Kreftforeningens skolestafett for livet

Vi ønsker alle ungdomsskoler velkommen til å arrangere Kreftforeningens skolestafett for livet.

Se hvordan Skolestafett for livet ble på Erdal skole. Filmen er laget av Senterfilm.

Gjennom Skolestafett for livet kan dere vise støtte, hedre og heie på de som rammes av kreft i lokalmiljøet. Sammen kan vi gi håp, og vise at de ikke er alene. Skolestafett for livet er en del av Kreftforeningens Stafett for livet.

Stafett for livet er den norske utgaven av Relay for life og globalt arrangeres det skolestafetter i flere land. Den første skolestafetten i Norge ble arrangert på Karmøy i september 2018. 

Skolestafetten varer i 24 minutter og arrangeres på skolen eller på et egnet område nær skolen. Dere bestemmer selv om det skal være inne eller ute. Det er lov å både løpe og gå. Alle kan være med på stafetten ut fra egne forutsetninger. Stafetten er ikke en konkurranse, men dere går sammen og med hverandre for å vise støtte til de som rammes. Hvert skritt teller.

Dersom det er en lokal Kreftforeningens Stafett for livet i nærheten av dere, ønsker vi at skolestafetten skal arrangeres i forkant av denne for å skape oppmerksomhet og engasjement om stafettarrangementet i lokalsamfunnet.

Vil dere samle inn penger?

Det er valgfritt om dere ønsker å samle inn penger til Kreftforeningen under skolestafetten. Dersom dere ønsker å gjøre det, kan de opprette en egen digital innsamling på Min innsamling.

For å samle inn penger kan man for eksempel få en rundesponsor som gir et beløp per runde elevene går eller løper, elevene kan holde auksjon eller selge ulike produkter. Alle pengene samles inn går til Kreftforeningens formålsarbeid innen forskning, politisk påvirkning, informasjon og helseopplysning, forebygging, internasjonalt arbeid og omsorg til kreftrammede og pårørende.

Slik arrangerer dere stafetten

Å arrangere Kreftforeningens skolestafett for livet er ikke vanskelig. Vi kan låne ut utstyr og hjelper til å med å fortelle om skolestafetten. Litt lenger ned på siden finner dere også ferdig materiell som kan brukes.

Forberedelser før skolestafett:

 • Skolestafetten skal vare i 24 minutter. Legg opp en rundløype på egnet område. Runden bør ikke være for lang, må kunne gå og løpes av alle, flere ganger.
 • Hvis dere har en rundesponsor, må dere finne en enkel måte å registrere antall runder som elevene løper eller går. Dere kan bruke vårt sponsorskjema om dere ønsker.
 • Henge opp plakater på skolen, spre informasjon og skape engasjement om at skolen skal ha skolestafett på egne kanaler (nettsider, Facebook-sider etc.).
 • Kontakt gjerne lokalpresse.
 • Tilpass skolestafetten etter lokale og nasjonale smittevernsråd. Skolestafetten kan for eksempel gjennomføres over flere dager, for eksempel at klassene deltar i gymtimen sin – eller at man deltar trinnvis/klassevis gjennom dagen.
 • Velg ut en lærer som skal være ansvarlig for gjennomføringen ved deres skole, og som skal være kontaktperson inn til Kreftforeningens nærmeste distriktskontor.
 • Koble gjerne på FAU, elevråd og liknende.
 • Send gjerne ut informasjon til foreldrene.

På stafettdagen:

 • Kort informasjon om Kreftforeningens Stafett for livet. Hvordan dette gjennomføres, avtaler dere med lokal stafett eller Kreftforeningens distriktskontor.
 • Utdeling av Stafett for livet-armbånd til elevene. Disse bestilles eller Kreftforeningens distriktskontor.
 • Gjennomføre 24 minutters stafett i rundløypa dere har lagt opp.
 • Registrere antall runder elevene løper/går hvis dere har rundespons.
 • Ta et lagbilde. Husk samtykke fra alle.
 • Fint om dere tar mye bilder og video til bruk i egne og Kreftforeningens sosiale medier.
 • Bildene sendes til skolens kontaktperson i Kreftforeningen.
 • Del ut diplomer til elevene når stafetten er over som takk for god innsats.
 • Informer elevene, foreldrene og eventuelt sponsorer om resultatet av skolestafetten.

Materiell til stafetten

Her kan dere laste ned ferdig materiell til hjelp for å spre ordet om Kreftforeningens skolestafett for livet og gjennomføre selve stafetten.

Plakat

Fiks ferdig plakat i A3-format. Skriv ut og fyll inn tid og sted for deres lokale stafett.

Informasjonsflyer

Hva er Kreftforeningens skolestafett for livet? Last ned en flyer i A5-format.

Diplom

Skriv ut diplomer i A4-format og gi til alle som deltar på stafetten.

Sponsorskjema

Har dere fått en sponsor som gir et beløp per runde elevene går/løper? Med dette skjemaet blir det lettere å holde oversikt.

Materiell til undervisning

Vi har satt sammen en oversikt over aktuelt materiell som kan brukes i undervisning, eller som kan brukes av lærerne for å snakke om kreft, og med barn og unge som pårørende. Vi har også materiell som tar opp forebyggende temaer som fysisk aktivitet, tobakk, sol og kosthold.

Vil dere delta på en større lokal stafett?

Dere kan også stille lag fra skolen eller klassen ved deres lokale stafett. Finn en stafett i nærheten.

Lurer dere på noe?

Ta kontakt med stafettleder eller kontaktperson for deres lokale stafett.

Om Kreftforeningens Stafett for livet

 • I Kreftforeningens Stafett for livet går lokalsamfunnet sammen for å vise sin støtte til dem som er eller har vært berørt av kreft. Det er også en anledning til å minnes dem vi har mistet.
 • Stafetten varer i 24 timer og symboliserer at kreft aldri tar pause, men er der hele døgnet og at det alltid bør være noen på banen for den som er syk.
 • Stafettens æresgjester er fighterne: de som har eller har hatt kreft.
 • Lokalbefolkningen danner lag, og skal ha en deltaker på banen i 24 timer
 • Første stafett i Norge ble arrangert i Randaberg i 2017
 • I 2019 var det 10 stafetter i hele Norge. I 2021 blir det 18.
 • Stafett for livet er den norske utgaven av den amerikanske Relay For Life, drevet av frivillige i The American Cancer Society.
 • Relay For Life er i dag den største non-profit fundraisingaktiviteten i verden.
 • Det ble arrangert over 4000 stafetter i 30 land, og det deltok 2 100 000 mennesker fordelt på 95 000 lag, inkludert 206 000 fightere.

Mer om Kreftforeningens Stafett for livet

Var dette nyttig?