I Stafett for livet går lokalsamfunn sammen for å vise sin støtte til dem som er eller har vært berørt av kreft. Stafetten symboliserer at en kreftsykdom aldri tar pause, men er til stede hele døgnet og at det alltid bør være noen på banen for den som er syk.

Arrangementet er en stafett med lag av ulik størrelse, der deltakerne ikke går eller løper mot hverandre, men med hverandre.

I 2018 arrangeres Stafett for livet åtte steder i Norge:

 • Ringsaker, 26.-27. mai
 • Askøy, 2.-3. juni
 • Nye Asker, 18.-19. august
 • Karmøy, 1.-2. september
 • Harstad, 8.-9. september
 • Kristiansand, 8.-9 september
 • Sandefjord, 15.-16. september
 • Randaberg, 22.-23. september

Dette er den norske utgaven av det amerikanske Relay For Life, som ble startet av legen Gordy Klatt i 1985. Det er i dag verdens største non-profit-arrangement med 3,6 millioner deltakere i 5 000 byer i 28 land, med over 700 000 nåværende og tidligere kreftpasienter.

Start en innsamling for ditt lagGjør stafetten enda mer meningsfull - la ditt lag samle inn penger til kreftsaken. Finn din stafett i vår digitale innsamlingsløsning.Det første Stafett for livet-arrangementet i Norge ble arrangert på Randaberg 23. – 24. september 2017, og var et samarbeid mellom Kreftforeningen og American Cancer Society. Ta en kikk på filmen under, for å få et inntrykk av den fantastiske stemningen under arrangementet:

Hva skjer under stafetten?

Fighter-runde

Arrangementet begynner med en «fighterrunde». Fightere er de som selv har eller har hatt kreft. Lokalmiljøet heier og hyller sine fightere, som samlet går den første runden rundt løypa.

Deretter er arrangementet i gang og stafetten begynner.

Stafett

De neste 24 timene går stafetten rundt banen. Hvert lag forplikter seg til å ha minst én deltaker på banen til enhver tid.

Alle lagene har et deltakertelt der de møtes mellom sine runder. Her er det rom og tid for uformelle møter, samtale, hvile og matservering.

Lysseremoni

Når mørket faller på dempes musikken, lyset og det generelle aktivitetsnivået på området. Alle deltakerne samles til en felles lysseremoni.

Under lysseremonien minnes deltakerne dem de har mistet og viser sin støtte til dem som står i stormen nå.

Fra lysseremonien på Randaberg i 2017.

 

Aktiviteter underveis

Det blir også arrangert ulike aktiviteter i løpet av de 24 timene stafetten varer:

 • Underholdning fra scene
 • Informasjonsstands om kreft og Kreftforeningens tilbud
 • Innsamlingsaktviteter

Avslutning

Etter et døgn er gått, samles alle deltakere, frivillige og arrangører til en felles avslutning og feiring.

Derfor arrangerer Kreftforeningen Stafett for livet

Kreftpasienter og andre som lever med kreft tett på livet vet at sykdommen ikke tar pauser eller ferie. Selv om man kanskje ikke tenker på kreft hele tiden, så er den der – hele døgnet. Nettopp derfor varer Stafett for livet i 24 timer.

Bak hvert lag som deltar er det en historie om et menneske som laget vil støtte eller minnes. Det kan være en bestefar som er i behandling, en søster som overlevde eller en god nabo som døde av kreft. Stafett for livet er en positiv arena der engasjerte deltakere kan bidra i sitt lokalmiljø.

De fleste andre tilbud til kreftrammede er permanente og man blir ofte delt inn i ulike målgrupper som pasienter, pårørende, etterlatte, barn, ungdom, voksne eller eldre. Stafett for livet er et tilbud på tvers av interessegrupper, roller og alder, og skal passe for alle.

Var denne siden nyttig?