Krafttak mot kreft foregår i mars hvert år. Da besøker nærmere 25 000 bøssebærere norske husstander, og samler inn penger til viktig kreftforskning og til tilbud til de som er berørt av kreft. En stor andel av våre bøssebærere er russ, i tillegg til bygdekvinnelag, frivilligsentraler, andre lag og foreninger og bedrifter. Som bøssebærer er din tid og innsats med på å redde liv.

Nærmere 50 millioner blir samlet inn

Kreftforskning har kommet langt siden det i 2006 ble samlet inn 4,5 millioner kroner under Krafttak mot kreft, til i dag hvor vi nærmer oss 50 millioner kroner under aksjonen.

Hvert år løfter vi frem et tema som vi ønsker å sette mer fokus på, som vi ser det er behov for penger til eller som det trengs å forskes mer på. Tidligere år har det vært samlet inn penger til blant annet uhelbredelig kreft, forskning på personlig tilpasset kreftbehandling og senskader.

Årets innsamling går til kreftformer få overlever. For selv om tre av fire nordmenn overlever kreft, skjuler det seg store forskjeller bak statistikken. Det er fremdeles flere kreftformer som svært få overlever.

Tidligere års tema

Tidligere år har det vært samlet inn penger til blant annet uhelbredelig kreft, forskning på personlig tilpasset kreftbehandling og senskader.

Les mer