Symptomer

 • gulsott
 • magesmerter
 • diaré
 • diabetes (nyoppdaget)
 • vekttap, slapphet, uvelhetsfølelse
Korona og kreft Informasjon og råd for deg som har kreft, har hatt kreft eller er pårørende ❯❯

Gulsott er et symptom som tyder på at svulsten ligger i bukspyttkjertelens  øverste del (“hodedel”), og trykker mot gallegangen,- som går gjennom bukspyttkjertelen. Når gallen ikke får tømt seg ut i tarmen via gallegangen, går den ut i kroppen via blodbanen. Gallefargestoffet bilirubin kan hope seg opp  og gi hud og slimhinner en gul farge. Denne tilstanden kalles gulsott og kan gi hudkløe, mørk urin og lys avføring.

Magesmerter i tillegg til gulsott, er ofte det symptomet som gjør at pasienten oppsøker lege. Disse symptomene kan tyde på at svulsten har blitt så stor at den har vokst gjennom bukspyttkjertelen og trykker på nerver i området.

Diffuse mage- og ryggsmerter kjennes ofte sentralt i magen og kan stråle bakover mot ryggen. Smertene forverres ofte når du ligger på ryggen.

Diaré er gjerne et symptom når svulsten blokkerer veien ut fra bukspyttkjertelen, og enzymene som skal bryte ned fettet i maten ikke kommer ut i tarmen. Dette fører til fettrik avføring som flyter på vannet i toalettet.

Nyoppdaget diabetes kan være et varselsignal. Spesielt hvis dette kommer i forbindelse med vekttap og smerter. Cirka 20 prosent av dem som får bukspyttkjertelkreft har utviklet diabetes.

Vekttap, slapphet og generell uvelhetsfølelse kan være tidlige symptomer på bukspyttkjertelkreft. Mange har hatt et vekttap på 2–5 kilo ved diagnosetidspunktet, andre har gått ned over 10 kilo. Manglende matlyst og stort vekttap kan bedres med blant annet små, energirike måltider, tilsetninger i maten og bruk av kapsler med fordøyelsesenzymer til måltidene.

Bukspyttkjertelkreft har få og diffuse symptomer. Dette fører til at kreften ofte blir oppdaget sent.

Disse symptomene kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft. Kreftforeningens råd er at dersom symptomene varer i over 3 uker, bør du ta kontakt med en lege.

Snakk med oss Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft, også spørsmål om korona og kreft. Vi hjelper både voksne og barn. Tjenesten er gratis, og du kan være anonym. Vi snakker norsk og engelsk. Ring21 49 49 21 Mandag–fredag: 09.00–15.00 Send epostEpost Svar innen 72 timer ChatChat Mandag–fredag: 09.00–15.00

Forebygging og risiko

Årsaken til kreftsykdom er vanligvis ukjent. Enkelte faktorer kan øke risikoen uten at vi kan påvirke dem. Vi kan likevel ta noen valg som bidrar til å minske risikoen, selv om det ikke gir noen garanti mot å få kreft. For den som får kreft, vil det å være i god form gjøre at man tåler behandlingen bedre og har lavere risiko for senskader.

Slik kan risikoen minskes

Andre faktorer som kan gi økt risiko

 • Tidligere kreftsykdom
 • Langvarig kronisk betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)
 • Enkelte andre sykdommer, som diabetes, magesår, infeksjon med hepatitt B og enkelte infeksjoner i munnen

Bukspyttkjertelkreft skyldes sjelden arv.

Undersøkelse og diagnose

Blodprøver som tas kan gi en pekepinn på at noe er galt. Det gjelder da spesielt leverfunksjonsprøver, som kan bli forhøyet hvis svulsten trykker på slik at drenasje derfra blir dårlig.
Det finnes i dag ingen kjemisk laboratorietest av blod eller urin eller kombinasjon av tester som er tilstrekkelig sensitive og spesifikke for å stille diagnosen.

Ultralyd er vanligvis den første undersøkelsen som gjøres ved mistanke om bukspyttkjertelkreft. Med ultralyd kan man vurdere svulsten og eventuell spredning.

