Tema for Krafttak mot kreft

Hvert år benytter vi anledningen til å løfte et viktig tema i kreftsaken, gjennom Krafttak mot kreft. Her kan du se hvilke tema aksjonen har samlet inn penger til mer forskning på.

Kreft rammer forskjellig. Da kan ikke alle behandles likt. Krafttak mot kreft hadde personlig tilpasset behandling som tema i 2013, 2014 og 2015.

I Krafttak mot kreft 2013 ble det samlet inn 22 millioner til forskning på personlig tilpasset kreftbehandling. Vi synes forskningen trenger et enda større løft, derfor samlet vi inn til det samme i 2014 (31 millioner kroner) og 2015 (37 millioner kroner). Håpet er at flere skal få riktig behandling, raskere.

I 2011 og 2012 bestemte Kreftforeningen seg for at det var på tide å gi kreftformene som har lav overlevelse mer oppmerksomhet. Sannsynligheten for å overleve er avhengig av hvilken kreftform du får. Mens noen kreftformer har rundt 90 prosent overlevelse, befinner andre seg i motsatt ende av skalaen, for eksempel spiserørskreft, bukspyttkjertelkreft og lungekreft.

Takket være alle som bidro fikk vi samlet inn 18 millioner kroner i 2011, og 22 millioner kroner i 2012. Dette ga denne forskningen det løftet den fortjener. Blant annet ble det opprettet et senter for lungekreft ved Oslo Universitetssykehus.

Tema for Krafttak mot kreft 2010 var utprøvende behandling. Innsamlingsformålet var forskning på seneffekter av kreftbehandling hos ungdom. I tillegg gikk det midler til å etablere tilbud til ungdom på sykehus. Det ble samlet inn 10,5 millioner kroner.

I 2009 samlet vi inn penger til forskning som vil bidra til at eldre med kreft får best mulig behandlingstilbud uavhengig av forventet levetid, levekår og hvor i landet de bor. Det ble samlet inn 12,4 millioner kroner.

I 2008 var innsamlingsformålet forskning på seneffekter av kreftbehandling hos ungdom. I tillegg gikk det midler til å etablere tilbud til ungdom på sykehus. Det ble samlet inn 10,5 millioner kroner.

I 2007 var det på tide å løfte temaet rehabilitering etter kreftsykdom. Formålet var flere forskningsprosjekter for å sikre god livskvalitet for kreftpasienter. Det ble samlet inn 7 millioner kroner.

I 2006 var tema menn og kreft. Vi ville løfte frem en innsats mot menn og kreft trappes opp, med mål om at menn skal sjekke seg jevnlig og ta symptomer på alvor. Resultater av denne aksjonen ble flere forskningsprosjekter på menn og kreft. 2006 var også første år Kreftforeningen i samarbeid med P4 arrangerte konsertturneen Vinterlyd. Det ble samlet inn 4,5 millioner kroner.

I 2005 ønsket Kreftforeningen å løfte barn og unge som pårørende. Resultatet av aksjonen ble blant annet kurstilbud over hele landet.

Var dette nyttig?