Mangel på sosialt nettverk har negative konsekvenser for både fysisk og mental helse. No Isolation vil løse dette problemet ved hjelp av varm teknologi. De har utviklet skoleroboten AV1 for barn, og skjermen KOMP, som bare har én knapp, for seniorer. Begge er å finne i Kreftforeningens Vitensenter.

Lørdag 9. februar kan du møte menneskene bak selskapet og høre hvordan de de tre siste årene har jobbet med å designe teknologi med brukeren i fokus. Du kan også få prøve både KOMP og AV1.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men krever påmelding.

Meld deg på

No Isolation er en norsk oppstartsbedrift, grunnlagt i oktober 2015, som har som mål å bekjempe ensomhet og sosial isolasjon gjennom varm teknologi. Selskapet jobber ut fra et mål om å løse det store samfunnsproblemet som ensomhet er, ved å utvikle teknologi med og for de som skal bruke den. I tillegg jobber de med å løfte frem temaet, gjennom media, partnere og samfunnskontakt. Selskapet har kontorer i Oslo, Amsterdam og London.