Bli med på Stafett for livet på Randaberg – et 24-timers arrangement for å støtte alle som er berørt av kreft.

Bli med!

Meld på ditt lag

Som deltaker på et lag er du med på å støtte kreftsaken. Dette er en anledning til å samle familie, venner, kollegaer eller andre for en meningsfull opplevelse. Første Stafett for livet i Norge arrangeres på Randaberg 23.-24. september 2017.

Om lag og påmelding

Hvordan kan du bidra?

Stafett for livet på Randaberg er basert på frivillig innsats. Det er frivillige som planlegger og gjennomfører arrangementet og det er behov for mange mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse.

Bli med!

Hvordan foregår Stafett for livet?

Stafett for livet foregår ved at lag bestående av familier, venner, skoler, foreninger, arbeidsplasser ol. deltar i en 24-timers stafett. Bak hvert lag er det en historie – et menneske som laget vil støtte eller minnes.

Hva er det?