Å leve er mer enn å overleve

Hvert år får over 32.000 mennesker i Norge kreft. Moderne kreftbehandling redder heldigvis livet til mange. Faktisk overlever to av tre kreftpasienter i dag.

Men både for overlevere og de som lever med uhelbredelig kreft kan den tøffe behandlingen ha en høy pris: De får senskader etter behandlingen, og livet blir ikke det samme som før de fikk kreft.

For mange av de som overlever sin kreftsykdom, gjenstår kampen om å bli frisk.

Derfor er temaet for Krafttak mot kreft i 2018 «Senskader av kreftbehandling«. Sammen med det norske folk skal vi samle inn mellom 40 og 50 millioner kroner, slik at de som har vært igjennom en tøff kreftbehandling skal få et best mulig liv.

Senskader er helseproblemer som vedvarer i lang tid etter en kreftbehandling. Ca. en av tre som går igjennom en kreftbehandling får slike plager i større eller mindre grad.

Hvilke senskader, og hvor alvorlige de oppleves, varierer stort. Jo tøffere behandling man har vært igjennom, jo større er sjansen for at man må leve med helseplager i ettertid. Noen har senskader i en periode, mens andre må leve med det resten av livet.

Noen typiske senskader kan være fatigue / utmattelse, kognitiv svikt (dårlig hukommelse, liten konsentrasjonsevne, vanskeligheter med å planlegge, med mer), ødelagte eller reduserte kroppsfunksjoner, angst og depresjon, redusert seksualitet og fertilittet. Finn ut mer om ulike senskader og hva man kan gjøre med disse på våre sider om senskader.

De fleste er forberedt på bivirkninger i forbindelse med behandlingen. Men få forventer å få plager de må leve med når de er blitt kreftfrie.

Senskader kan være smertefulle og hemmende, og mange får problemer med å innfri både egne og andres forventninger. «Du er jo frisk nå?» spør kanskje familie, venner og ikke minst arbeidsgiver. Skuffelsen kan være stor når man ikke kan gjenoppta livet der det slapp før kreften rammet.

Mange har i tillegg problemer med å snakke om disse plagene, siden de kanskje har «fått livet i gave» og opplever en forventning – hos seg selv og andre – om at man bare skal være takknemling for det.

Å leve med senskader krever rett og slett styrke. Nå tar vi et krafttak for å gjøre hverdagen lettere for de som har vært igjennom kreftbehandling.

Dette går pengene til

Pengene fra årets Krafttak mot kreft skal gå til forskning, og til tilbud som kan gjøre hverdagen lettere for de som lever med senskader.

Pengene du gir eller samler inn går til forskning for å forebygge, behandle og leve med senskader etter kreftbehandling.

Krafttak mot kreft 2018 skal også styrke og videreutvikle viktige tilbud. Vi setter av mindler til kreftkoordinatorer i kommunene, tilbud ved Vardesenterne, og til utvikling av helseteknologi som skal gi økt trygghet og mer frihet i hverdagen.

Vi trenger din hjelp!

 

Lag en innsamlingskomité i ditt nærområde

Vi trenger innsamlingskomiteer og bøssebærere over hele landet. Ta kontakt med din lokale aksjonsleder for å delta i innsamlingen.

Gi en gave til innsamlingen

Du er viktig i arbeidet som gjøres og vi trenger din støtte.

  • Bruk betalingsskjema, og betal med kort eller vipps
  • Gi en gave til kontonummer 1503.07.66056
  • Gi en gave på SMS: Send kodeord GAVE til 2277. Da gir du 200 kroner, som blir belastet telefonregningen din.
  • Vipps for eksempel 200 kroner til 2277 (Kreftforeningen)

 

Var denne siden nyttig?