Krafttak mot kreft foregår de to første ukene i mars hvert år. Da besøker nærmere 25 000 bøssebærere norske husstander, og samler inn penger til viktig kreftforskning og til tilbud til de som er berørt av kreft. En stor andel av våre bøssebærere er russ, i tillegg til bygdekvinnelag, frivilligsentraler, andre lag og foreninger og bedrifter. Som bøssebærer er din tid og innsats med på å redde liv.

Nærmere 50 millioner blir samlet inn

Kreftforskning har kommet langt siden det i 2006 ble samlet inn 4,5 millioner kroner under Krafttak mot kreft, til i dag hvor vi nærmer oss 50 millioner kroner under aksjonen.

Hvert år løfter vi frem et tema som vi ønsker å sette mer fokus på, som vi ser det er behov for penger til eller som det trengs å forskes mer på. Tidligere år har det vært samlet inn penger til blant annet uhelbredelig kreft, forskning på personlig tilpasset kreftbehandling, og kreftformer som få overlever.

Du finner mer om disse temaene og andre tidligere temaer på vår side om tidligere innsamlinger.

Bli med på Krafttak mot kreft

Vil du å være med på Krafttak mot kreft, enten alene, sammen med din skole, bedrift eller forening? Vi trenger alle krefter i sving for å gjøre en virkelig forskjell. Vi vil gjerne ha din hjelp! Ta kontakt med oss og finn ut hvordan du kan delta.