Om Kreftforeningens innsamlingsaksjon

Kreftforeningens innsamlingsaksjon er vår felles store dugnad. Hvert år samler vi inn penger til livsviktig kreftforskning.

Bilde av to russ som er bøssebærere

Kreftforeningens innsamlingsaksjon (tidligere Krafttak mot kreft) er en landsomfattende innsamling, og den nest største i Norge etter TV-aksjonen. Siden 2006 er det samlet inn over 470 millioner kroner til forskning på kreft.

I mars hvert år vil innsamlere gå fra dør til dør og samle inn penger. En stor andel av våre innsamlere er russ, men også bygdekvinnelag, frivilligsentraler, andre lag, foreninger og bedrifter bidrar.

Kreftforeningens mål er å finansiere mer forskning på kreft og gi god omsorg til mennesker som rammes.

Vil du engasjere deg?

Neste års innsamlingsaksjon er 4.–10. mars 2024.

Ønsker du å ta et krafttak mot kreft? Det er mange måter du kan bidra til innsamlingsaksjonen på. Få ideer, tips og inspirasjon til aktiviteter du kan gjennomføre på denne siden.