Hvilke prosjekter som får støtte etter Rosa sløyfe-aksjonen bestemmes etter en utlysning av midler når aksjonen er avsluttet. Det er styret i Rosa sløyfe-aksjonen som tildeler midler og søknadene vurderes av internasjonale fageksperter med kompetanse på temaet.

Utlysning av Rosa sløyfe-forskningsmidler

Nå lyser vi ut midlene fra Rosa sløyfe 2018. Temaet for aksjonen var senskader etter brystkreftbehandling.

Vi vil støtte norske forskningsmiljøer som kan bidra til å redusere senskader etter brystkreftbehandling og øke livskvaliteten til kvinner med senskader.

Vi inviterer særlig til prosjekter innen følgende områder:

 • Helsetjenesteforskning som har som formål å forbedre livskvaliteten for pasienter som plages av senskader etter behandling
 • Studier som undersøker utfordringer i arbeidsliv
 • Studier som undersøker utfordringer knyttet til seksualitet

Søknadsfristen var 25.april 2019 klokken 13.00.

Tildeling av 2017-midlene: 24 millioner kroner til norsk brystkreftforskning

Takket være det rosa engasjementet i hele landet, ble 24 millioner kroner delt ut til fem norske forskere som skal forske på senskader etter brystkreft.

Torsdag 23. august 2018 ble midlene fra Rosa sløyfe-aksjonen 2017 delt ut. Temaet for aksjonen var «senskader etter brystkreft» og totalt fem forskningsprosjekter fikk støtte til å forske på akkurat dette.

– Avansert kreftbehandling redder og forlenger livet til flere enn noen gang tidligere. I dag overlever heldigvis 9 av 10 brystkreft, men for mange har den tøffe behandlingen en høy pris: De får senskader, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

 • Minst én av tre kvinner som overlever brystkreft får senskader. For noen blir livet så forandret at det går hardt utover livskvaliteten.

– Forskning på senskader etter brystkreftbehandling er helt avgjørende for å bedre hverdagen til de som er rammet, og ikke minst for at færre skal få senskader i fremtiden, sier Ellen Harris Utne, styreleder i Brystkreftforeningen.

Disse prosjektene fikk støtte:

 • Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret, Institutt for populasjonsbasert kreftforskning, er den av de fem forskerne som fikk aller mest. Hun ble tildelt 7 millioner kroner for prosjektet «Forebygge og mestre seneffekter etter brystkreft».
 • Peter Fedorcsak fra Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet fikk 5 673 750 kroner for prosjektet «Fertilitetsbevarende behandling ved brystkreft».
 • Kristin Reinertsen fra Oslo Universitetssykehus Ullevål ble tildelt 5 454 900 kroner for prosjektet «Seneffekter og arbeidsliv etter brystkreft».
 • Anders Tveita fra Universitetet i Oslo/Oslo Universitetssykehus ble tildelt 3 150 000 kroner for prosjektet «Utvikling av en målrettet CAR T-celle-basert immunterapi mot brystkreft».
 • Inger Thune fra Oslo Universitetssykehus Ullevål fikk 2 721 350 kroner for prosjektet «Fysisk aktivitet sin betydning for aldring og bivirkninger av moderne brystkreftbehandling».

Tildelingen av 2016-midlene: Over 20 millioner til prosjekter som skal forske på arvelig brystkreft

I oktober 2017 delte Rosa sløyfe ut inntektene fra aksjonen i 2016, hvor arvelig brystkreft var hovedtema.

– Dette er takket være et enormt engasjement fra det norske folk. Vi gleder oss til å se resultatene av forskningen i fremtiden, uttalte generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, i forbindelse med tildelingen.

Disse prosjektene fikk støtte:

 • Prosjektleder Per Lønning, Universitetet i Bergen, tildeles 6 000 000 kroner til et forskningsprosjekt som ser på mer målrettet terapi for pasienter med arvelig brystkreft. Prosjektet er en del av to pågående kliniske studier.
 • Prosjektleder Cathrine Bjorvatn, Haukeland, tildeles 3 799 000 kroner for et forskningsprosjekt som skal designe, implementere og evaluere nytten og tiltroen til en app. Appen utvikles for å assistere pasienter som gjennomgår gentesting for mulig arvelig brystkreft.
 • Prosjektleder Eivind Hovig, Oslo Universitetssykehus, tildeles 6 000 000 kroner for et prosjekt som skal levere en kunnskapsdatabase for videre utvikling av persontilpasset medisin for arvelig brystkreft.
 • Prosjektleder Marijke Van Ghelue, Universitetssykehuset Nord-Norge, tildeles 4 000 000 kroner til et forskningsprosjekt som skal utføre genetisk analyse av 300 pasienter med bryst- og/eller eggstokkreft. Prosjektet vil danne en kunnskapsbase for bedre å kunne vurdere risiko og klinisk behandling for pasienter og deres pårørende.
 • Prosjektleder Eli Marie Grindedal, Oslo Universitetssykehus, tildeles 1 000 000 kroner til et forskningsprosjekt som har som mål å øke kapasiteten på genetisk testing. Det overordnede målet til prosjektet er å gi alle brystkreftpasienter som har krav på det mulighet til å ta en gentest, for dermed å forbedre behandlingen.

Betydningen av støtte fra Rosa sløyfe

Vi har spurt noen av forskerne om å fortelle om forskningsprosjektene sine. I de korte videoene kan du se og høre hva pengene samlet inn gjennom Rosa sløyfe-aksjonen brukes til.

Brystkreft er mange ulike sykdommer – hvordan kan vi gi riktig behandling til hver pasient?

Anne-Lise Børresen-Dale, Oslo Universitetssykehus
Tittel på prosjektet: Molekylære mekanismer ved brystkreft.

Hvordan kan vi forutsi kreftsvulstens respons på cellegift?

Stian Knappskog, Universitetet i Bergen.
Tittel på prosjektet: Genetiske endringer som påvirker effekt av cellegiftbehandling.

Nye biomarkører for å oppdage brystkreft

Lars Akslen, Universitetet i Bergen
Tittel på prosjektet: Nye biomarkører og behandlingsmål ved kreft i bryst og prostata.

Var denne siden nyttig?