Tidligere webinarer

Et helbredet liv skal også leves

20. mai 2020

Hvordan er det å leve med senskader etter en kreftbehandling? Heldigvis er det mange som overlever kreftbehandlingen, men for en del har det sin pris. Mange lever med fatigue (kronisk utmattelse), søvnproblemer, kognitive problemer og fordøyelsesproblemer. Det finnes mange ulike senskader, og dette skal vi snakke om.

Vi møter Cecilie Kiserud som er kreftlege og leder for Nasjonal kompetansetjenste for seneffekter etter kreftbehandling og spesialsykepleier Heidi Skaara Brorson fra Kreftforeningen. Se opptak av webinaret:

 

Immunforsvar i koronaens tid

7. mai 2020

I denne samtalen vil Anne Spurkland, immunolog og professor i anatomi ved Universitetet i Oslo, fortelle om immunforsvarets rolle, styrker og svakheter i møtet med korona-viruset. Hun vil gi innsikt i hvordan viruset fungerer og hvordan lungene våre både er robuste og sårbare på samme tid i møte med en infeksjon. Videre vil vi også få innsikt i hva slags arbeid som foregår i kampen mot det nye koronaviruset. Hvilke behandlingsmetoder har vi i dag? Hva kan forskningen fortelle oss så langt, og hvordan kan vi håpe på å forebygge og forhindre infeksjoner i fremtiden?

Se opptak av webinaret:

 

Hvordan er det å være kreftpasient i koronatid?

6. mai 2020

Vi møter Lars Bestum som lever med hjernekreft og som er under behandling. Det er krevende å være under aktiv behandling i normale tider, ikke mindre krevende å være det i koronatid.

Vi møter også avdelingssjef Jacob Conradi i Kreftforeningen som vil si noe om hvordan Kreftforeningen har måttet endre tilbud til pasienter og pårørende. Samtalen blir ledet av spesialsykepleier i Kreftforeningen Heidi Skaara Brorson. Se opptak av webinaret:

 

«Elsk dine gener» med Vessela Kristensen

30. april 2020

«Elsk din skjebne» er et fantastisk dikt. I genetikkens språk oversettes det til «elsk dine gener», de gjør deg unik.

Genetikk gir oss kunnskap om genene og hvordan de former oss, både med alle de fantastiske kvalitetene vi har og de plagene vi husker mor også hadde. Nå finnes det teknologier som gjør det mulig å kartlegge alle våre gener og endre våre medfødte egenskaper. Dette skaper muligheter for å påvirke og endre dem, men bærer også med seg nye etiske dilemmaer. Å skjønne hvordan våre gener er med på å forme våre liv, hjelper oss til å skjønne hvem vi er.

Professor Vessela Kristensen forsker på genetikk og brystkreft ved Oslo Universitetssykehus. Hun mottok Kong Olav Vs kreftforskningspris i 2018 for sitt arbeid. I dette foredraget vil hun dele sin kunnskap om gener med oss. En lettfattelig presentasjon av hva gener, genetikk og epigenetikk er, hjelper oss til å forstå hva som står på spill. Se opptak av webinaret:

 

Genterapi – en ny sjanse i livets lotteri

23. april 2020

Hvordan vi nå kan lese, skrive og redigere DNA gir enestående muligheter for bedre diagnostikk, forebygging og behandling av kreft og en rekke andre sykdommer. Særlig genterapi med CRISPR lover store gjennombrudd i tiden som kommer. Med CRISPR kan vi gjøre finkirurgi; DNA kan fjernes, byttes ut eller legges til – målrettet og presist.

Samtidig stiller utviklingen oss overfor mange utfordringer og dilemmaer. Er det utelukkende positivt å få tilgang til kunnskap om genetiske forutsetninger? Hvem skal få genterapi, og hvem skal betale?

I dette webinaret møter du molekylærbiolog Sigrid Bratlie. Hun pirrer nysgjerrigheten og skaper engasjement om et tema som kommer til å få stor samfunnsmessig betydning fremover. Dette er et webinar om et komplisert tema, forklart på en enkel måte. Se opptak av webinaret:

 

Barn og unge som pårørende

22. april 2020

Akkurat nå er det ekstra tøft å være pårørende, spesielt for barn og unge. De får mindre «pusterom» enn vanlig nå som skolene og barnehagene holder stengt. Hvilke utfordringer ser vi for barn og unge som pårørende, og hva kan vi gjøre?

I dette webinaret møter du kreftsykepleier Sigrid Elisabeth Trandum og spesialsykepleier Heidi Skaara Brorson fra Kreftforeningen. Se opptak av webinaret:

 

Isolasjon og ensomhet – hva kan jeg gjøre?

16. april 2020

Mange pasienter med kreft og deres pårørende er isolerte eller kanskje også ensomme akkurat nå. Hva finnes av hjelp? Hva kan jeg gjøre selv?

I dette webinaret møter du psykiatrisk sykepleier Idun Brænden og spesialsykepleier Heidi Skaara Brorson fra Kreftforeningen som er klare for å svare på dine spørsmål. I tillegg møter du Anniken Golf Rokseth fra Ung Kreft. Hun fikk lymfekreft da hun var 23, fikk tilbakefall to ganger og har erfaring med hvordan det er å være isolert fra omverdenen. Se opptak av webinaret:

 

Hvordan er det å leve med kreft i disse koronatider?

1. april 2020

Hva kan jeg gjøre, og hva kan jeg ikke gjøre? Hva har det å si for kreftpasientene? Hva lurer pasienter og pårørende på?

I dette webinaret møter du onkolog og klinikksjef for kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus Sigbjørn Smeland og spesialsykepleier Heidi Skaara Brorson fra Kreftforeningen. Se opptak av webinaret:

 

Kreftforeningens kostråd i korona-kaoset

26. mars 2020

Mat og kosthold opptar mange kreftpasienter og pårørende. Vi får informasjon i media og på nettet hvor dietter, matvarer og kosttilskudd beskrives med ord som «vidundermedisin» og «den naturlige kuren mot kreft». Hvordan navigere i vrimmelen av råd om kosthold?

Mona Bjelland, klinisk ernæringsfysiolog i Kreftforeningen og doktorgrad/Phd i samfunnsernæring, gir svar på spørsmål om mat og kosthold. Se opptak av webinaret: