Bli frivillig for Kreftforeningens Stafett for livet

I Kreftforeningens Stafett for livet deltar lag i en 24 timer lang stafett. Bak hvert lag er det en historie – et menneske som laget vil støtte eller minnes.

Smilende deltakere i Stafett for livet

Frivillige i Kreftforeningens Stafett for livet gir håp og støtte til mennesker som er berørt av kreft nærmiljøet. Som frivillig kan du få verdifull organisasjons- og prosjekterfaring og et nytt og spennende nettverk. Du får oppfølging og opplæring tilpasset de oppgavene du skal gjøre.

Stafetten drives av frivillige, og de frivilliges innsats er helt avgjørende.

Hva kan du bidra med?

Som frivillig kan du bli med i en arbeidsgruppe som har spesifikke ansvarsområder, eller du kan bli med som frivillig på selve arrangementet. Vi trenger frivillige i en lang rekke ulike roller.

  • rekruttere lag og deltakere
  • arrangere fighter-runden
  • hjelp under lysseremonien
  • drive informasjons- og PR-arbeid
  • logistikk og sikkerhet
  • mat og drikke
  • underholdning
  • rigging av bord, telt og liknende

Hvem ser vi etter?

Vi trenger mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse, til små og store oppgaver. Du trenger ikke erfaring med kreft for å bli frivillig, og du får nødvendig opplæring tilpasset dine oppgaver. Vi forventer at du deltar på opplæringen, er engasjert og at du har tid til å gjøre de oppgavene du tar på deg.

Hvor mye tid tar det?

Det vil variere etter de ulike oppgavene. Du kan være med over lengre tid i en av arbeidsgruppene som står for planleggingen av stafetten, eller du kan være med som frivillig kun under selve arrangementet. 

Vil du bli frivillig?

Kontakt din lokale stafett for å snakke om mulighetene og bli frivillig.

Var dette nyttig?