Om Krafttak mot kreft

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Dette er vår felles store dugnad i kampen mot kreft og Norges nest største innsamlingsaksjon.

Krafttak mot kreft foregår i mars hvert år. Normalt besøker nærmere 20 000 bøssebærere norske husstander for å samle inn penger til viktig kreftforskning og tilbud til de som er berørt av kreft. En stor andel av våre bøssebærere er russ, i tillegg til bygdekvinnelag, frivilligsentraler, andre lag og foreninger og bedrifter. Som bøssebærer er din tid og innsats med på å redde liv.

Dør til dør uten bøsser i 2021

På grunn av koronapandemien blir aksjonen i 2021 annerledes enn tidligere. Vi gjennomfører vår dør-til-dør-aksjon, men uten den fysiske bøssa. Dette gjør vi fordi vi ser at smittevernet blir enklere å overholde når vi kutter ned antall kontaktpunkter for våre bøssebærere, og det gjør det lettere å holde avstand til de vi besøker. I tillegg ønsker vi ikke å samle inn kontanter som i seg selv kan medføre risiko for smittespredning. Kreft tar ikke pause, og vi gjør derfor alt vi kan for å gjennomføre aksjonen på best mulig måte, innenfor smittevernreglene. I 2021 kommer vi uten bøsse, men vi tar imot Vipps.

Løfter frem ulike tema

Hvert år løfter vi frem et tema som vi ønsker å sette mer fokus på, som vi ser det er behov for penger til eller som det trengs å forskes mer på. I 2021 samler vi inn penger til forskning på kreftformer som få overlever. Det gjorde vi også i 2020 og 2019.

Tidligere år har vi samlet inn penger til blant annet uhelbredelig kreft, forskning på personlig tilpasset kreftbehandling og senskader.

Var dette nyttig?