Skoleopplegg med besøk i senteret

Vi har flere skoleopplegg, tilpasset elever på ulike trinn. Primærmålgruppen er elever på 10. trinn og i videregående skole, men vi tar også imot andre interesserte grupper.

En mann og dame står og styrer en spak i et spill om DNA. Foto.
Finner du feilen i DNA-et?

Alle skoletilbud i Kreftforeningens Vitensenter er gratis og varer i 90 minutter, hvis vi ikke blir enige om noe annet. Oppleggene involverer aktiv bruk av installasjoner i vårt interaktive opplevelsessenter i Kongens gate 6 i Oslo sentrum.

Våre skoleopplegg

Vi har ulike pedagogiske tilbud som dekker kompetansemål i flere læreplaner.

Målet er at elevene skal få kjennskap til:

 • at det er mulig å forebygge kreft og hvilke helsevalg som er viktige i et forebyggingsperspektiv
 • hva de kan gjøre om de opplever en krise, for eksempel alvorlig sykdom i nær relasjon eller at de selv blir alvorlig syke – med kreft og pårørende-rollen som konkret eksempel
 • hvor de kan henvende seg for å få god og kvalitetssikret informasjon om helsevalg relatert til forebygging av kreft, og støtte hvis kreft rammer

Fra overordnet del av læreplanverket
Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen.

Kompetansemål
Elevene skal få kjennskap til:

 • hva som fremmer god psykisk og fysisk helse
 • hvordan de kan ta ansvarlige livsvalg
 • hvordan de kan håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte

Målet er at elevene skal få kjennskap til:

 • forskjellen på kreftceller og friske celler
 • hva som er den største trusselen mot kreftbehandling
 • hvor de kan henvende seg for å få god og kvalitetssikret informasjon om kreftrelaterte tema

Fra overordnet del av læreplanverket
Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter.

Eksempler på relevante kompetansemål

 • Sammenligne celler hos ulike organismer og beskrive sammenhenger mellom oppbygning og funksjon (10.trinn)
 • Beskrive DNA og hvordan egenskaper arves, og gjøre rede for hvordan arv er en forutsetning for evolusjon (vg1 sf, naturfag)
 • Gi eksempler på bruk av bioteknologi og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi (vg1 sf, naturfag)

Målet er at elevene skal få kjennskap til:

 • gode råd for å redusere risikoen for kreft
 • kritisk vurdering av reklame, annonsering og helsepåstander i sosiale medier
 • hvor de kan henvende seg for å få god og kvalitetssikret informasjon om kreftrelaterte tema

Fra overordnet del av læreplanverket
Elevene skal kunne vurdere ulike kilder til kunnskap og tenke kritisk om hvordan kunnskap utvikles.

Eksempler på relevante kompetansemål

 • Beskrive kroppens immunforsvar og hvordan vaksiner virker, og gjøre rede for hva vaksiner betyr for folkehelsen (10. trinn, naturfag)
 • Drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (vg1, naturfag)
 • Gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftperspektiv (vg1, naturfag)

Ja, vi er interessert i undervisningsopplegg

"*" obligatorisk felt

DD dot MM dot YYYY
Ønsket tidspunkt*
:
Se beskrivelse av oppleggene lenger opp på siden.
Fyll eventuelt inn flere aktuelle datoer her.

Var dette nyttig?