Slik deltar du og dette skjer under stafetten

I Kreftforeningens Stafett for livet kan du opprette ditt eget lag eller bli med som lagdeltager. Invitér familie, venner, studievenner, skoleklassen, syklubben, foreningen/laget og kollegaer til å bli med. Mange lag har en person de vil minnes eller hylle. Andre vil vise sitt engasjement for kreftsaken. Bli med på et døgn for kreftsaken!

Hvem går du for? Kreftforeningens Stafett for livet

Slik deltar du i Stafett for livet

Det er flere måter å delta i Stafett for livet på. Se mulighetene her, og bli med oss i å gjøre en forskjell og vise din støtte til alle om rammes av kreft. Det er gratis å delta. Mange stafetter er allerede i gang med planleggingen. Følg med på den stafetten du ønsker å delta på for mer informasjon.

Du deltar i Stafett for livet å opprette et eget lag eller melde deg som lagdeltaker. Lagene består av familie, venner, kollegaer og andre som du ønsker å invitere inn. Har du, eller har du hatt kreft kan du delta som fighter. Fighterne er stafettens æresgjester, og inviteres til et eget program under deler av stafetten. Du kan delta på et lag selv om du er fighter.

Bli frivillig
Stafett for livet drives av frivillige i Kreftforeningen, og de frivilliges innsats er helt avgjørende for å få til et godt arrangement. Både i forkant og under stafetten er det mange ulike oppgaver som skal gjøres, og vi trenger frivillige i ulike roller. Kontakt din lokal stafett for å melde deg som frivillig. Les mer og meld din interesse her.

Som støttespiller eller sponsor kan du vise din støtte ved å gi penger til kreftsaken, eller ved å støtte en stafett med varer og tjenester. Det er også mulig å starte en egen digital innsamling.  Du kan støtte en stafett, et lag eller en deltaker. Du kan også støtte ved å kjøpe lysposer til lysseremonien. Ta kontakt med din lokale stafett og hør hvordan du kan bidra.

Du og din bedrift kan engasjere dere i Stafett for livet.

Hva skjer under stafetten?

I et helt døgn går eller løper vi til støtte for alle kreftrammede rundt i landet. Stafetten symboliserer at kreft aldri tar pause og at det alltid bør være noen på banen for den som er syk. Stafetten er ingen konkurranse, og du kan gå, løpe eller trille i ditt eget tempo.

På alle stafetter er det en åpningsseremoni, en fighterrunde, lyssermoni og en avslutningsseremoni. I tillegg er det underholdning, aktiviteter, innsamlinger og mye mer.

Arrangementet begynner med en «fighterrunde». Fightere er stafettenes æresgjester – de som selv har eller har hatt kreft. Lokalmiljøet heier og hyller sine fightere, som samlet går den første runden rundt løypa.

De neste 24 timene går stafetten rundt banen. Hvert lag forplikter seg til å ha minst én deltaker på banen til enhver tid. Alle lagene har et deltakertelt der de møtes mellom sine runder. Her er det rom og tid for uformelle møter, samtaler, hvile og mat.

Når mørket faller på dempes musikken, lyset og aktivitetsnivået på området. Alle deltakerne samles til en felles lysseremoni. Under lysseremonien minnes deltakerne dem de har mistet og viser sin støtte til dem som står i stormen nå.

Etter et døgn er gått, samles alle deltakere, frivillige og arrangører til en felles avslutning og feiring.

Det blir også arrangert ulike aktiviteter i løpet av de 24 timene stafetten varer. For eksempel underholdning fra scene, informasjonsstands om kreft og Kreftforeningens tilbud og innsamlingsaktiviteter.

Hvorfor arrangerer Kreftforeningen Stafett for livet?

Kreftpasienter og andre som lever med kreft tett på livet vet at sykdommen ikke tar pauser eller ferie. Selv om man kanskje ikke tenker på kreft hele tiden, så er den der – hele døgnet. Nettopp derfor varer Stafett for livet i 24 timer.

Bak hvert lag som deltar er det en historie om et menneske som laget vil støtte eller minnes. Det kan være en bestefar som er i behandling, en søster som overlevde eller en god nabo som døde av kreft. Stafett for livet er en positiv arena der engasjerte deltakere kan bidra i sitt lokalmiljø.

Stafett for livet i Norge

Kreftforeningens Stafett for livet er den norske utgaven av det amerikanske Relay For Life (acsevents.org) – verdens største non-profit-arrangement. Kreftforeningen og tusenvis av flotte frivillige står for Stafett for livet i Norge.

  • 2022: Endelig kunne vi arrangere fysiske stafetter igjen, og 14 vellykkede stafetter gikk av stabelen rundt om i landet i mai, august og september.
  • 2021: Vi hadde 15 planlagte stafetter. Noen stafetter arrangerte QR-stafetter, mens andre utsettes til 2022. Vi hadde og flere skolestafetter på ungdomsskoler.
  • 2020: Vi planla 17 stafetter som alle måtte utsettes på grunn av korona. Men vi hadde en fantastisk virtuell stafett og en rekke mindre markeringer rundt om i landet.
  • 2019: Vi jublet over 10 stafetter over store deler av landet.
  • 2018: Vi arrangerte 8 stafetter fra Kristiansand i sør til Harstad i nord.
  • 2017: Vi sto for Norges første Stafett for livet, i Randaberg.

– Stafett for livet er årets fineste døgn

Når Stafett for livet går av stabelen i Trondheim, stiller Securitas Trondheim med lag for tredje gang. – Stafetten har blitt det viktigste team building-arrangementet vi har i løpet av året, forteller de.

Var dette nyttig?