Hvorfor er det viktig med kliniske studier i hele landet?

Vi tyvstarter International Clinical Trial Day med et seminar om kliniske studier i Vitensenteret. Her vil vi sette fokus på hvorfor vi trenger kliniske studier i hele Norge.

Fra presentasjonsholderne vil vi høre om ulike erfaringer med kliniske studier. Hvor ligger de store utfordringene, hva er suksessfaktorene og hvordan kan disse erfaringene hjelpe mindre sykehus å rigge seg for kliniske studier?

Vi har invitert sentrale politikere til en panelsamtale sammen med en av våre fremste klinikere på området samt vår generalsekretær Ingrid S. Ross. Vi vil høre hva som må på plass og hvor langt politikerne er villige til å gå for å bygge et godt grunnlag for kliniske studier i hele landet.

Program

Programleder Elisabeth Jakobsen seksjonsleder Informasjon og presse, Kreftforeningen:

10.00–10.10: Velkomst og introduksjon
v/Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid S. Ross

10.10–11.00: Kliniske studier i hverdagen
v/Ørnulf Paulsen (kliniker, Sykehuset Telemark HF), Hege Aker Isaksen (studiesykepleier, utprøvningsenheten, Oslo universitetssykehus), Dag Bjørstad (pasient fra Tromsø)

11.00–11.10: Pause

11.10–12.10: Etablering av kliniske studier
ved Ingvil Mjaaland (seksjonsoverlege fra SUS), Anne Kristine Øvre (Seksjonsleder, Ahus), Egil Blix (Onkolog, UNN)

12.10–12.40: Lunsj

12.40–12.50: Kreftforeningens innsats med kliniske studier
ved Rita Halvorsen (spesialrådgiver, Kreftforeningen)

12.50–13.45: Panelsamtale
Deltakere i panelet: Karl Kristian Bekeng (AP) statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Sveinung Stensland (H) andrenestleder for Justis- og beredskapskomiteen / tidligere andrenestleder for helse- og omsorgskomiteen, Alfred Jens Bjørlo (V) medlem av næringskomiteen, Fredrik Schjesvold (leder Oslo myelomatosesenter, OUS), Ingrid S. Ross (Kreftforeningen)

Tidspunkt og sted

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men krever påmelding. Vi har 68 fysiske plasser.

19. mai 10.00–13.45

Kreftforeningens Vitensenter, Kongens gate 6, Oslo

Gratis

Dørene åpner kl. 09.45 hvor det vil være muligheter for å kaffe/te. Det vil også være mulig å utforske Vitensenteret i tiden før seminaret. Det vil bli servert lunsj kl. 12.15.

Om du ikke har mulighet til å delta fysisk, kan du følge seminaret direkte fra kl. 10.00 her: livestream.kreftforeningen.no/