Tidligere webinarer

Vi har sendt en rekke webinarer, både frittstående og som serier. De fleste kan du se i opptak under. Kommende webinarer finner du i programmet.

Under kan du se alle webinarer vi har opptak av, i omvendt kronologisk rekkefølge (det siste øverst).

I tillegg har vi egne sider for våre mest populære webinarserier:

Frokostmøte: Åpenhet om legemiddelpriser – hvor er vi og hvor går vi?

Hvordan og hvorfor setter legemiddelindustrien de prisene de gjør? Fra frokostmøtet 19. oktober.

Webinar: Krigen mot mikrobene

Opptak fra webinar 27. september hvor du kan lære om bakterier som kan gi infeksjoner vi ikke kan behandle, også kalt resistente bakterier. Mikrobiolog Jessica Lönn-Stensrud snakker om temaet på en spennende og underholdende måte.

Pårørendedagen 2021: Hvordan ta vare på barna når du eller andre i familien får kreft?

Webinar fra Pårørendedagen 2021 med Monica Lund Osther som om det å være kreftsyk mamma. Krisepsykolog Marianne Straume er også med for å gi tips til hva skal være ekstra obs på i relasjonen til barna dine.

Pårørendedagen 2021: Hvordan er det å være ung pårørende?

Webinar fra Pårørendedagen 2021 med 19 år gamle Noah Gylver om hvordan det er å forholde seg til sykdom og død når man er midt i en ustabil tenåringstid.

Pårørendedagen 2021: Hvordan kan vi som helsearbeidere hjelpe barn og unge som pårørende?

Webinar fra Pårørendedagen 2021 for alle som jobber med kreftpasienter med barn eller unge søsken.

Leseglede: Bokbad i Kreftforeningens Vitensenter med Henrik Syse

Webinar: Rapportlansering: Ja til daglig fysisk aktivitet i skolen!

Webinar: Kreftforeningen inviterer til helsepolitisk valgdebatt

Webinar fra 25. august 2021. Kreftforeningen er opptatt av lokal kreftomsorg, og likeverdige tjenester der pasientene bor, og dette ønsker vi å løfte med politikere.

Røykeslutt i kreftbehandling: Evaluering av et røykesluttprogram

1. juni 2021: Hvordan gikk det da kreftpasienter fikk hjelp av sykehuset til å stumpe røyken? Bli med på webinar!

LUNCH: Vanvittig mye å finne ut av

31. mai 2021: Her kan du få svar på mange av de spørsmålene du har knyttet til arbeid og kreft. Hvilke rettigheter og muligheter har du gjennom ditt sykdomsforløp?

Kosthold og kreft: Hvordan velge rett når alle hevder å ha fasiten?

29. april 2021: Professor i ernæring, Rune Blomhoff, forteller om det nyeste innen forskning på kosthold og kreft.

Den usynlige pårørende

29. april 2021: Om og for pårørende, med Kirsten Koht og sjef for distriktsavdelingen i Kreftforeningen Jakob Feght Conradi.
Se flere webinarer i serien Kreft tar ikke pause

LUNCH: Det er på jobben livet er normalt

22. april 2021: Her får du som arbeidsgiver gode råd om hvordan du kan legge forholdene til rette for den kreftrammede.

Velferdsteknologi – er det nok at løsningen er brukervennlig?

21. april 2021: webinar om brukervennlig velferdsteknologi, i regi av No Isolation og Kreftforeningen.

Hvilke kreftpasienter får tilbud om nye, avanserte kreftlegemidler, og hvilken effekt har behandlingen?

7. april 2021: Lansering for INSPIRE-rapporten om bruk og effekt av kreftlegemidler i Norge.

Venter norske kreftpasienter for lenge på moderne kreftbehandling?

10. mars 2021: Kreftforeningen, Merck og GSK inviterte til temamøte om tiden det tar før nye behandlingsmetoder er tilgjengelige, som innspill i evalueringen av Nye Metoder og debatten om utviklingen av systemet.

LUNCH: Fra medtatt til ansatt – første steg tilbake i arbeidslivet

9. mars 2021: Et webinar for deg som er kreftrammet og arbeidstaker, eller deg som skal ut i arbeidslivet for aller første gang. I samarbeid med Børge Lund, tegneserieskaperen bak LUNCH. Flere LUNCH-webinarer kommer i april og mai.
Mer om kreft og arbeidsliv med LUNCH

Små tips for en bedre hverdag

4. mars 2021: Webinar om fysisk aktivitet, kreft og korona, med Ole Petter Hjelle, Helle Aanesen og Yngvar Andersen.
Se flere webinarer i serien Kreft tar ikke pause

Pakkeforløp for kreft – konsekvenser for pasienter og helsepersonell

4. mars 2021: SINTEF og Kreftforeningen Midt-Norge inviterte til webinar om evalueringsstudien av Pakkeforløp for kreft (2017-2020). Webinaret ble sendt fra Kreftforeningens distriktskontor i Trondheim:

Koronavaksine og kreft

19. februar 2021: Molekylærbiolog Sigrid Bratlie og onkolog Odd Terje Brustugun svarer på spørsmål om koronavaksine og kreft.
Se flere webinarer i serien Kreft tar ikke pause

Sammen om forskning – om brukermedvirkning i forskning

9. februar 2021: Kreftforeningen Midt-Norge og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Trøndelag inviterte til webinar om hvordan medvirkning kan organiseres og gjennomføres i konkrete prosjekter. Webinaret ble sendt fra Kreftforeningens distriktskontor i Trondheim:

Fremtidens Kreftbehandling: Evaluering av Nye Metoder

10. februar 2021: En politisk helsedebatt med kreftpasienten i fokus, arrangert av Oslo Cancer Cluster, Kreftforeningen og Legemiddelindustrien, i samarbeid med AstraZeneca Norge, Janssen Norge og MSD Norge.

Kreft krever krefter – pårørende trenger kraft

4. februar 2021: Vi hyllet pårørende på Verdens kreftdag, og inviterte til webinar hvor hvor pårørende og personer som har hatt kreft delte sine erfaringer.

Webinarer fra 2020

Var dette nyttig?