Venter norske kreftpasienter for lenge på moderne kreftbehandling?

Velkommen til webinar, live fra Kreftforeningens Vitensenter.

Som et innspill i den pågående evalueringen av Nye Metoder, og utviklingen av systemet, inviterer Kreftforeningen, Merck og GSK til et temamøte om tiden det tar før nye behandlingsmetoder er tilgjengelige på norske sykehus. Hva kan vi lære av andre land og gjøre for å redusere ventetiden?

Elisabeth Andersen fra Radforsk vil være ordstyrer for møtet. Mer detaljert program kommer.

Webinaret sendes live fra Kreftforeningens Vitensenter i Oslo.

10. mars 14.00–15.30

Digitalt arrangement

Gratis – streames live

Du kan delta der du er, og stille spørsmål underveis – anonymt, om du vil. Alt du trenger er internett og en PC eller mobiltelefon.

Opptak av webinaret blir tilgjengelig på nettsidene i etterkant. Se tidligere webinarer