Kan cannabis drepe kreftceller?

Det kan være vanskelig å orientere seg i jungelen av informasjon om kreft og det finnes mange myter. Her er noen av de vanligste.

Myte: Folk hadde ikke kreft «i gamle dager»

Det stemmer ikke at folk ikke fikk kreft før. At stadig flere får kreft skyldes først og fremst at vi lever lenger. Nå overlever vi sykdommer som mange døde av tidligere.

Kreft er en aldringssykdom, der feil i genene våre kan hope seg opp med tiden, uansett hvordan vi lever. Slike genfeil øker risikoen for kreft. Hvor mange genfeil man får påvirkes av arv og miljø. Ett av tre krefttilfeller har sammenheng med levemåten vår. Den fremste risikofaktoren for å få kreft er, paradoksalt nok, å leve lenge.

Myte: Sukker gjør at kreftcellene vokser raskere

Det er ingen vitenskapelige holdepunkter for at sukkerinntak får kreftceller til å vokse raskere. Man kan heller ikke «sulte kreften» ved å begrense hvor mye sukker man får i seg.

Alle våre celler, kreftceller eller ikke, bruker sukker som energi i form av glukose som finnes i blodet som «blodsukker». Men fordi kreftceller vanligvis vokser svært raskt sammenlignet med friske celler, har de et spesielt høyt forbruk av dette drivstoffet. Kreftceller har også den egenskapen at de kan oppregulere kapasiteten for å ta til seg glukose fra blodet.

Men dette betyr ikke at sukker spesielt “fôrer” kreftceller. Uavhengig av hva du spiser så vil det alltid være tilgjengelig glukose i blodet. Kroppen omdanner alle karbohydrater og alt sukker – uavhengig av om det kommer fra tilsatt sukker i sjokolade eller naturlig sukker i grønnsaker – til blodsukker.

Myte: Kreft er sopp i blodet

Det er ingenting i forskningen som støtter hypotesen om at kreft egentlig er sopp. Enkelte alternative behandlere hevder at bakepulver kan drepe soppinfeksjonen og dermed kreften. Det er gjort omfattende forskning på kreftceller og deres oppbygning, og ingenting tyder på at kreft er sopp i stedet for celler.

Myte: Cannabis kan kurere kreft

Per i dag finnes det ikke bevis for at cannabis kan ha effekt som kreftbehandling. Det er gjort enkelte forskningsstudier som tyder på at virkestoffer i cannabis kan drepe kreftceller, men det er altfor tidlig å fastslå om dette faktisk kan gi bedre behandling. Forsøkene som tyder på at cannabisnoider kan drepe kreftceller er foreløpig kun gjort i laboratorie- og dyrestudier. Svært mange stoffer har imidlertid denne effekten i laboratoriet, uten å gi gevinst ved behandling av mennesker. (Det undersøkes også om cannabis kan lindre plager og gjøre livet mer levelig for de syke).

Myte: Man bør ta solarium før sydenturen

Mange velger å ta solarium like før de drar sydover på ferie for å få et underlag. Det anbefales ikke. UV-strålingen i solarier er mer intens enn strålingen fra sola i Norge. Den raske brunfargen du får i solarium bidrar ikke til god herding av huden. Solarium i tillegg til sydensola øker den totale mengden UV-stråler du utsetter deg for, noe som i seg selv kan øke risikoen for hudkreft.

Myte: Rødvin er sunt

Det finnes antioksidanter i rødvin, spesielt den som kalles resveratrol, som ofte fremheves i forbindelse med «god helse». Ingen antioksidanter har alene en påvist helseeffekt. Det som imidlertid sjelden nevnes, er at alkoholen har en negativ helseeffekt og kan øke risikoen for utvikling av flere typer kreft. Det er god dokumentasjon på sammenhengen mellom alkohol og helseskade.

Besøk oss i Kreftforeningens Vitensenter

Vårt opplevelsessenter har aktiviteter som passer for både store og små.

Var dette nyttig?