Symptomer

Bukspyttkjertelkreft har få og diffuse symptomer. Dette fører til at kreften ofte blir oppdaget sent. Symptomer på bukspyttkjertelkreft kan være:

 • gulsott
 • magesmerter
 • diaré
 • diabetes type 2 (nyoppdaget)
 • vekttap, slapphet, uvelhetsfølelse
 • Væske i buken (ascites)
Råd fra fagfolk Snakk med oss om kreft. Hos oss treffer du sosionomer, jurister og spesialsykepleiere som gir råd og støtte. Ring21 49 49 21 Mandag til fredag: 09.00–15.00 Send epostEpost Svar innen 72 timer ChatChat Mandag til fredag: 09.00–15.00

Gulsott

Hvis svulsten ligger i bukspyttkjertelens øverste del (“hodedel”), kan den trykke mot gallegangen, som går gjennom bukspyttkjertelen. Når gallen ikke får tømt seg ut i tarmen via gallegangen, går den ut i kroppen via blodbanen. Gallefargestoffet Bilirubin kan hope seg opp  og gi hud og slimhinner en gul farge. Denne tilstanden kalles gulsott og kan gi hudkløe, mørk urin og lys avføring.

Diffuse mage- og ryggsmerter

Magesmertene kjennes ofte sentralt i magen og kan stråle bakover mot ryggen. Smertene forverres ofte når du ligger på ryggen.

Diaré

Hvis svulsten blokkerer veien ut fra bukspyttkjertelen, kommer ikke enzymene som skal bryte ned fettet i maten ut i tarmen. Dette fører til flytende avføringer.

Nyoppdaget diabetes 2

Nyoppdaget diabetes 2 er et symptom som ofte oppstår ved bukspyttkjertelkreft. Det er uklart hvorfor noen utvikler diabetes.

Vekttap, slapphet og generell følelse av uvelhet

En kombinasjon av vekttap, slapphet og generell uvelhetsfølelse kan være tidlige symptomer på bukspyttkjertelkreft. Mange har hatt et vekttap på 2–5 kilo ved diagnosetidspunktet, andre har gått ned opptil 10 kilo.

Manglende matlyst og stort vekttap kan bedres med blant annet små, energirike måltider og tilsetninger i maten.

Disse symptomene kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft. Kreftforeningens råd er at dersom symptomene varer i over 3 uker, bør du ta kontakt med en lege.

Pancreas Nettverk Norge Dette er et nettverk som ønsker å bidra til en bedre hverdag for pasienter med pancreaskreft og deres pårørende. Besøk deres nettsider for aktuell informasjon.

Forebygging og risiko

Årsaken til kreftsykdom er vanligvis ukjent. Enkelte faktorer kan øke risikoen uten at vi kan påvirke dem. Vi kan likevel ta noen valg som bidrar til å minske risikoen, selv om det ikke gir noen garanti mot å få kreft. For den som får kreft, vil det å være i god form gjøre at man tåler behandlingen bedre og har lavere risiko for senskader.

Slik kan risikoen minskes

Andre faktorer som kan gi økt risiko

 • Tidligere kreftsykdom
 • Langvarig kronisk infeksjon i bukspyttkjertelen (pankreatitt)
 • Enkelte andre sykdommer, som diabetes, magesår, infeksjon med hepatitt B og enkelte infeksjoner i munnen

Bukspyttkjertelkreft skyldes sjelden arv.

Undersøkelse og diagnose

Ved mistanke om kreft i bukspyttkjertelen blir du som regel undersøkt med:

Møte med legen

Det kan være lurt å forberede seg til møtet med legen. Her er noen nyttige tips:

 • Tenk igjennom hva du ønsker å få ut av samtalen.
 • Skriv ned på forhånd det du lurer på.
 • Ta med deg noen – det kan være lett å glemme  det som blir sagt.
 • Oppsummer det dere har snakket om før du går fra legen. Da kan eventuelle misforståelser korrigeres.
 • Snakk gjerne med noen om samtalen etterpå.

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløpet for bukspyttkjertelkreft har som mål å bidra til rask utredning og oppstart av behandling, og unngå unødvendig ventetid.

Psykiske reaksjoner

Mange opplever uvisshet og bekymring i forbindelse med en alvorlig sykdom som kreft. Vi har samlet noen råd som kan hjelpe deg.

Det er utfordrende å være pårørende ved kreftsykdom. Her er tips og råd til deg som er pårørende.

Behandling

Operasjon er per i dag er den eneste muligheten for å bli frisk. Whipples operasjon er mest brukt ved bukspyttkjertelkreft. Den gjøres ved mistanke om kreftsvulst i bukspyttkjertelens ”hode”-region, eller i nærliggende organer som tolvfingertarm eller nedre galleveier. Operasjonen kan også utføres ved visse tilfeller av kronisk bukspyttkjertelbetennelse.

