Kreftforeningen og EHiN med webinar-samarbeid

Et nytt samarbeid skal sette fokus på helsedata, forskning, kreft og digitalisering.

Samarbeidsavtalen ble signert av Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, og Nard Schreurs, leder for EHiN. Foto: Ingvill Moe

14. oktober 2020 inngikk Kreftforeningen og EHiN (E-Helse i Norge) en avtale om felles webinarer fra Kreftforeningens Vitensenter. Avtalen innebærer 32 webinarer over de neste to årene. Webinarene tas opp og produseres i Kreftforeningens Vitensenter.

– Samarbeidet med EHiN handler om å videreutvikle Kreftforeningens ambisjoner og tiltak innenfor e-helse, teknologi og innovasjon gjennom fysiske og digitale arrangementer i Vitensenteret, sier Ingrid Stenstadvold Ross, gene.

Ulike roller – samme mål

Kreftforeningen ser på samarbeidet med EHiN som et uventet partnerskap der partene har ulike roller, men jobber for samme mål. 

– Digitaliseringen i helse ligger 15 år tilbake fra digitalisering i andre sektorer. Vi har alt å vinne på å dele kunnskap og å skape felles arenaer for å gi pasientene rask tilgang til ny teknologi, sikre at helsedata tas i bruk på en sikker måte og å skape gode debatter om etikk, fremdrift og muligheter, sier Stenstadvold Ross.

EHiN har vokst frem til Norges største møteplass for digitalisering av helse. I fjor november samlet EHiN 1700 deltakere, 150 foredragsholdere og 70 utstillere over to dager I Oslo Spektrum.

– Allerede før pandemien startet har vi gått rundt med ideen å utvide konseptet EHiN fra en årlig stor konferanse til en mer kontinuerlig dialog om hvordan vi skal benytte oss av ny teknologi i helseprosesser. At Kreftforeningens Vitensenter kom med et forslag å sette i gang med en serie webinarer var derfor midt i blinken for oss, sier Nard Schreurs, leder for EHiN.

EHiN og Kreftforeningen går sammen om å skape 32 webinarer over de neste to årene. Webinarene tas opp og produseres i Kreftforeningens Vitensenter. Foto: Ingvill Moe

EHiN har som mål å bygge Norge som en ledende e-helsenasjon på tvers av offentlig og privat sektor.

– Vi deler og diskuterer temaer som pasient/innbyggerperspektivet, bruk av helsedata, diagnose og behandlingsforløp, forskning og bruk av store IT-plattformer, hjemmeoppfølging og norsk helsepolitikk, og vi ønsker begge å få mer oppmerksomhet rundt det, avslutter Schreurs.

Var dette nyttig?