Møt en forsker | Kan hypnose forebygge smerter og fatigue hos brystkreftopererte?

Hvert år opereres flere tusen norske kvinner for brystkreft. Nærmere halvparten av dem sliter med smerter og utmattelse i lang tid etter operasjon. I dag finnes det ingen effektive måter å forebygge slike senskader på. Det ville Silje Endresen Reme og hennes forskerteam gjøre noe med. Hun er en av mange forskere som har mottatt midler fra Kreftforeningen.

Tidligere forskning har vist at en kort hypnosebehandling rett før operasjon hadde stor effekt på smerter og utmattelse rett etter operasjon hos amerikanske kvinner. Remes forskningsgruppe ville bl.a. undersøke om den samme behandlingen har like stor effekt hos norske kvinner med brystkreft, og videre – om hypnosen sammen med en psykologisk oppfølging etter operasjonen, kan bidra til bedre funksjon og livskvalitet.

Møt en forsker

Møt en forsker er en møteserie der du kan møte kreftforskere som har fått støtte fra Kreftforeningen. Foredragene er populærvitenskapelige, og du kan lære noe nytt, stille spørsmål og se høre om noen av de forskningsprosjektene alle våre medlemmer og givere bidrar til å støtte.

Tid og sted

Lørdag 28. oktober i Kreftforeningens Vitensenter, Kongens gate 6, Oslo. Inngang på hjørnet av Rådhusgaten og Kongens gate.

Dørene åpner kl. 12 og foredraget er fra kl. 13-14.

Arrangementet er gratis, men vi ønsker påmelding.

28. okt. 13.00–14.00

Kongens gate 6 (google.com)

Gratis

Det vil være mulig å utforske Kreftforeningens Vitensenter før og etter foredraget.

Velkommen!