Om Kreftforeningens innsamlingsaksjon

Kreftforeningens innsamlingsaksjon er vår felles store dugnad. Hvert år samler vi inn penger til livsviktig kreftforskning.

En gruppe med russ som står i et snødekt område og har på seg innsamlingsplakater.

Kreftforeningens innsamlingsaksjon (tidligere Krafttak mot kreft) er en landsomfattende innsamling, og den nest største i Norge etter TV-aksjonen. Siden 2006 er det samlet inn over 470 millioner kroner til forskning på kreft. 

I mars hvert år vil innsamlere gå fra dør til dør og samle inn penger. En stor andel av våre innsamlere er russ, men også bygdekvinnelag, frivilligsentraler, andre lag, foreninger og bedrifter bidrar. 

2024 blir det første året der ingen går med bøsse, men alle vil ha en A4-plakat med QR-kode og Vipps-nummer. Det betyr at vi ikke kan ta imot kontanter. Innsamlerne får med seg små kort med oversikt over alternative givermåter som gis ut til de som ønsker. 

Årets innsamlingsaksjon er fra 4.-10.mars, der de fleste vil gå fra dør-til-dør den 10.mars.  

Vi håper du tar innsamlerne godt imot! 

Aksjonen bytter navn 

Høsten 2023 endret aksjonen navn fra Krafttak mot kreft til Kreftforeningens innsamlingsaksjon. Pengene fra årets aksjon går til forskning slik at alle kreftpasienter som kan ha nytte av det, får tilbud om en gentest tidligere i forløpet – og den beste behandlingen basert på resultatene.  

Vil du engasjere deg?

Innsamlingsaksjonen er fra 4.-10.mars og du kan engasjere deg allerede nå. Det er mange måter du kan bidra til Innsamlingsaksjonen på. Få ideer, tips og inspirasjon til aktiviteter du kan gjennomføre på denne siden.

Var dette nyttig?