Om Krafttak mot kreft

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon og vår felles store dugnad i kampen mot kreft. I 2022 samler vi inn penger til forskning på kreft med spredning.

Krafttak mot kreft foregår fra 5. til 13. mars i 2022. Da vil bøssebærere gå fra dør til dør og samler inn penger til viktig kreftforskning. En stor andel av våre bøssebærere er russ, i tillegg til bygdekvinnelag, frivilligsentraler, andre lag og foreninger og bedrifter.

Løfter frem ulike tema

Hvert år løfter vi frem et tema som vi ønsker å sette mer fokus på, som vi ser det er behov for penger til eller som det trengs å forskes mer på. I 2022 samler vi inn penger til forskning på kreft med spredning.

Tidligere år har vi samlet inn penger til blant annet uhelbredelig kreft, forskning på personlig tilpasset kreftbehandling og senskader.

Gi din støtte

Sammen skal vi finansiere forskning som kan gi kreftpasienter med spredning litt mer tid.
Du kan også vippse valgfritt beløp til 2277 eller via nettbank eller sms. Se alle måter å støtte på.

Tusen takk til våre samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere bidrar til synlighet og oppmerksomhet om aksjonen, og samler inn store summer til forskning. Hjertelig takk for alt dere gjør for kreftsaken.

I samarbeid med Coop, Power og Ticketmaster.
I samarbeid med Coop, Power og Ticketmaster.