Forskning viser at friluftsliv er en av de beste måtene å bedre både fysisk og mental helse. Nils Øveraas er tidligere generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT) – landets største friluftslivsorganisasjon. I denne timen vil han gi oss et innblikk i betydningen av å være fysisk aktiv, dersom du vil holde deg langtidsfrisk. Hvor langt må du egentlig gå for å få en helseeffekt?

Foredraget vil gi et innblikk i DNTs virksomhet i fjellet, ved kysten og i nærområdene, og vise hvordan ulike prosjekter har fått nye grupper til å bedre sin livssituasjon gjennom deltagelse i friluftslivet.

DNT feiret 150 år i 2018, og vi vil også få høre litt om utviklingen av friluftslivet i Norge og hvordan det har blitt en folkebevegelse.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men du må melde deg på.

Meld deg på

Velkommen!