Dette går pengene til - Kreftforeningen

Dette går pengene til

Pengene fra Rosa sløyfe-aksjonen går til brystkreftforskning, opplysningsarbeid og andre brystkreftprosjekter. Siden 1999 er det bidratt med over 220 millioner kroner.

Hvilke prosjekter som får støtte etter Rosa sløyfe-aksjonen bestemmes etter en utlysning av midler når aksjonen er avsluttet. Det er styret i Rosa sløyfe-aksjonen som tildeler midler og søknadene vurderes av internasjonale fageksperter med kompetanse på temaet. 

Utlysning av forskningsmidler fra Rosa sløyfe 2017

Kreftforeningen og Brystkreftforeningen lyser ut 24 millioner kroner fra Rosa sløyfe-aksjonen 2017, hvor temaet var senskader etter brystkreftbehandling.

I årets utlysning ønsker vi å støtte norske forskningsmiljøer som kan bidra til å bedre symptomlindring, redusere bivirkninger og senskader etter brystkreftbehandling og øke livskvaliteten til personer med senskader.

Les fullstendig utlysningstekst i Kreftforeningens søknadsportal.

Søknadsfrist: tirsdag 10. april 2018 klokken 13.00.

Tildelingen av 2016-midlene: Over 20 millioner til prosjekter som skal forske på arvelig brystkreft

I oktober 2017 delte Rosa sløyfe ut inntektene fra aksjonen i 2016, hvor arvelig brystkreft var hovedtema. 

– Dette er takket være et enormt engasjement fra det norske folk. Vi gleder oss til å se resultatene av forskningen i fremtiden, uttalte generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, i forbindelse med tildelingen.

Disse prosjektene fikk støtte:

  •     Prosjektleder Per Lønning, Universitetet i Bergen, tildeles 6 000 000 kroner til et forskningsprosjekt som ser på mer målrettet terapi for pasienter med arvelig brystkreft. Prosjektet er en del av to pågående kliniske studier.
  •     Prosjektleder Cathrine Bjorvatn, Haukeland, tildeles 3 799 000 kroner for et forskningsprosjekt som skal designe, implementere og evaluere nytten og tiltroen til en app. Appen utvikles for å assistere pasienter som gjennomgår gentesting for mulig arvelig brystkreft.
  •     Prosjektleder Eivind Hovig, Oslo Universitetssykehus, tildeles 6 000 000 kroner for et prosjekt som skal levere en kunnskapsdatabase for videre utvikling av persontilpasset medisin for arvelig brystkreft.
  •      Prosjektleder Marijke Van Ghelue, Universitetssykehuset Nord-Norge, tildeles 4 000 000 kroner til et forskningsprosjekt som skal utføre genetisk analyse av 300 pasienter med bryst- og/eller eggstokkreft. Prosjektet vil danne en kunnskapsbase for bedre å kunne vurdere risiko og klinisk behandling for pasienter og deres pårørende.
  •      Prosjektleder Eli Marie Grindedal, Oslo Universitetssykehus, tildeles 1 000 000 kroner til et forskningsprosjekt som har som mål å øke kapasiteten på genetisk testing. Det overordnede målet til prosjektet er å gi alle brystkreftpasienter som har krav på det mulighet til å ta en gentest, for dermed å forbedre behandlingen. 

Betydningen av støtte fra Rosa sløyfe

Vi har spurt noen av forskerne om å fortelle om forskningsprosjektene sine. I de korte videoene kan du se og høre hva pengene samlet inn gjennom Rosa sløyfe-aksjonen brukes til.

Brystkreft er mange ulike sykdommer - hvordan kan vi gi riktig behandling til hver pasient?

Anne-Lise Børresen-Dale, Oslo Universitetssykehus
Tittel på prosjektet: Molekylære mekanismer ved brystkreft.

Hvordan kan vi forutsi kreftsvulstens respons på cellegift?

Stian Knappskog, Universitetet i Bergen.
Tittel på prosjektet: Genetiske endringer som påvirker effekt av cellegiftbehandling.

Nye biomarkører for å oppdage brystkreft

Lars Akslen, Universitetet i Bergen
Tittel på prosjektet: Nye biomarkører og behandlingsmål ved kreft i bryst og prostata.

Pengene fra Rosa sløyfe-aksjonen går til brystkreftforskning, opplysningsarbeid og andre brystkreftprosjekter. Siden 1999 er det bidratt med over 130 millioner kroner.

Hvilke prosjekter som får støtte etter Rosa sløyfe-aksjonen bestemmes etter en utlysning av midler hvor søknadsfristen er 1. juni hvert år. Det er styret i Rosa sløyfe-aksjonen som tildeler midlene. 

 

Her kan du lese om resultatene fra noen utvalgte prosjekter: