Om Krafttak mot kreft

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Dette er vår felles store dugnad i kampen mot kreft og Norges nest største innsamlingsaksjon.

Krafttak mot kreft foregår fra 6. til 14. mars i 2021. Normalt besøker nærmere 20 000 bøssebærere norske husstander for å samle inn penger til viktig kreftforskning og tilbud til de som er berørt av kreft. En stor andel av våre bøssebærere er russ, i tillegg til bygdekvinnelag, frivilligsentraler, andre lag og foreninger og bedrifter.

Heldigital aksjon i 2021

Vi er opptatt av smittevern for alle. Selv om vi håpet i det lengste at det skulle være mulig å gjennomføre en dør til dør-aksjon i år, har vi tatt den tøffe beslutningen om å ikke banke på dører denne gangen. Men kreft tar ikke pause, og vi gjør alt vi kan for å gjennomføre aksjonen på best mulig måte – digitalt. For å nå målet om at flere skal overleve kreft, og for å nå ut til alle som vil gi, trenger vi din hjelp.

Løfter frem ulike tema

Hvert år løfter vi frem et tema som vi ønsker å sette mer fokus på, som vi ser det er behov for penger til eller som det trengs å forskes mer på. I 2021 samler vi inn penger til forskning på kreftformer som få overlever. Det gjorde vi også i 2020 og 2019.

Tidligere år har vi samlet inn penger til blant annet uhelbredelig kreft, forskning på personlig tilpasset kreftbehandling og senskader.

Tusen takk til våre samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere bidrar til synlighet og oppmerksomhet om aksjonen, og samler inn store summer til forskning. Hjertelig takk for alt dere gjør for kreftsaken.