For skoleklasser

Kreftforeningens Vitensenter tilbyr både gratis skolebesøk i senteret i Oslo og digitale undervisningsopplegg. Våre skoleopplegg passer best for 10. trinn og videregående skole.

Skoleopplegg med besøk i Kreftforeningens Vitensenter

Vi har flere ulike opplegg for skoleklasser som vil besøke Kreftforeningens Vitensenter i Oslo sentrum. Her kan elevene selv bruke installasjonene i vårt interaktive opplevelsessenter. Ta kontakt for å booke tid.

Digitale undervisningsopplegg

Etter å ha sett en film på 10 minutter kan elevene bryne seg på ulike oppgaver og aktiviteter. Her får du som er lærer forslag til alt fra én skoletime til et større prosjekt.

Oppleggene er tilpasset elever i 10. trinn og i videregående skole, men kan også fritt benyttes av andre som ønsker det.

Logo til Ut av klasserommet - Interatkive læringssentre

Kreftforeningens Vitensenter er medlem av nettverket Ut av klasserommet, et nettverk av interaktive besøkssentre. Alle tilbyr gratis læringsspill eller besøk som aktiviserer elevene i blant annet økonomi, realfag, helse, næringsliv og lokaldemokrati. Les mer på utavklasserommet.no

Var dette nyttig?