Hvert år får over 33 000 nordmenn beskjed om at de har kreft. Heldigvis overlever syv av ti, takket være store fremskritt innen kreftbehandling.

Men, kreftfri betyr ikke alltid det samme som frisk. For mange har den tøffe behandlingen en høy pris – de får senskader.

40 prosent av alle som blir rammet av kreft er i arbeidsfør alder, og mange sliter med å returnere til arbeidslivet.

Så, hva må til for at flere kreftpasienter kan fortsette å stå i arbeid under og etter kreftbehandling?

Bli med på frokostmøte om inkludering i arbeidslivet på Verdens kreftdag. Frokost serveres fra 08.00, og programmet starter 08.30.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men krever påmelding. Velkommen!

Meld deg på

Arrangører: Kreftforeningen, Norilco, Hjernesvulstforeningen, Munn- og halskreftforeningen, Pancreaskreft Nettverk Norge, CarciNor, Barnekreftforeningen, Kreftomsorg Rogaland, Lungekreftforeningen, Sarkomer, Blodkreftforeningen, Lymfekreftforeningen, Gynkreftforeningen, Ung Kreft, Brystkreftforeningen, Føflekkreftforeningen og Prostatakreftforeningen.