Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner og rammer 3500 kvinner i Norge hvert år. Én av tolv norske kvinner vil utvikle brystkreft i løpet av livet.

Økt overlevelse

Takket være forskning på behandling og tidlig oppdagelse av brystkreft overlever flere enn tidligere. Ifølge Kreftregisteret lever 90 prosent av alle kvinner som får brystkreft fem år etter at de fikk diagnosen. I 2016 døde 623 kvinner av brystkreft. At overlevelsen ved brystkreft øker, har sammenheng med forbedrede metoder for utredning og behandling, i tillegg til tidligere diagnose grunnet mammografiscreening. Det er også jobbet mye med bevissthet hos kvinner, slik at når man får en forandring i brystet, går man til legen tidligere.

Var denne siden nyttig?