«Oslo Health Hackathon» har testet og demonstrert hvordan bruk av nye metoder på reelle, åpne helsedata kan få frem ny kunnskap som kan gi bedre behandling.

– Hvilken kreftpasient har nytte av en sekundær operasjon, og hvem har det ikke?

Acando inviterer til ettermiddagsseminar, 25. april, der det vil bli presentert erfaringer og perspektiver fra «Oslo Health Hackathon», som avsluttes i disse dager.

Deltagerne har fått tilgang til åpne sett av reelle helsedata med mange ulike kliniske variabler og jobber i tverrfaglige team for å finne nye svar som kan hjelpe pasienter med hjernesvulst. Mer enn 60 lag og 100 personer har konkurrert om å analysere helsedataene og finne de beste metodene.

«Vi tror at digital teknologi vil gi bedre presisjon i behandlingen, bedre verktøy for å forebygge og behandle sykdom, og er en forutsetning for å bygge en sterkere helsenæring i Norge. Dette vil kreve kunnskap om hvordan man kan utnytte verdien i helsedata på en trygg og sikker måte,» skriver Acando.

Prosjektet er et samarbeid mellom Acando, BigMed, DNV GL og Kreftforeningen.

Program

 • Velkommen og introduksjon
 • Verdien av ny medisinsk kunnskap sett fra et pasientperspektiv 
  Lars Bestum, pasient som lever med hjernesvulst
 • Hjernekreft hos voksne
  Torstein Meling, Professor i nevrokirurgi ved Universitetet i Genève og associate professor ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo
 • Muligheter ved biomedisinsk data for behandling, forskning og etikk
  Arnoldo Frigessi, Professor på Universitetet i Oslo
 • Paneldebatt
 • Datakvalitet som en viktig forutsetning for å få ut verdi av helsedata
  Justin Fackrell, Data Scientist hos DNV GL
 • Oslo Health Hackathon
  Kort presentasjon av bidragene, kriteriene for konkurransen og premieutdeling

Det vil bli servert mat og drikke.