Om brystkreft

Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner og rammer omlag 3500 kvinner i Norge hvert år.

Én av tolv norske kvinner vil utvikle brystkreft i løpet av livet. Takket være forskning på behandling og tidlig oppdagelse av brystkreft overlever flere enn tidligere. Om man jevnlig undersøker brystene og går til mammografi, kan kreften oppdages tidligere – og flere liv kan reddes.

I 2021 fikk 4023 mennesker brystkreft i Norge, 3991 kvinner og 32 menn.

Risikoen for brystkreft øker med alder. 82 prosent av de som rammes er over 50 år. For unge kvinner er risikoen liten. I 2021 var det 179 kvinner og ingen menn under 40 år som fikk brystkreft.

Fem år etter at pasienten har fått diagnosen, er det nå 92,3 prosent av kvinnene som fortsatt lever. Dersom sykdommen oppdages tidlig, i stadium 1 (hvor sykdommen ikke har spredd seg), lever nesten alle etter 5 år. Når sykdommen oppdages i stadie IV (når sykdommen har spredd seg til andre organer) er det 36 prosent som lever etter 5 år.

Tallene er hentet fra Kreftregisteret, som samler inn data og utarbeider statistikk om kreftforekomsten i Norge. Kreftregisterets tall for 2020 ble publisert 21. september 2021. Det er ventet at tallene vil justere seg noe, på grunn av forsinkelser i registrering i forbindelse med korona-situasjonen.

Økt overlevelse

At overlevelsen ved brystkreft øker, har sammenheng med forbedrede metoder for utredning og behandling, i tillegg til tidligere diagnose grunnet mammografiscreening. Det er også jobbet mye med bevissthet hos kvinner, slik at når man får en forandring i brystet, går man til legen tidligere.

Undersøk brystene selv

Hvis du jevnlig ser og kjenner på brystene dine, blir du lettere oppmerksom på forandringer som kan tyde på brystkreft.

Var dette nyttig?