For at hver enkelt kreftpasient skal oppnå best mulig effekt av behandlingen – og samtidig få færrest mulig senskader – er det avgjørende å ta hensyn til kreftcellenes egenskaper. Jo mer man vet om kreftcellenes biologi, jo bedre kan man tilpasse behandlingsopplegget til pasientens risikoprofil og forventet respons på behandlingen.

Åslaug Hell

Åslaug Helland, professor og kreftlege ved Oslo Universitetssykehus, presenterer sin forskning på lungekreftpasienter og bruk av nye avanserte metoder som kan bidra til mer persontilpasset kreftbehandling.

Foredraget varer i 45 minutter, med mulighet for å stille spørsmål og delta på en omvisning etterpå.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men krever påmelding.

Meld deg på

Foredraget er en del av møteserien «Møt en forsker». Her presenterer forskere som har fått støtte av Kreftforeningen sitt arbeid på en lettfattelig måte. Foredragene passer for alle og krever ingen bakgrunnskunnskap.