CT er en god undersøkelse for å påvise svulstens beliggelse og eventuelt innvekst i nærliggende områder. Det kan ha betydning for hvilken behandling som skal gis. Det tas også CT av lungene for å se om sykdommen har spredd seg dit. Det er relativt uvanlig at det skjer.

MR er også en god undersøkelse, som kartlegger det samme som CT gjør.

ERCP (Endoskopisk Retrograd Cholangio Pancreaticografi) for innsetting av et plast eller metallrør (=stent) i gallegangen for å få passasje av galle ut i tarmen og oppheve gulsotten.

Vevsprøver (biopsier) gjøres vanligvis ikke når svulsten kan opereres. En vevsprøve kan avklare hva slags type svulst det er, adenocarcinom eller en nevroendokrin svulst (hormonproduserende). Det finnes en sjelden hormonproduserende form av kreft i bukspyttkjertelen, nevroendokrin kreft. Den har en annen behandling og prognose.

Møte med legen

Det kan være lurt å forberede seg til møtet med legen. Her er noen nyttige tips:

 • Tenk igjennom hva du ønsker å få ut av samtalen.
 • Skriv ned på forhånd det du lurer på.
 • Ta med deg noen – det kan være lett å glemme  det som blir sagt.
 • Oppsummer det dere har snakket om før du går fra legen. Da kan eventuelle misforståelser korrigeres.
 • Snakk gjerne med noen om samtalen etterpå.
Pancreas Nettverk Norge Dette er et nettverk som ønsker å bidra til en bedre hverdag for pasienter med pancreaskreft og deres pårørende.

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløpet for bukspyttkjertelkreft har som mål å bidra til rask utredning og oppstart av behandling, og unngå unødvendig ventetid.

Psykiske reaksjoner

Mange opplever uvisshet og bekymring i forbindelse med en alvorlig sykdom som kreft. Vi har samlet noen råd som kan hjelpe deg.

Det er utfordrende å være pårørende ved kreftsykdom. Her er tips og råd til deg som er pårørende.

Kreftkoordinator i kommunen En kreftkoordinator har oversikt over tilbud i nærheten, og kan hjelpe til med å tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende.

Behandling

 • Kirurgi
 • Cellegift
 • Strålebehandling

 

Kirurgi

er per i dag er den eneste muligheten for å bli frisk. Whipples operasjon (pancreatoduodenektomi) er mest brukt ved bukspyttkjertelkreft. Den gjøres ved kreftsvulst i bukspyttkjertelens ”hode”-region, eller i nærliggende organer som tolvfingertarm eller nedre galleveier. Operasjonen kan også utføres ved visse tilfeller av kronisk bukspyttkjertelbetennelse.

Operasjonen gjøres ikke dersom det er spredning til andre organer, til lymfeknuter eller hvis svulsten har omfattende vekst inn i blodårer, men den kan utføres i enkelte tilfeller der det er begrenset innvekst i blodårer (portvenen).

Å slutte å røyke før behandlingen starter gir flere fordeler – det øker blant annet sjansen for god effekt av kirurgi, strålebehandling og cellegift.

Under operasjonen fjernes bukspyttkjertelens ”hode”-region. Ettersom bukspyttkjertelen har felles blodforsyning og lymfedrenasje med organer i nærheten, fjernes galleblæren og en del av ytre galleveier, hele tolvfingertarmen og ofte nederste del av magesekken. Til slutt gjøres en rekonstruksjon der tynntarmen skjøtes til gjenværende gallegang-, magesekk- og bukspyttkjertelrest.

Ved kreftsvulst i bukspyttkjertelens ”kropp” eller ”hale”-region utføres halereseksjon (distal pankreatektomi). Under operasjonen fjernes bukspyttkjertelens ”kropp” og/eller ”hale” -region. Ettersom blodkarene til milten løper tett bak bukspyttkjertelen fjernes også milten under denne operasjonen. En sjelden gang utføres fjerning av hele bukspyttkjertelen ved bukspyttkjertelkreft (total pankreatektomi).

