Tidligere webinarer

Vi har sendt en rekke webinarer, både frittstående og som serier. De fleste kan du se i opptak under. Kommende webinarer finner du i programmet.

Under kan du se alle webinarer vi har opptak av, i omvendt kronologisk rekkefølge (det siste øverst).

I tillegg har vi egne sider for våre mest populære webinarserier:

Webinar: Sømløse forløp – Presentasjon av undersøkelse blant kreftkoordinator

Opptak av webinar 22.11.21 for kreftkoordinatorer med presentasjon av resultat fra undersøkelse blant landets kreftkoordinatorer og påfølgende paneldebatt.  

Leseglede: Bokbad med Egil “Drillo” Olsen

Opptak fra bokbadet 29. november i Kreftforeningens Vitensenter.

Antibiotikaresistens: Er bakteriene våre venner eller fiender?

18. november 2021 snakket forfatter og journalist, Erik Martiniussen om hvorfor resistente bakterier er en fare for hver enkelt av oss, hvorfor de er en trussel mot helsevesenet og hva vi alle kan bidra med for å bevare virksomt antibiotika.

Frokostmøte: Åpenhet om legemiddelpriser – hvor er vi og hvor går vi?

Hvordan og hvorfor setter legemiddelindustrien de prisene de gjør? Fra frokostmøtet 19. oktober.

Webinar: Krigen mot mikrobene

Opptak fra webinar 27. september hvor du kan lære om bakterier som kan gi infeksjoner vi ikke kan behandle, også kalt resistente bakterier. Mikrobiolog Jessica Lönn-Stensrud snakker om temaet på en spennende og underholdende måte.

Pårørendedagen 2021: Hvordan ta vare på barna når du eller andre i familien får kreft?

Webinar fra Pårørendedagen 2021 med Monica Lund Osther som om det å være kreftsyk mamma. Krisepsykolog Marianne Straume er også med for å gi tips til hva skal være ekstra obs på i relasjonen til barna dine.

Pårørendedagen 2021: Hvordan er det å være ung pårørende?

Webinar fra Pårørendedagen 2021 med 19 år gamle Noah Gylver om hvordan det er å forholde seg til sykdom og død når man er midt i en ustabil tenåringstid.

Pårørendedagen 2021: Hvordan kan vi som helsearbeidere hjelpe barn og unge som pårørende?

Webinar fra Pårørendedagen 2021 for alle som jobber med kreftpasienter med barn eller unge søsken.

Leseglede: Bokbad i Kreftforeningens Vitensenter med Henrik Syse

Webinar: Rapportlansering: Ja til daglig fysisk aktivitet i skolen!

Webinar: Kreftforeningen inviterer til helsepolitisk valgdebatt

Webinar fra 25. august 2021. Kreftforeningen er opptatt av lokal kreftomsorg, og likeverdige tjenester der pasientene bor, og dette ønsker vi å løfte med politikere.

Røykeslutt i kreftbehandling: Evaluering av et røykesluttprogram

1. juni 2021: Hvordan gikk det da kreftpasienter fikk hjelp av sykehuset til å stumpe røyken? Bli med på webinar!

LUNCH: Vanvittig mye å finne ut av

31. mai 2021: Her kan du få svar på mange av de spørsmålene du har knyttet til arbeid og kreft. Hvilke rettigheter og muligheter har du gjennom ditt sykdomsforløp?

Kosthold og kreft: Hvordan velge rett når alle hevder å ha fasiten?

29. april 2021: Professor i ernæring, Rune Blomhoff, forteller om det nyeste innen forskning på kosthold og kreft.

Den usynlige pårørende

29. april 2021: Om og for pårørende, med Kirsten Koht og sjef for distriktsavdelingen i Kreftforeningen Jakob Feght Conradi.
Se flere webinarer i serien Kreft tar ikke pause

LUNCH: Det er på jobben livet er normalt

22. april 2021: Her får du som arbeidsgiver gode råd om hvordan du kan legge forholdene til rette for den kreftrammede.

Velferdsteknologi – er det nok at løsningen er brukervennlig?

21. april 2021: webinar om brukervennlig velferdsteknologi, i regi av No Isolation og Kreftforeningen.

Hvilke kreftpasienter får tilbud om nye, avanserte kreftlegemidler, og hvilken effekt har behandlingen?

7. april 2021: Lansering for INSPIRE-rapporten om bruk og effekt av kreftlegemidler i Norge.

Venter norske kreftpasienter for lenge på moderne kreftbehandling?

10. mars 2021: Kreftforeningen, Merck og GSK inviterte til temamøte om tiden det tar før nye behandlingsmetoder er tilgjengelige, som innspill i evalueringen av Nye Metoder og debatten om utviklingen av systemet.

LUNCH: Fra medtatt til ansatt – første steg tilbake i arbeidslivet

9. mars 2021: Et webinar for deg som er kreftrammet og arbeidstaker, eller deg som skal ut i arbeidslivet for aller første gang. I samarbeid med Børge Lund, tegneserieskaperen bak LUNCH. Flere LUNCH-webinarer kommer i april og mai.
Mer om kreft og arbeidsliv med LUNCH

Små tips for en bedre hverdag

4. mars 2021: Webinar om fysisk aktivitet, kreft og korona, med Ole Petter Hjelle, Helle Aanesen og Yngvar Andersen.
Se flere webinarer i serien Kreft tar ikke pause

Pakkeforløp for kreft – konsekvenser for pasienter og helsepersonell

4. mars 2021: SINTEF og Kreftforeningen Midt-Norge inviterte til webinar om evalueringsstudien av Pakkeforløp for kreft (2017-2020). Webinaret ble sendt fra Kreftforeningens distriktskontor i Trondheim:

Koronavaksine og kreft

19. februar 2021: Molekylærbiolog Sigrid Bratlie og onkolog Odd Terje Brustugun svarer på spørsmål om koronavaksine og kreft.
Se flere webinarer i serien Kreft tar ikke pause

Sammen om forskning – om brukermedvirkning i forskning

9. februar 2021: Kreftforeningen Midt-Norge og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Trøndelag inviterte til webinar om hvordan medvirkning kan organiseres og gjennomføres i konkrete prosjekter. Webinaret ble sendt fra Kreftforeningens distriktskontor i Trondheim:

Fremtidens Kreftbehandling: Evaluering av Nye Metoder

10. februar 2021: En politisk helsedebatt med kreftpasienten i fokus, arrangert av Oslo Cancer Cluster, Kreftforeningen og Legemiddelindustrien, i samarbeid med AstraZeneca Norge, Janssen Norge og MSD Norge.

Kreft krever krefter – pårørende trenger kraft

4. februar 2021: Vi hyllet pårørende på Verdens kreftdag, og inviterte til webinar hvor hvor pårørende og personer som har hatt kreft delte sine erfaringer.

Webinarer fra 2020

Var dette nyttig?