Om Krafttak mot kreft

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Dette er vår felles store dugnad i kampen mot kreft og Norges nest største innsamlingsaksjon.


Krafttak mot kreft foregår i mars hvert år. Da besøker nærmere 25 000 bøssebærere norske husstander for å samle inn penger til viktig kreftforskning og til tilbud til de som er berørt av kreft.

En stor andel av våre bøssebærere er russ, i tillegg til bygdekvinnelag, frivilligsentraler, andre lag og foreninger og bedrifter. Som bøssebærer er din tid og innsats med på å redde liv.

Løfter frem ulike tema

Hvert år løfter vi frem et tema som vi ønsker å sette mer fokus på, som vi ser det er behov for penger til eller som det trengs å forskes mer på.

Tidligere år har vi samlet inn penger til blant annet uhelbredelig kreft, forskning på personlig tilpasset kreftbehandling og senskader.

Tema for Krafttak mot kreft

Hvert år benytter vi anledningen til å løfte et viktig tema i kreftsaken, gjennom Krafttak mot kreft. Tidligere har vi samlet inn penger til blant annet uhelbredelig kreft, forskning på personlig tilpasset kreftbehandling og senskader.

Var dette nyttig?