Bli frivillig for Kreftforeningens Stafett for livet

I Kreftforeningens Stafett for livet deltar lag i en 24 timer lang stafett. Bak hvert lag er det en historie – et menneske som laget vil støtte eller minnes.

Smilende deltakere i Stafett for livet

Frivillige i Kreftforeningens Stafett for livet gir håp og støtte til mennesker som er berørt av kreft nærmiljøet. Som frivillig kan du få verdifull organisasjons- og prosjekterfaring og et nytt og spennende nettverk. Du får oppfølging og opplæring tilpasset de oppgavene du skal gjøre.

I 2019 arrangerte vi ti stafetter rundt om i landet, og i 2020 skal vi arrangere mange flere. Stafetten drives av frivillige, og de frivilliges innsats er helt avgjørende.

Hva kan du bidra med?

Som frivillig kan du bli med i en arbeidsgruppe som har spesifikke ansvarsområder, eller du kan bli med som frivillig på selve arrangementet. Vi trenger frivillige i en lang rekke ulike roller.

  • rekruttere lag og deltakere
  • arrangere fighter-runden
  • hjelp under lysseremonien
  • drive informasjons- og PR-arbeid
  • logistikk og sikkerhet
  • mat og drikke
  • underholdning
  • rigging av bord, telt og liknende

Hvem ser vi etter?

Vi trenger mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse, til små og store oppgaver. Du trenger ikke erfaring med kreft for å bli frivillig, og du får nødvendig opplæring tilpasset dine oppgaver. Vi forventer at du deltar på opplæringen, er engasjert og at du har tid til å gjøre de oppgavene du tar på deg.

Hvor mye tid tar det?

Det vil variere etter de ulike oppgavene. Du kan være med over lengre tid i en av arbeidsgruppene som står for planleggingen av stafetten, eller du kan være med som frivillig kun under selve arrangementet. 

Vil du bli frivillig?

Kontakt din lokale stafett for å snakke om mulighetene og bli frivillig.

Var dette nyttig?