Operasjonen gjøres ikke dersom det er spredning til andre organer, til lymfeknuter eller hvis svulsten har vokst inn i blodårer, men den kan utføres i enkelte tilfeller der det er begrenset innvekst i blodårer.

Å slutte å røyke før behandlingen starter gir flere fordeler – det øker blant annet sjansen for god effekt av kirurgi, strålebehandling og cellegift.

Under operasjonen fjernes bukspyttkjertelens ”hode”-region. Ettersom bukspyttkjertelen har felles blodforsyning og lymfedrenasje med organer i nærheten, fjernes en del av galleveiene, hele tolvfingertarmen og ofte nederste del av magesekken. Til slutt gjøres en rekonstruksjon der tynntarmen skjøtes til gjenværende gallegang-, magesekk- og bukspyttkjertelrest.

De fleste opplever at de går ned i vekt etter operasjonen. For mange løser disse problemene seg relativt raskt etter operasjonen, mens andre kan slite i lang tid. Det kan derfor være hensiktsmessig å følge noen enkle kostråd eller få snakke med en ernæringsfysiolog på sykehuset før eller i etterkant av operasjonen.

Pasienter som har fjernet kreftsvulsten, kan vurderes for en tilleggsbehandling med cellegift (adjuvant cellegiftbehandling).

Cellegift- og strålebehandling

Når bukspyttkjertelkreften ikke kan fjernes ved operasjon, finnes det ulike former for lindrende behandling som kan redusere utbredelsen og plagene sykdommen kan gi. Cellegift- og strålebehandling kan ha både lindrende og livsforlengende effekt. For svært mange pasienter med bukspyttkjertelkreft er dette den behandlingen som er mest aktuell. Med lindrende behandling menes blant annet smertebehandling og behandling av symptomene som sykdommen gir. Livsforlengende behandling har som mål å forlenge livet lengst mulig og gi god livskvalitet.

Både operasjon, cellegift- og strålebehandling kan gi bivirkninger. Det er vanlig å føle seg sliten og utmattet både under selve behandlingen og i etterkant. De fleste bivirkninger forsvinner gradvis når behandlingen er avsluttet.

Sepsis er en alvorlig infeksjon der pasienter kan bli svært syke. Kreftpasienter er blant dem som er spesielt utsatt for å utvikle sepsis, spesielt når de får cellegiftbehandling.

Helsedirektoratet har utarbeidet Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med bukspyttkjertelkreft.

Etter behandling

Oppfølgingen skal tilpasses den enkelte.

Når svaret på prøven av svulsten (histologien) er kommet, får du tilbud om samtale med kirurg. Det er kontroll cirka hver 3. til 4. måned hos fastlegen. Etter Whipples operasjon vil mange trenge en sprøyte med B12- vitamin. Du må også kontrollere:

 • blodprosent og jerninnhold
 • pancreasenzym – produseres i bukspyttkjertelen og er med på å bryte ned fettstoffer i tarminnholdet.

Hvis hele bukspyttkjertelen er fjernet, skal du følges opp av en spesialist på diabetes for å få regulert insulin.

Senskader

Mange opplever at livet endrer seg, mentalt så vel som fysisk, i forbindelse med kreftsykdom og behandling. Yteevne og energinivå kan bli redusert. Arbeidsevne og arbeidsliv kan bli påvirket. Dette kan vedvare i lang tid etter behandling er avsluttet.

Her kan du lese mer om tretthet og utmattelse/fatigue (unormal tretthet) og andre senskader.

Rehabilitering

Rehabilitering er hjelp og opptrening for å komme tilbake til hverdagen så raskt og godt som mulig. Det er også en hjelp til å håndtere endringer som følger av sykdommen og behandlingen.

Utbredelse og overlevelse

I 2017 var det 808 mennesker som fikk bukspyttkjertelkreft i Norge. 422 menn og 386 kvinner. Det er sjeldent at personer under 50 år får sykdommen. Tallene er hentet fra Kreftregisteret.

Som ved de fleste kreftformer øker risikoen for å utvikle bukspyttkjertelkreft med stigende alder. Prognosen er avhengig av hvilket stadium sykdommen er i, hvor stor svulsten er og om den har spredd seg til andre organer som lymfeknuter, lever og lignende.
Bukspyttkjertelkreft er en av de kreftformene som har lav overlevelse. Den gjennomsnittlige overlevelsen er på seks måneder. Derfor må det forskes mer for å finne gode behandlingsmetoder.

Fem år etter at pasienten har fått diagnosen, er det nå 9,7% som er i live. Oppdages denne kreftformen tidlig, så er det 47% som lever etter 5 år.

 

Var denne siden nyttig?