Kvalitetsregister for bukspyttkjertelkreft

Med støtte fra Kreftforeningen skal Kreftregisteret opprette et kvalitetsregister for bukspyttkjertelkreft. Vi støtter prosjektet med 7 millioner kroner.

Kreftregisteret mottar det synlige beviset for at de innvilges støtte fra Kreftforeningen til opprettelse av et kvalitetsregister for bukspyttkjertelkreft. Foto.
Generalsekretær Anne Lise Ryel overleverer det synlige beviset på at Kreftforeningen støtter prosjektet til Liv Marit Dørum, fagansvarlig for kvalitetsregistrene i Kreftregisteret og prosjektleder for etablering av kvalitetsregisteret for bukspyttkjertelkreft.

Prosjektleder: Kreftregisteret

Det samles i dag inn data om kirurgisk behandling av pasienter med bukspyttkjertelkreft i Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast). Informasjon om medikamentell behandling registreres ikke. Som følge av dette har man ikke oversikt over den totale behandlingen som tilbys bukspyttkjertelkreftpasienter. Et kvalitetsregister som registrerer all behandling, sammen med annen informasjon om pasientene som mottar behandlingen, er derfor ønskelig. Med et kvalitetsregister vil informasjon om kvaliteten på hele behandlingsforløpet kunne kartlegges bedre.

– Dette er gode nyheter for alle som er berørt av bukspyttkjertelkreft. Et kvalitetsregister på dette området kan bli et viktig verktøy for å klare å skjønne mer av hva den beste hjelpen til denne sårbare pasientgruppen egentlig er, sier Giske Ursin i Kreftregisteret.

Et kvalitetsregister med detaljert informasjon om utredning, behandling og oppfølging av den enkelte pasient kan bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som tilbys. Registeret kan avdekke behandlingsforskjeller mellom helseregionene og sørge for at flere tar i bruk beste behandlingspraksis. Et kvalitetsregister kan også fremme og gi grunnlag for forskning, og avdekke ny kunnskap om sykdommens årsaker, sykdomsforløp og behandlingseffekt.

– Bukspyttkjertelkreft er blant kreftformene med aller dårligst prognose, og det er en kreftform som hvert år tar mange hundre liv. De siste årene har vi sett en forsiktig forbedring i overlevelse – ikke minst blant de som får påvist sykdommen før den rekker å spre seg. Likevel trenger vi fortsatt mer kunnskap og en enda sterkere satsing på denne pasientgruppen for at overlevelsen skal stige markant, sier Ursin.

Var dette nyttig?