Kreftforeningens Stafett for livet Tromsø

Vi planlegger for Kreftforeningens Stafett for livet Tromsø i 2021 og håper du blir med.

Tid: 18. september 2021

Stafettene i 2021 tilpasses nasjonale og lokale smittevernsråd, og det vil være lokale variasjoner i hvordan stafettene gjennomføres. Men målet er likt: Vi skal hedre fighterne, vise vår støtte, minnes de vi har mistet, gi håp og feire livet.

Samle inn penger

Det er mulig å samle inn penger til Kreftforeningen i forbindelse med Stafett for livet, for eksempel ved å

  • opprette en digital innsamling for laget på Kreftforeningens nettsider
  • vippse til 590480, Kreftforeningens Stafett for livet Tromsø sitt eget vippsnummer

Alt som samles inn i forbindelse med Stafett for livet går til Kreftforeningens arbeid.

Lurer du på noe?

Stafettleder/Sponsorleder
Tom Høgli
stafettleder.tromso@kreftforeningen.no
934 15 395

Lagleder
Ingrid Hovda Lien
ingrid.hovda.lien@uit.no
480 06 311

Fighterleder
Anne Gry Bentzen
fighterleder.tromso@kreftforeningen.no