Økt overlevelse

Én av tolv norske kvinner vil utvikle brystkreft i løpet av livet. Takket være forskning på behandling og tidlig oppdagelse av brystkreft overlever flere enn tidligere. Om man jevnlig undersøker brystene og går til mammografi, kan kreften oppdages tidligere – og flere liv kan reddes.

Ifølge Kreftregisteret lever 90,7 prosent av alle kvinner som får brystkreft fem år etter at de fikk diagnosen. Dersom sykdommen oppdages tidlig, i stadium 1 (hvor sykdommen ikke har spredd seg), er det 95 prosent som fortsatt lever etter fem år.

At overlevelsen ved brystkreft øker, har sammenheng med forbedrede metoder for utredning og behandling, i tillegg til tidligere diagnose grunnet mammografiscreening. Det er også jobbet mye med bevissthet hos kvinner, slik at når man får en forandring i brystet, går man til legen tidligere.