Om brystkreft

Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner og rammer flere enn 3500 kvinner i Norge hvert år.

Én av ti norske kvinner vil utvikle brystkreft i løpet av livet. Takket være forskning på behandling og tidlig oppdagelse av brystkreft overlever flere enn tidligere. Om man jevnlig undersøker brystene og går til mammografi, kan kreften oppdages tidligere – og flere liv kan reddes.

1 av 10

norske kvinner

vil utvikle brystkreft i løpet av livet

4247

(4224 kvinner og 23 menn)

fikk brystkreft i 2022

Tallene er hentet fra Kreftregisteret, som samler inn data og utarbeider statistikk om kreftforekomsten i Norge. Kreftregisterets tall for 2021 ble publisert juni 2022.

I 2022 fikk 4247 mennesker brystkreft i Norge, 4224 kvinner og 23 menn.

Risikoen for brystkreft øker med alder. 82,6 prosent av de som rammes er over 50 år. For unge kvinner er risikoen liten. I 2022 var det 185 kvinner og ingen menn under 40 år som fikk brystkreft.

Fem år etter at pasienten har fått diagnosen, er det nå 92,5 prosent av kvinnene som fortsatt lever. Dersom sykdommen oppdages tidlig, i stadium 1 (hvor sykdommen ikke har spredd seg), lever nesten alle etter 5 år. Når sykdommen oppdages i stadium IV (når sykdommen har spredd seg til andre organer) er det 39,1 prosent som lever etter 5 år.»

Dette er mammografi

Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystene som kan oppdage brystkreft før sykdommen gir symptomer som følbar kul. I Norge får alle kvinner i alderen 50-69 år, uavhengig av fødeland, invitasjon til mammografi annethvert år for å sjekke om de har brystkreft.

Besøket tar 10-20 minutter, men selve bildetakingen tar rundt 5 minutter. Før bildene tas, vil en radiograf stille noen spørsmål og se etter hudforandringer på brystene som kan bli synlige på mammografibildene. Deretter går du inn på et annet rom, der mammografiapparatet legger press på brystene i noen sekunder før bildene blir tatt.

Det kan kjennes smertefullt når brystet presses sammen, men undersøkelser har vist at kvinner ikke synes det er så vondt som mange tror. Vanligvis er to radiografer til stede når mammografibildene tas.

Det blir tatt bilder i to vinkler av hvert bryst. Bildene blir så gransket av to røntgenleger, og de fleste får et svarbrev i løpet av 2-4 uker.

Du må betale en egenandel på 267 kroner for mammografiundersøkelsen.

Flere overlever

At overlevelsen ved brystkreft øker, har sammenheng med forbedrede metoder for utredning og behandling, i tillegg til tidligere diagnose grunnet mammografiscreening. Det er også jobbet mye med bevissthet hos kvinner, slik at når man får en forandring i brystet, går man til legen tidligere.

Undersøk brystene selv

Hvis du jevnlig ser og kjenner på brystene dine, blir du lettere oppmerksom på forandringer som kan tyde på brystkreft.

Vanlige spørsmål

Hvor ofte bør du sjekke brystene? Hvorfor er det bare kvinner mellom 50 og 69 som får tilbud om mammografi? Vi svarer på dette og mer.

Var dette nyttig?