Bli frivillig

Kreftforeningens Stafett for livet er basert på frivillig innsats. Vi trenger mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse til både små og store oppgaver.

Stafett for livet drives av frivillige i Kreftforeningen, og de frivilliges innsats er helt avgjørende for å få til et godt arrangement. Både i forkant og under stafetten er det mange ulike oppgaver som skal gjøres, og vi trenger frivillige i ulike roller.

Som frivillig kan du være med over en lengre periode i en av arbeidsgruppene som står for planleggingen og gjennomføringen av stafetten, eller du kan være med som frivillig kun på selve arrangementet.

Eksempler på oppgaver

 • rekruttere lag og deltakere
 • arrangere fighter-runden
 • hjelp under lysseremonien
 • drive informasjons- og PR-arbeid
 • logistikk og sikkerhet
 • mat og drikke
 • underholdning
 • rigging av bord, telt og liknende

Gode grunner til å være frivillig

Som frivillig gjør du en forskjell for mange mennesker i ditt nærmiljø. I tillegg får du verdifull organisasjons- og prosjekterfaring samt oppfølging og opplæring tilpasset de oppgavene du skal gjøre. I tillegg får du et nytt og spennende nettverk.

 • Du gir håp og støtte til alle som er berørt av kreft i ditt lokalmiljø.
 • Du gir flere livsviktig informasjon om kreft, og hvilke tilbud Kreftforeningen har.
 • Du er med på å samle inn penger til kreftsaken.

Selve arrangementet er en positiv opplevelse – og en mulighet til å få venner for livet!

Var dette nyttig?