Temamøte om seneffekter etter kreftbehandling

Velkommen til temamøte om seneffekter, live fra Kreftforeningens Vitensenter.

Takket være moderne diagnostikk og behandling lever syv av ti kreftpasienter minst fem år etter at de har fått kreftdiagnosen. Etterhvert som flere overlever, har det også blitt større oppmerksomhet rundt senskader som følge av kreftsykdommen eller behandlingen.

Senskadene kan være både av somatisk, psykologisk og/eller sosial art og kan ha ulik alvorlighetsgrad og ulik grad av innvirkning på den enkeltes liv. Som følge av at flere personer får kreft og blir helbredet av sykdommen, er det viktig med mer oppmerksomhet rundt utfordringene de som overlever kreft kan møte etter endt behandling.

Kreftforeningen ønsker sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling å rette oppmerksomheten mot dette temaet og inviterer derfor til et åpent møte for pasienter og pårørende.

Program

 • Velkommen
  Kreftforeningen
 • Seneffekter etter kreft
  Cecilie E. Kiserud
 • Fatigue etter kreftbehandling
  Kristin Reinertsen
 • Pasienthistorie / Samtale
  Samtale mellom flere
 • Hva kan man gjøre og hva finnes av tilbud til kreftoverlevere med seneffekter?
  Mette Seland
Arrangementet sendes live fra Kreftforeningens Vitensenter i Oslo.

7. okt 18.00–19.00

Kreftforeningens Vitensenter

Gratis – streames live

Du kan delta der du er og stille spørsmål underveis, anonymt om du vil. Alt du trenger er internett. Det er også mulig å være publikum i salen i Oslo (begrenset antall plasser).

Dette møtet blir liggende tilgjengelig på nettsiden også i ettertid, slik at du kan se det senere. Se opptak av tidligere webinarer

Besøk oss i Kreftforeningens Vitensenter

Vårt opplevelsessenter har aktiviteter som passer for både store og små.