Stafett for livet drives av frivillige i Kreftforeningen, og de frivilliges innsats er helt avgjørende for å få til et godt arrangement. Både i forkant og under stafetten er det mange ulike oppgaver som skal gjøres, og vi trenger frivillige i ulike roller.

Som frivillig kan du være med over en lengre periode i en av arbeidsgruppene som står for planleggingen og gjennomføringen av stafetten, eller du kan være med som frivillig kun på selve arrangementet.

Eksempler på oppgaver

 • rekruttere lag og deltakere
 • arrangere fighter-runden
 • hjelp under lysseremonien
 • drive informasjons- og PR-arbeid
 • logistikk og sikkerhet
 • mat og drikke
 • underholdning
 • rigging av bord, telt og liknende

Gode grunner til å være frivillig

Som frivillig gjør du en forskjell for mange mennesker i ditt nærmiljø. I tillegg får du verdifull organisasjons- og prosjekterfaring samt oppfølging og opplæring tilpasset de oppgavene du skal gjøre. I tillegg får du et nytt og spennende nettverk.

 • Du gir håp og støtte til alle som er berørt av kreft i ditt lokalmiljø.
 • Du gir flere livsviktig informasjon om kreft, og hvilke tilbud Kreftforeningen har.
 • Du er med på å samle inn penger til kreftsaken.

Selve arrangementet er en positiv opplevelse – og en mulighet til å få venner for livet!

Slik blir du frivillig

Kontakt din lokale stafett for å snakke om mulighetene og bli frivillig.

Kontakt din stafett