De fleste opplever at de går ned i vekt etter operasjonen. For mange løser disse problemene seg relativt raskt etter operasjonen, mens andre kan slite i lang tid. Det kan derfor være hensiktsmessig å følge noen enkle kostråd eller få snakke med en ernæringsfysiolog på sykehuset før eller i etterkant av operasjonen.

Kostråd til kreftpasienter Ved å velge riktig type mat og drikke, og være fysisk aktiv, kan det bli lettere å få den næringen du trenger.

Pasienter som har fjernet kreftsvulsten, kan vurderes for en tilleggsbehandling med cellegift (adjuvant cellegiftbehandling).

Cellegift- og strålebehandling

Når bukspyttkjertelkreften ikke kan fjernes ved operasjon, finnes det ulike former for lindrende behandling som kan redusere utbredelsen og plagene sykdommen kan gi. Cellegift- og strålebehandling kan ha både lindrende og livsforlengende effekt. For svært mange pasienter med bukspyttkjertelkreft er dette den behandlingen som er mest aktuell. Med lindrende behandling menes blant annet smertebehandling og behandling av symptomene som sykdommen gir. Livsforlengende behandling har som mål å forlenge livet lengst mulig og gi god livskvalitet.

Både operasjon, cellegift- og strålebehandling kan gi bivirkninger. Det er vanlig å føle seg sliten og utmattet både under selve behandlingen og i etterkant. De fleste bivirkninger forsvinner gradvis når behandlingen er avsluttet.

Sepsis er en alvorlig infeksjon der pasienter kan bli svært syke. Kreftpasienter er blant dem som er spesielt utsatt for å utvikle sepsis, spesielt når de får cellegiftbehandling.

Helsedirektoratet har utarbeidet Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med bukspyttkjertelkreft.

Kliniske studier for bukspyttkjertelkreft Studier som er åpne for rekruttering i Norge (helsenorge.no).

Etter behandling

Oppfølging

Oppfølgingen skal tilpasses den enkelte. Oppfølging kan foregå hos fastlege, men oftest gjøres det i spesialisthelsetjenesten.

Etter Whipples operasjon vil mange trenge en sprøyte med B12- vitamin hvis deler av magesekken er fjernet. Etter Whippels operasjon eller fjerning av bukspyttkjertelkropp/hale må du også kontrollere:

 • blodprosent og jerninnhold
 • blodsukker – insulin produseres i bukspyttkjertelen og er med på å regulere blodsukkeret, svikt i produksjonen etter operasjonen vil kunne gi diabetes
 • pankreasenzym – produseres i bukspyttkjertelen og er med på å bryte ned fettstoffer i tarminnholdet, svikt i produksjonen etter operasjon vil kunne gi fettrik, løs avføring.

Hvis hele bukspyttkjertelen er fjernet, skal pasienten følges opp av en spesialist på diabetes for å få regulert insulin.

Senskader

Mange opplever at livet endrer seg, mentalt så vel som fysisk, i forbindelse med kreftsykdom og behandling. Yteevne og energinivå kan bli redusert. Arbeidsevne og arbeidsliv kan bli påvirket. Dette kan vedvare i lang tid etter behandling er avsluttet.

Her kan du lese mer om tretthet og utmattelse/fatigue (unormal tretthet) og andre senskader.

Rehabilitering

Rehabilitering er hjelp og opptrening for å komme tilbake til hverdagen så raskt og godt som mulig. Det er også en hjelp til å håndtere endringer som følger av sykdommen og behandlingen.

Utbredelse og overlevelse

I 2018 var det 909 mennesker som fikk bukspyttkjertelkreft i Norge, 479 menn og 430 kvinner.

Risikoen for bukspyttkjertelkreft øker med alderen. Det er sjelden at personer under 50 år får sykdommen.

Fem år etter at pasienten har fått diagnosen er det nå 10,9 prosent av mennene og 10,5 prosent av kvinnene som fortsatt lever. Dersom sykdommen oppdages tidlig, i stadium 1 (hvor det bare er svulst i bukspyttkjertelen som ikke har spredd seg), er det i overkant av 50 prosent som fortsatt lever etter fem år.

Tallene er hentet fra Kreftregisteret