Dette går pengene til

Pengene fra Rosa sløyfe-aksjonen går til brystkreftforskning, opplysningsarbeid og andre brystkreftprosjekter. Siden 1999 er det bidratt med over 190 millioner kroner.

Hvilke prosjekter som får støtte etter Rosa sløyfe-aksjonen bestemmes etter en utlysning av midler når aksjonen er avsluttet. Det er styret i Rosa sløyfe-aksjonen som tildeler midler og søknadene vurderes av internasjonale fageksperter med kompetanse på temaet. 

Innsamlede midler fra årets aksjon vil gå til forskning på senskader, slik at færre pasienter i fremtiden vil få nedsatt livskvalitet som følge av behandlingen. Midlene vil også gå til forskning på persontilpasset kreftbehandling, som vil føre til mer presis og skånsom behandling. Slik kan mange kreftpasienter spares for senskader.

Tildelingen av midlene fra 2016-aksjonen, der temaet var arvelig brystkreft, skjer i løpet av oktober 2017.

Tildeling Rosa sløyfe 2015: «Å leve med uhelbredelig brystkreft»

Rosa sløyfe har i 2016 hatt to parallelle utlysninger innen brystkreftforskning. Den ene rettet seg mot pasientforløp og helsetjenesteforskning og den andre mot klinisk forskning. Det var satt av 10 millioner til hver av de to utlysningene. Midlene som ble lyst ut er samlet inn gjennom Rosa sløyfe-aksjonen 2015.

De fire prosjektene som mottar støtte er: 

  • Pregnancy Outcome and Safety of Interrupting Therapy for women with endocrine responsive breast Cancer. Oslo universitetssykehus: 1 400 000 kroner. Prosjektleder Anna Sætersdal.
  • Employment status in breast cancer patients. LHL-klinikkene: 2 760 000 kroner. Prosjektleder Harald Engan.
  • A randomized placebo-controlled phase II study evaluating atezolizumab combined with immunogenic chemotherapy in patients with metastatic triple-negative breast cancer. Oslo universitetssykehus: 10 000 000 kroner. Prosjektleder Jon Amund Kyte.
  • Brain metastasis - improved classification and treatment. Oslo universitetssykehus: 5 840 000 kroner. Prosjektleder Stein Kaasa.

Alle søknadene har blitt vurdert etter disse kriteriene:

  • Relevans til tema for satsningen
  • Vitenskapelig kvalitet
  • Gjennomførbarhet
  • Prosjektleders kvalifikasjoner og fagmiljøets kompetanse på fagområdet
  • Pris – dersom relevant

Her er en oversikt over hvem som har deltatt i evalueringskomiteene.

I 2013 og 2014 ble det bevilget til sammen 20 millioner kroner til ulike forskningsprosjekter for å øke kunnskap om og behandling for brystkreft. Disse pengene kom direkte fra innsamlingsaksjonen Rosa sløyfe.

Betydningen av støtte fra Rosa sløyfe

Vi har spurt noen av forskerne om å fortelle om forskningsprosjektene sine. I de korte videoene kan du se og høre hva pengene samlet inn gjennom Rosa sløyfe-aksjonen brukes til.

Brystkreft er mange ulike sykdommer - hvordan kan vi gi riktig behandling til hver pasient?

Anne-Lise Børresen-Dale, Oslo Universitetssykehus
Tittel på prosjektet: Molekylære mekanismer ved brystkreft.

Hvordan kan vi forutsi kreftsvulstens respons på cellegift?

Stian Knappskog, Universitetet i Bergen.
Tittel på prosjektet: Genetiske endringer som påvirker effekt av cellegiftbehandling.

Nye biomarkører for å oppdage brystkreft

Lars Akslen, Universitetet i Bergen
Tittel på prosjektet: Nye biomarkører og behandlingsmål ved kreft i bryst og prostata.

Pengene fra Rosa sløyfe-aksjonen går til brystkreftforskning, opplysningsarbeid og andre brystkreftprosjekter. Siden 1999 er det bidratt med over 130 millioner kroner.

Hvilke prosjekter som får støtte etter Rosa sløyfe-aksjonen bestemmes etter en utlysning av midler hvor søknadsfristen er 1. juni hvert år. Det er styret i Rosa sløyfe-aksjonen som tildeler midlene. 

 

Her kan du lese om resultatene fra noen utvalgte prosjekter: