Krafttak mot kreft 2018: senskader

Temaet for Krafttak mot kreft i 2018 var senskader av kreftbehandling. Hvert år får over 32.000 mennesker i Norge kreft. Moderne kreftbehandling redder heldigvis livet til mange. Faktisk overlever to av tre kreftpasienter i dag. Men både for overlevere og de som lever med uhelbredelig kreft kan den tøffe behandlingen ha en høy pris: De får senskader etter behandlingen, og livet blir ikke det samme som før. For mange av de som overlever sin kreftsykdom, gjenstår kampen om å bli frisk.

Sammen med det norske folk samlet vi inn 42 millioner kroner, slik at de som har vært igjennom en tøff kreftbehandling skal få et best mulig liv. Fredag 18. januar delte Kreftforeningen ut 30 millioner kroner til forskningsprosjekter på senskader. Les mer om hvilke prosjekter som fikk støtte her.

Krafttak mot kreft 2016 og 2017: uhelbredelig kreft

Kreftforskningen har kommet langt og nå kan vi si: I dag overlever 7 av 10 som får kreft. Men det er fortsatt noen som får den tunge beskjeden om at de ikke vil bli friske, men kommer til å dø av sykdommen. For disse menneskene finnes det ingen helbredende behandling, kun behandling som er livsforlengende og lindrende. Pengene fra Krafttak mot kreft i 2017 gikk til mer forskning, og tilbud for å bedre livskvaliteten til de som i dag lever med uhelbredelig kreft. Det ble samlet inn over 46 millioner kroner i aksjonen i 2017.

I 2016 ble det samlet inn over 38 millioner kroner. Pengene gikk til forskning som skal bidra til bedre livsforlengende og lindrende behandling. I tillegg gikk penger til å videreutvikle våre møteplasser og tilbud til både pasienter og pårørende – spesielt Vardesenter og kreftkoordinatorer. Målet er at de som har uhelbredelig kreft skal få flere og bedre dager. Les mer om hvilke prosjekter som fikk støtte her.

Tema 2013, 2014 og 2015

Personlig tilpasset kreftbehandling

Persontilpasset behandling er å gi alle den behandlingen de responderer best på.

Les mer
Tema 2011 og 2012

Kreftformer som få overlever

Sannsynligheten for å overleve er avhengig av hvilken kreftform du får.

Les mer
Tema 2010

Utprøvende behandling

Innsamlingsformålet var forskning på seneffekter av kreftbehandling hos ungdom. I tillegg gikk det midler til å etablere tilbud til ungdom på sykehus. Det ble samlet inn 10,5 millioner kroner.

Tema 2009

Eldre med kreft

Dette året samlet vi inn penger til forskning som vil bidra til at eldre med kreft får best mulig behandlingstilbud uavhengig av forventet levetid, levekår og hvor i landet de bor. Det ble samlet inn 12,4 millioner kroner.

Tema 2008

Unge med kreft

I 2008 var innsamlingsformålet forskning på seneffekter av kreftbehandling hos ungdom. I tillegg gikk det midler til å etablere tilbud til ungdom på sykehus. Det ble samlet inn 10,5 millioner kroner.

Tidligere års tema

Her kan du lese mer om tema for Krafttak i 2005, 2006 og 2007

Les mer