Tema for aksjonen: Kreftformer som få overlever

I 2019, 2020 og 2021 samlet vi inn penger til forskning på kreftformer som få overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende. I 2022 blir temaet for aksjonen kreft med spredning.

I dag overlever tre av fire nordmenn kreft, men bak statistikken skjuler det seg store forskjeller. Det er fremdeles flere kreftformer som svært få overlever. Lungekreft, bukspyttkjertelkreft, hjernekreft og spiserørskreft er blant disse. Under to av ti overlever disse kreftformene.

Flere årsaker

Det er flere årsaker til at noen kreftformer har lav overlevelse. Disse kreftformene oppdages ofte for sent fordi de har diffuse symptomer og ikke en kul som kan kjennes ved en sjekk.

Kreften er dermed kommet langt når den først oppdages, og mange har spredning på diagnosetidspunktet. Noen kreftformer er også spesielt utfordrende å behandle, fordi svulsten ligger så vanskelig til at kirurgi ofte ikke er et alternativ.

Vi trenger mer forskning

Med Krafttak mot kreft 2019, 2020 og 2021 ønsket vi å bidra til å endre denne alvorlige situasjonen. Pengene som ble samlet inn gikk til kreftforskning for å bidra til at flere overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.

Støtt Krafttak mot kreft


Å bli alvorlig kreftsyk forandrer alt – både for den som er syk og de som er rundt. Å få vite at man får leve videre, er den aller beste følelsen i livet. Støtt aksjonen og bidra til at flere skal få oppleve den følelsen.

Vi løfter frem ulike tema

Hvert år løfter vi frem et tema som vi samler inn penger til. I 2022 går innsamlingen til forskning på kreft med spredning. Tidligere har vi blant annet satt fokus på uhelbredelig kreft, persontilpasset behandling og senskader.

Var dette nyttig?