Krafttak mot kreft foregår i mars hvert år. I år besøker nærmere 25 000 bøssebærere norske husstander fra 7. til 15. mars. Vi samler inn penger til viktig kreftforskning og til tilbud til de som er berørt av kreft.

En stor andel av våre bøssebærere er russ, i tillegg til bygdekvinnelag, frivilligsentraler, andre lag og foreninger og bedrifter. Som bøssebærer er din tid og innsats med på å redde liv.

Løfter frem ulike tema

Hvert år løfter vi frem et tema som vi ønsker å sette mer fokus på, som vi ser det er behov for penger til eller som det trengs å forskes mer på.

Tidligere år har vi samlet inn penger til blant annet uhelbredelig kreft, forskning på personlig tilpasset kreftbehandling og senskader.

Målet er 45 millioner under årets aksjon

Siden 2006 er det samlet inn over 340 millioner kroner til kreftsaken gjennom aksjonen.

Kreftforskning har kommet langt siden det i 2006 ble samlet inn 4,5 millioner kroner under Krafttak mot kreft, til i dag hvor vi håper på å samle inn 45 millioner under aksjonen.

 

Krafttak mot kreft blir heldigital

Aksjonen foregår fra 7. mars til 15. mars

Gi ditt bidrag her