Undervisningsopplegg om folkehelse

Markedsføring og reklame påvirker oss langt mer enn vi tror. Hvem skal jeg tro på og hva kan jeg gjøre? Vi ser nærmere på markedsføringsmetoder som brukes for å selge alkohol, usunn mat og energidrikker, og for å få oss til å bruke solarium.

FOLKEHELSE

«Markedsføring og markedskrefter – hete dager og kalde fakta»

Undervisningsopplegget er gratis og passer best for 10. trinn og VG1. Det består av en 11 minutters filmet presentasjon, samt oppgaver og aktiviteter hvor elevene kan reflektere, diskutere, lese, være kreative eller forske.

Opplegget kan brukes som én skoletime eller som et større prosjekt elevene jobber med over tid, alt etter hvilke oppgaver dere velger.

Elevene lærer om

 • hvordan markedsføring og markedskrefter påvirker oss og våre helsevaner
 • hva som gjøres i Norge for å beskytte barn og unge mot markedsføring av usunn mat og drikke

Relevante mål fra læreplanen

Elevene skal kunne vurdere ulike kilder til kunnskap og tenke kritisk om hvordan kunnskap utvikles.

 • Mat og helse (MHE01‑02)
  Mål for opplæringa er at eleven skal kunne greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse
 • Norsk (NOR01‑06)
  Mål for opplæringa er at eleven skal kunne bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
 • Samfunnsfag (SAF01‑04)
  Mål for opplæringa er at eleven skal kunne vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår

 • Naturfag (NAT01‑04)
  Mål for opplæringa er at eleven skal kunne drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder
 • Samfunnsfag (SAK01‑01)
  Mål for opplæringa er at eleven skal kunne reflektere over eigne digitale spor, utforske kven som har tilgang til spora, og drøfte korleis data og personopplysningar kan brukast eller misbrukast

Se forelesningen

En filmet presentasjon på 11 minutter gir et overordnet innblikk i temaet. La elevene se denne før dere går i gang med oppgaver.

UNDERTEKST: Filmen er tekstet. Du kan vise filmen med undertekst ved å klikke på symbolet for teksting i videoavspilleren.

Velg elevoppgaver

Velg én eller flere av oppgavene. Du kan ta en titt på oppgavene under, og laste ned alle oppgavene samlet. Vi setter stor pris på at du setter av to minutter til å gi oss en tilbakemelding om undervisningsopplegget (office.com).

Hva kan påvirke helsa vår og hvilke valg vi tar? Er det bare opp til den enkelte, har venner noen betydning, og hva med samfunnets ansvar? Ta utgangspunkt i kanaler hvor dere får informasjon (YouTube, sosiale medier, TV, og så videre). Aktuelle tema er aldersgrense for å ta solarium, hva det koster å bruke solarium eller om det er press for å være solbrun.

 • Kan du se for deg regler som vil få færre til å bruke solarium?
 • Betyr det noe at det er 18-årsgrense i solarium?

Finn noen eksempler på hvordan solarium markedsføres, for eksempel i sosiale medier eller i/ved et solstudio.

 • Hvilket etterlatt inntrykk får du av hva solariumsbruk betyr for helsa?
 • Hvordan kan dette påvirke unges valg om å ta, eller ikke ta sol?

Vi utsettes for mye markedsføring av forskjellige produkter og tjenester. Hvordan skal vi vurdere hvem vi bør høre på?

 • Finn frem noen eksempler på markedsføring av solkrem og solarium. Har avsenderen faglig tyngde, som gjør at du bør stole på dem?
 • Hvilke kanaler bruker de for å nå unge?
 • Hvordan markedsfører de produktet/tjenesten? Bruker de for eksempel influensere eller andre spesielle virkemidler?
 • Er markedsføringen spesielt rettet mot unge?
 • Er det tydelig forskjell på hva som er reklame og hva som, for eksempel, er en influensers personlige mening?

Se de to filmene om reklame i sosiale medier som du finner hos Forbrukertilsynet.

 • Skriv fire setninger som oppsummerer hva influensere må gjøre når de reklamerer for produkter
 • Formuler fire spørsmål basert på setningene du har laget og still dem til en medelev (skriftlig eller muntlig). Medeleven stiller sine spørsmål tilbake til deg.
 • Finn et innlegg fra en influenser hvor det reklameres for et produkt. Har influenseren fulgt retningslinjene som ble presentert i filmene?
 • Har du selv fått reklame for produkter i din egen «feed»? I så fall: For hvilke produkter og fra hvem? Oppsummer kort.

Gå til mfu.as og les under de ulike fanene på nettsiden. Svar på følgende spørsmål:

 • Hva er MFU?
 • Hvem kan melde inn saker til MFU?
 • Hva er det MFU ikke har med (eksempel emballasje)?

Les dette innlegget Andelen unge overvektige øker fra Aftenposten (desember 2020).

Skriv et leserinnlegg hvor du argumenterer for hvorfor digital markedsføring av usunn mat og drikke ELLER alkohol bør overvåkes og reguleres strengere enn i dag.

 • Hvilke kilder vil du bruke og hvorfor velger du de(n) kilden(e)?
 • Hvordan vurderer du en kilde som troverdig og til å stole på?

Les saken Vi drikker energidrikk som aldri før på nrk.no.

 • Hva tror du kan være årsaken til at salget av energidrikker økte i denne perioden?
 • Let på nettet etter reklame, kampanjer og andre eksempler på at markedskreftene var i sving. Finner du noe – og i så fall hva? Skriv minst fem setninger om hva du søkte etter og hva du eventuelt fant.

Les om energidrikkene Red Bull (finansavisen.no) og Vitamin Well (vitaminwell.com).

 • Hvordan markedsføres de?
 • Hvordan brukes for eksempel rollemodeller, logoer og farger for å rette produktet inn mot spesifikke målgrupper (tenk på kjønn, alder og interesser)?

Hva synes du om opplegget?

Din mening kan gjøre oss bedre. Vi håper du vil bruke 2 minutter på å gi oss en tilbakemelding på undervisningsopplegget.

Mer om folkehelse

Var dette nyttig?