Det er på jobben livet er normalt

Har en av dine medarbeidere fått kreft? Dette webinaret er den andre av tre LUNCH-webinarer om kreft og arbeidsliv.

I dette webinaret vil du som arbeidsgiver få gode råd og tips om hvordan du kan legge forholdene til rette for den kreftrammede slik at dere sammen kan skape en best mulig jobbhverdag.

I årene som kommer vil stadig flere få kreft. Dette vil utfordre arbeidsgivere og sette arbeidsinkludering enda høyere på dagsorden. Webinarets hensikt er vise hvordan enda flere kreftpasienter og andre langvarig syke kan beholde jobben og/eller bli værende lenger i arbeidslivet.

Gjennom et forskerblikk, dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og Kreftforeningens erfaringer, ønsker vi å bidra til at arbeidsgivere og andre aktuelle aktører får god kompetanse på kreftpasienters behov for tilrettelegging og fleksibilitet. Vi vil også få besøk av tegneserieskaper Børge Lund.

Programleder er assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei.

Webinaret sendes direkte fra Kreftforeningens Vitensenter.

22. apr 11.00–12.00

Digitalt arrangement

Gratis – streames live

Du kan delta der du er, og stille spørsmål underveis – anonymt, om du vil. Alt du trenger er internett og en PC eller mobiltelefon.

Om LUNCH-webinarene

Kreftforeningen jobber for at flere kreftpasienter kan bli værende lenger i arbeidslivet og at de som allerede har en jobb de kan komme tilbake til, får den tilretteleggingen som er nødvendig for å kunne beholde jobben. Samtidig er det viktig å legge til rette for et arbeidsliv som har plass til alle, også for de som skal inn på arbeidsmarkedet for første gang og kanskje har mistet mange år pga. langvarig sykdom og behandling. Vi ønsker at LUNCH-webinarene skal være med å bidra til å sette fokus på dette temaet.

Opptak av webinarene blir tilgjengelig på nettsidene i ettertid.

Stiftelsen Dam Logo

Webinarserien støttes av Stiftelsen Dam. De er en av Norges største stiftelser som gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.