Fremtidens Kreftbehandling: Evaluering av Nye Metoder

Velkommen til en politisk helsedebatt med kreftpasienten i fokus. Du kan delta der du er, alt du trenger er internett.

Møtet arrangeres av Oslo Cancer Cluster, Kreftforeningen og Legemiddelindustrien, i samarbeid med AstraZeneca Norge, Janssen Norge og MSD Norge.

For nær 40 år siden kom prioritering på agendaen i den norske helsetjenesten. Allerede den gangen så man konturene av en fremtid hvor behandlingsmulighetene kom til å overstige tilgjengelige ressurser. Dette ser vi særlig innen kreftbehandling, hvor vi de siste 10 årene nærmest har opplevd en revolusjon med immunterapier, målrettede behandlinger og genterapier.

Flere av disse nye kreftbehandlingene er så lovende at enkelte kreftformer går fra å være dødelige til å kunne leves godt med, og kanskje til og med bli kurert. Men hvordan skal helsetjenesten, som betalere, og legemiddelindustrien, som leverandører, bli enige om verdien av disse behandlingene når usikkerheten om effektene er så store?

I 2013 ble systemet for Nye metoder etablert og der vurderes blant annet nye kreftlegemidlers nytte og ressursbruk og de aktuelle kreftformenes alvorlighet, opp mot legemidlenes pris. Etter syv års erfaring med prioriteringssystemet Nye metoder skal dagens organisering av og saksbehandling i systemet nå evalueres av Proba samfunnsanalyse. Jens Plathe fra Proba vil gi en kort presentasjon av evalueringsoppdraget.

Spørsmål de andre deltakerne vil diskutere er: Hvilke konsekvenser har systemet, slik det har vært frem til i dag, fått for pasientene? Hva mener pasienter, industri, myndigheter og uavhengige fagpersoner er det viktigste som bør komme ut av evalueringen? Og hvordan kan de ulike aktørene bidra til at systemet blir mer rigget for fremtidens kreftbehandling?

Disse deltar

  • Jens Plahte, Proba samfunnsanalyse
  • Andreas Stensvold, Avdelingssjef, Sykehuset Østfold HF Kreftavdelingen
  • Jan Frich, Viseadministrerende direktør, Helse Sør-Øst
  • Einar Andreassen, Enhetsleder, Statens Legemiddelverk
  • Marianne Hammer, Seksjonsjef Juridisk seksjon, Kreftforeningen
  • Moderator: Siri Lill Mannes
Arrangementet sendes live fra Kreftforeningens Vitensenter i Oslo.

10. feb 14.00–15.30

Digitalt arrangement

Gratis – streames live

Du kan delta der du er. Alt du trenger er internett.

Arrangører

Samarbeidspartnere