Om brystkreft

Om man jevnlig undersøker brystene og går til mammografi, kan kreften oppdages tidligere - og flere liv kan reddes.

Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner og rammer 3400 kvinner hvert år. Én av tolv norske kvinner vil utvikle brystkreft i løpet av livet.

Takket vært forskning på behandling og tidlig oppdagelse av brystkreft overlever flere enn tidligere. I følge Kreftregisteret lever nesten 90 prosent av alle kvinner som får brystkreft fem år etter at de fikk diagnosen. 

I 2016 døde 591 kvinner av brystkreft.  

At overlevelsen ved brystkreft øker, har sammenheng med forbedrede metoder for utredning og behandling, i tillegg til tidligere diagnose grunnet mammografiscreening. Det er også jobbet mye med bevissthet hos kvinner, slik at når man får en forandring i brystet, går man til legen tidligere.