Kreftforeningens Stafett for livet Førde

Kreftforeningens Stafett for livet Førde 2021 utsettes til 2022. Vi håper du blir med. Dato kommer.

Samle inn penger

Det er mulig å samle inn penger til Kreftforeningen i forbindelse med Stafett for livet, for eksempel ved å

  • opprette en digital innsamling for laget på Kreftforeningens nettsider
  • vippse til 590488, Kreftforeningens Stafett for livet Førde sitt eget vippsnummer

Alt som samles inn i forbindelse med Stafett for livet går til Kreftforeningens arbeid.

Lurer du på noe?

Stafettleder
Dag-Rune Mallasvik
stafettleder.forde@kreftforeningen.no
992 97 868

Lagleder
Anne Schei
lagleder.forde@kreftforeningen.no
952 32 231

Fighterleder
Siv Strandos Helle
fighterleder.forde@kreftforeningen.no
906 66 071

Sponsorleder
Odd Kaare Nøstdal
odd.kaare.nostdal@dnb.no
934 07 235