Kreftforeningens Stafett for livet Ringsaker

Velkommen til Stafett for livet 3.–4. september 2022 i Mjøsparken i Brumunddal. I et døgn går eller løper vi til støtte for alle kreftrammede.

Tid

Dato for 2023 kommer

Følg stafetten

Vil du være frivillig?

Har du lyst å være med å arrangere årets stafett? Vi trenger DEG!

Som frivillig kan du være med over en lengre periode i en av arbeidsgruppene som står for planleggingen og gjennomføringen av stafetten, eller du kan være med som frivillig kun på selve arrangementet. Noe for deg?

Samle inn penger

Det er mulig å samle inn penger til Kreftforeningen i forbindelse med Stafett for livet, for eksempel ved å

  • opprette en digital innsamling for laget på Kreftforeningens nettsider
  • vippse til 500490, Kreftforeningens Stafett for livet Ringsaker sitt eget vippsnummer

Alt som samles inn i forbindelse med Stafett for livet går til Kreftforeningens arbeid.

Lurer du på noe

Arne-Henrik Sandnes

Sponsoransvarlig

ahs@ahsmedia.no995 18 760