Takket være moderne diagnostikk og behandling lever syv av ti kreftpasienter minst fem år etter at de har fått kreftdiagnosen. Etterhvert som flere overlever, har det også blitt større oppmerksomhet rundt senskader som følge av kreftsykdommen eller behandlingen.

Kreftforeningen ønsker sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling å rette oppmerksomheten mot dette temaet og inviterer derfor til et åpent møte for pasienter og pårørende.

Program

  • 17:00–17:10: Velkommen
  • 17:10–17:20: Seneffekter etter kreft ved Cecilie E. Kiserud
  • 17:20–17:35: Seneffekter etter kreft i øre-nese-halsområdet ved Cecilie Amdal
  • 17:35–17:50: Pasienthistorie / Samtale
  • 17:50–18:10: Pause
  • 18:10–18:25: Fatigue etter kreftbehandling ved Kristin V. Reinertsen
  • 18:25–18:40: Seksualitet etter kreftbehandling ved Randi Gjessing
  • 18:40–18:55: Rehabiliteringstilbudet i regionen ved Tone Skaali
  • 18:55–20:00: Samtale med fagpersoner

Meld deg på