Kreftforeningens Stafett for livet Odda

Velkommen til Stafett for livet 20.–21.august 2022 i Odda. I et døgn går eller løper vi til støtte for alle kreftrammede.

Tid

Dato for 2023 kommer

Følg stafetten

Vil du være frivillig?

Har du lyst å være med å arrangere stafett? Vi trenger DEG!

Som frivillig kan du være med over en lengre periode i en av arbeidsgruppene som står for planleggingen og gjennomføringen av stafetten, eller du kan være med som frivillig kun på selve arrangementet. Noe for deg?

Samle inn penger

Det er mulig å samle inn penger til Kreftforeningen i forbindelse med Stafett for livet, for eksempel ved å

  • opprette en digital innsamling for laget på Kreftforeningens nettsider
  • vippse til 590481, Kreftforeningens Stafett for livet Odda sitt eget vippsnummer

Alt som samles inn i forbindelse med Stafett for livet går til Kreftforeningens arbeid.

Lurer du på noe?

Inge Lægreid

sponsorleder

inlae@online.no95 88 96 04