Frokostmøte – status og videre satsning på kliniske studier

Det er nå 2 år siden den første handlingsplanen for kliniske studier ble lansert. På frokostseminaret torsdag 26. januar gjør vi opp status for handlingsplanen. Hvor langt har vi kommet, hva gjenstår og hvordan skal vi nå målene i handlingsplanen?

Del I: Status

Oppsummering av status for oppfølging handlingsplanen for kliniske studier. Marianne van der Wel, seniorrådgiver HOD

Status for kliniske studier ved sykehusene. Daniel Heinrich, onkolog ved sykehuset Innlandet og leder i Norsk onkologisk forening

Status for kliniske studier sett fra industrien. Hege Edvardsen, seniorrådgiver i LMI

Erfaringer med bruk av økonomisk modell i kliniske studier. Christian Kersten, onkolog Ahus

Del II: Veien videre

Hvordan må kreftavdelinger prioritere for å øke antall kliniske studier? Stein Kaasa, leder avdeling for kreftbehandling, OUS.

Panelsamtale: Hvilke prioriteringer bør gjøres fremover og hvor må det legges en ekstra innsats for å nå målene?

Deltakere i samtalen: Daniel Heinrich (onkolog ved sykehuset Innlandet), Signe Øien Fretland (leder koordineringsenheten i NorTrials), Erik Skaaheim Haug (urolog sykehuset Vestfold), Odd Terje Brustugun (onkolog Vestre Viken).


 
Tidspunkt og sted 
Torsdag 26. januar kl 08.30 – 10.00.  
Velkommen til seminar og panelsamtale i Kreftforeningens Vitensenter.
Dørene åpner kl 08.00 hvor vi serverer kaffe, te og rundstykker.

Om du ikke har mulighet til å delta fysisk, kan du følge seminaret direkte fra kl. 08.30 her: Kreftforeningen live

Kreftforeningen Vitensenter ligger i Kongens gate 6, i Oslo sentrum.  
 
Påmelding 
Arrangementet er gratis og åpent for alle, men krever påmelding.
Varmt velkommen.

26. jan 08.30–10.00

Kongens Gate 6 (google.com)

Gratis