jobb bli vanskelig.

Få forventer senskader
– De fleste som får kreft er forberedt på bivirkninger og plager i forbindelse med kreftbehandlingen, men få forventer senskader. Det er en av grunnene til at vi fortsetter å løfte denne tematikken, sier generalsekretær Anne Lise Ryel.

Flere personer får kreft og blir kreftfrie. Derfor er det viktig med mer oppmerksomhet rundt de utfordringene kreftoverlevere kan stå overfor etter behandlingen.

– Noen klarer, med små justeringer, å være i jobb og opprettholde dagligdagse aktiviteter. Andre får så alvorlige helseproblemer eller skader at de må gi opp livet de har hatt og finne andre måter å leve livet på, sier Ryel.

SENSKADER: Senskader er helseproblemer som varer i mer enn ett år etter avsluttet behandling, eller som opptrer ett år eller mer etter avsluttet behandling.

Senskadene kan være både somatiske, psykologiske eller sosiale, kan ha ulik alvorlighetsgrad og ulik grad av innvirkning på pasienten.

Eksempler på senskader: Hjerte- og karsykdommer, hormonforstyrrelser, fatigue (kronisk tretthet), redusert seksualfunksjon, muskel- og skjelettplager, benskjørhet.