Om Stafett for livet

I Kreftforeningens Stafett for livet deltar lag bestående av familier, venner, skoler, foreninger, arbeidsplasser og andre i en 24 timer lang stafett. Bak hvert lag er det en historie – et menneske som laget vil støtte eller minnes.

Stafett for livet de siste årene

Kreftforeningens Stafett for livet er den norske utgaven av det amerikanske Relay For Life – verdens største non-profit-arrangement. Kreftforeningen og tusenvis av flotte frivillige står for Stafett for livet i Norge.

  • 2021: Vi hadde 15 planlagte stafetter. Noen stafetter arrangerte QR-stafetter, mens andre utsettes til 2022. Vi hadde og flere skolestafetter på ungdomsskoler.
  • 2020: Vi planla 17 stafetter som alle måtte utsettes på grunn av korona. Men vi hadde en fantastisk virtuell stafett og en rekke mindre markeringer rundt om i landet.
  • 2019: Vi jublet over 10 stafetter over store deler av landet.
  • 2018: Vi arrangerte 8 stafetter fra Kristiansand i sør til Harstad i nord.
  • 2017: Vi sto for Norges første Stafett for livet, i Randaberg.

Hva skjer under stafetten?

Under en vanlig stafett er det flere faste programposter, som beskrevet under. På grunn av korona vil årets stafetter i større eller mindre grad avvike fra dette.

Slik foregår en stafett normalt, uten korona:

I et helt døgn går eller løper vi til støtte for alle kreftrammede rundt i landet. Stafetten symboliserer kampen en kreftpasient går igjennom og visualiserer at det alltid bør være noen på banen for den som er syk. Arrangementet er en stafett med lag av ulik størrelse, der deltakerne ikke går eller løper mot hverandre, men med hverandre.

  • Fighterrunde: Arrangementet begynner med en «fighterrunde». Fightere er stafettenes æresgjester – de som selv har eller har hatt kreft. Lokalmiljøet heier og hyller sine fightere, som samlet går den første runden rundt løypa.
  • Stafett: De neste 24 timene går stafetten rundt banen. Hvert lag forplikter seg til å ha minst én deltaker på banen til enhver tid. Alle lagene har et deltakertelt der de møtes mellom sine runder. Her er det rom og tid for uformelle møter, samtaler, hvile og mat.
  • Lysseremoni: Når mørket faller på dempes musikken, lyset og aktivitetsnivået på området. Alle deltakerne samles til en felles lysseremoni. Under lysseremonien minnes deltakerne dem de har mistet og viser sin støtte til dem som står i stormen nå.
  • Avslutning: Etter et døgn er gått, samles alle deltakere, frivillige og arrangører til en felles avslutning og feiring.

Det blir også arrangert ulike aktiviteter i løpet av de 24 timene stafetten varer. For eksempel underholdning fra scene, informasjonsstands om kreft og Kreftforeningens tilbud og innsamlingsaktiviteter.

Hvorfor arrangerer Kreftforeningen Stafett for livet?

Kreftpasienter og andre som lever med kreft tett på livet vet at sykdommen ikke tar pauser eller ferie. Selv om man kanskje ikke tenker på kreft hele tiden, så er den der – hele døgnet. Nettopp derfor varer Stafett for livet i 24 timer.

Bak hvert lag som deltar er det en historie om et menneske som laget vil støtte eller minnes. Det kan være en bestefar som er i behandling, en søster som overlevde eller en god nabo som døde av kreft. Stafett for livet er en positiv arena der engasjerte deltakere kan bidra i sitt lokalmiljø.

De fleste andre tilbud til kreftrammede er permanente, og man blir ofte delt inn i ulike målgrupper som pasienter, pårørende, etterlatte, barn, ungdom, voksne eller eldre. Kreftforeningens Stafett for livet er et tilbud på tvers av interessegrupper, roller og alder, og skal passe for alle.

Var dette nyttig?