Dette går pengene fra aksjonen til

Pengene fra årets aksjon går til forskning slik at alle kreftpasienter som kan ha nytte av det, får tilbud om en gentest tidligere i forløpet – og den beste behandlingen basert på resultatene. 

En gentest kan redde liv 

Så lenge sykdommen holder seg i ett organ, lar den seg vanligvis kurere med tradisjonell behandling som stråling, cellegift og kirurgi. Når kreften sprer seg, blir det langt vanskeligere. Hos de aller fleste av de omkring 11 000 som årlig dør av kreft i Norge, har sykdommen spredt seg og legene gått tomme for livreddende behandling. Hadde pasientene blitt gentestet, kunne situasjonen vært en annen.

En gentest av kreftsvulsten kan i mange tilfeller avdekke hvilke genfeil som har betydning for at en gitt pasient har fått kreft. Testen kan dermed bane vei for målrettet behandling som retter seg mot å gjenopprette feilen. Da kan pasienten håpe på en framtid, selv med kreft som har spredd seg.

Pasienter med avansert sykdom blir ofte rutinemessig testet for en eller flere gener. Ved en rekke kjente genfeil finnes det nå nye, målrettede behandlinger. 

Når all tilgjengelig behandling er utprøvd og kreften er å anse som uhelbredelig, kan pasienten få tilbud om en utvidet gentest gjennom det nasjonale programmet for presisjonsdiagnostikk (InPreD) der mer enn 500 gener i svulsten blir testet . Spesialister vurderer deretter om det finnes målrettede legemidler som er godkjent for andre kreftdiagnoser, som kan ha effekt på sårbarhetene i pasientens svulst. Dersom det finnes en klinisk studie som tilbyr dette legemiddelet, kan pasienten få tilbud om å bli med i studien. 

IMPRESS-studien er en stor nasjonal studie på presisjonsmedisin ved alle de 17 norske sykehusene som behandler kreftpasienter. Dette er den desidert største studien som tilbyr pasienter målrettet behandling i de tilfellene hvor det er gjort relevante funn i den utvidete gentesten. Slik kan studien gi pasientene ytterligere en mulighet. Det finnes flere lignende studier i Norge, men vi trenger enda flere.  

Gentest til flere pasienter, tidligere i forløpet

Målrettet behandling kan gi mer tid til en vesentlig del av pasientene. Samtidig er det en erkjennelse at effekten kan avta raskt fordi kreften på et så sent stadium ofte er blitt motstandsdyktig og vanskelig å knekke.

Derfor bør en gentest – og deretter målrettet behandling, hvis slik behandling er tilgjengelig – tilbys tidligere i forløpet, før kreftcellene har blitt resistente etter flere runder med standardbehandling.

Kreftekspertene anslår at gentester og målrettet behandling i dag gir nytte til rundt 15 prosent av pasientene, men at tallet kan fordobles dersom alle kreftpasienter med spredning får tilbud om utvidet gentest tidlig i forløpet.  

Kreftforeningens innsamlingsaksjon 2024

Innsamlingsaksjonen (tidligere kjent som Krafttak mot kreft) har siden 2006 samlet inn over 470 millioner kroner til kreftsaken – midler som siden har blitt til utallige kreftprosjekter.

Hvilke prosjekter som får midler fra årets aksjon, avgjøres i en grundig prosess til høsten. 

Et kriterium ved årets tildeling er at prosjektene skal undersøke om pasienter som har fått påvist spredning, og som så tidlig som mulig får en gentest etter kreften har spredt seg, kan ha bedre nytte av persontilpasset behandling sammenlignet med behandlingsløpet slik det er i dag.

Vil du engasjere deg i årets aksjon? 

Ditt bidrag og engasjement i innsamlingsaksjonen har enorm betydning for alle som er berørt av kreft. Det er mange måter du kan bidra på, her kan du få ideer, tips og inspirasjon til aktiviteter du kan gjennomføre

Slik kan du gi

Du kan gi valgfritt beløp med Vipps til 3366, eller gi via sms, gaveskjema eller overføre gjennom nettbank.

Se alle måter du kan gi på →

Var dette nyttig?