Om Krafttak mot kreft

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Dette er vår felles store dugnad i kampen mot kreft og Norges nest største innsamlingsaksjon.

Krafttak mot kreft foregår fra 5. til 13. mars i 2022. Da vil over 20 000 bøssebærere gå fra dør til dør og samler inn penger til viktig kreftforskning. En stor andel av våre bøssebærere er russ, i tillegg til bygdekvinnelag, frivilligsentraler, andre lag og foreninger og bedrifter.

Løfter frem ulike tema

Hvert år løfter vi frem et tema som vi ønsker å sette mer fokus på, som vi ser det er behov for penger til eller som det trengs å forskes mer på. I 2022 samler vi inn penger til forskning på kreft med spredning.

Tidligere år har vi samlet inn penger til blant annet uhelbredelig kreft, forskning på personlig tilpasset kreftbehandling og senskader.

Tusen takk til våre samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere bidrar til synlighet og oppmerksomhet om aksjonen, og samler inn store summer til forskning. Hjertelig takk for alt dere gjør for kreftsaken.