Røykeslutt i kreftbehandling – evaluering av et røykesluttprogram

Hvordan gikk det da kreftpasienter fikk hjelp av sykehuset til å stumpe røyken? Bli med på webinar!

Nærmere 70 prosent av dem som røyker i dag, ønsker å slutte. Å slutte å røyke før oppstart av kreftbehandling kan bedre behandlingseffekten og redusere bivirkningene, sammenlignet med det å fortsette å røyke.

Selv om røykeslutt er en kjempegod investering, ja kanskje det viktigste pasientene selv kan gjøre for å bedre prognosen sin, kan det være vanskelig å holde seg røykfri gjennom en kreftbehandling.

Kreftpasienter ved seks sykehus i Norge fikk tilbud om å delta i et røykesluttprogram ved avdelingen de skulle gjennomgå kreftbehandling. De fikk sin egen røykesluttveileder og tilbud om gratis røykesluttmedisin. Hvordan gikk det?

Velkommen til webinar, der du får møte:

  • Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross
  • Overlege i onkologi og Stråleterapi fagansvarlig, Senter for kreftbehandling Sørlandet sykehus Kristiansand, René van Helvoirt
  • Stråleterapeut og røykesluttveileder ved Kreftavdelingen Helse Møre og Romsdal, Ingeborg Kirkhorn
  • Senterleiar og forskar, Senter for evaluering av folkehelsetiltak, Folkehelseinstituttet, Arnfinn Helleve
  • Avdelingsdirektør, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet, Elisabeth Kvaavik

Moderator for webinaret er Sara Underland Mjelva, seksjonssjef for forebygging i Kreftforeningen.

Webinaret sendes direkte fra Kreftforeningens Vitensenter.

1. jun 15.00–16.00

Digitalt arrangement

Gratis – streames live

Du kan delta der du er, og stille spørsmål underveis – anonymt, om du vil. Alt du trenger er internett og en PC eller mobiltelefon.

Webinaret tas opp, og blir liggende tilgjengelig på nettsidene i etterkant. Se tidligere webinarer.