Takket være moderne diagnostikk og behandling lever syv av ti kreftpasienter minst fem år etter at de har fått kreftdiagnosen. Etterhvert som flere overlever, har det også blitt større oppmerksomhet rundt senseffekter som følge av kreftsykdommen eller behandlingen.

Kreftforeningen ønsker sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling å rette oppmerksomheten mot dette temaet. Vi inviterer derfor til et åpent møte for pasienter og pårørende.

Program

  • 17.00: Velkommen
  • 17.10: Seneffekter etter kreft ved Cecilie E. Kiserud
  • 17.25: Seneffekter etter stråling mot bekkenregionen ved Sophie D. Fosså
  • 17.40: Pasienthistorie/samtale
  • 17.55: Pause
  • 18.15: Fatigue etter kreftbehandling ved Mette Seland
  • 18.30: Seksualitet etter kreftbehandling ved Randi Gjessing
  • 18.45: Rehabiliteringstilbudet i regionen ved Tone Skaali
  • 19.00: Diskusjon/samtale med fagpanel

Møtet er gratis og åpent for alle, men krever påmelding.

Påmeldingsfristen er ute.