Verdens kreftdag: Kreft krever krefter – pårørende trenger kraft

Bli med på webinar på Verdens kreftdag, direkte fra Kreftforeningens Vitensenter.

Kreftsykdom kan være en stor utfordring for den som er syk. De pårørende deler også mange av pasientens opplevelser gjennom sykdommen. Samtidig er pårørende viktige støttespillere for den som har kreft. Pårørende har også behov for å bli sett, hørt og få støtte i sin rolle.

I dette webinaret vil personer som har hatt kreft, og deres pårørende dele sine erfaringer. Psykolog Marianne Straume bidrar med faglig perspektiv. I dialogen vil de reflektere over erfaringer og gi noen tips til hvordan man kan støtte hverandre i en krevende og langvarig sykdomstid.

Disse deltar

  • Ingrid Stenstadvold Ross, Kreftforeningen
  • Marianne Straume, spesialist i klinisk psykologi
  • Amund Aasgaard og Odd B. Hauge, Lymfekreftforeningen
  • Elin Kristiansen og Jeanette Hoel, Gynkreftforeningen
  • Ellen Harris Utne, Brystkreftforeningen
Arrangementet sendes direkte fra Kreftforeningens Vitensenter

4. feb 18.00–19.30

Digitalt arrangement

Gratis – streames live

Du kan delta der du er, og stille spørsmål underveis – anonymt, om du vil. Alt du trenger er internett og en PC eller mobiltelefon.

Det er mulig å se både dette og andre webinar på våre nettsider i etterkant. Se tidligere webinarer.

Om Verdens kreftdag

Verdens kreftdag markeres 4. februar hvert år. Den internasjonale kreftunionen startet markeringen for å styrke den globale kampen mot kreft. Forebygging, tidlig behandling og livskvalitet for mennesker med kreft, pårørende og etterlatte er viktige temaer i arbeidet. Verdens kreftdag arrangeres i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasientforeningene.