Kreftforeningens Stafett for livet Tromsø

Kreftforeningens Stafett for livet gjennomføres dessverre ikke i 2020, men det blir stafett i 2021. Vi håper du blir med.

Følg stafetten på Facebook for å holde deg oppdatert

Samle inn penger med ditt lag

Selv om stafettene ikke gjennomføres i 2020, er det fortsatt mulig å samle inn penger til Kreftforeningen, for eksempel ved å

  • opprette en digital innsamling for laget på Kreftforeningens nettsider
  • vippse til 590480, Kreftforeningens Stafett for livet Tromsø sitt eget vippsnummer

Alt som samles inn i forbindelse med Stafett for livet går til Kreftforeningens arbeid.

Lurer du på noe?

Stafettleder/Sponsorleder
Tom Høgli
stafettleder.tromso@kreftforeningen.no
934 15 395

Lagleder
Ingrid Hovda Lien
ingrid.hovda.lien@uit.no
480 06 311

Fighterleder
Anne Gry Bentzen
fighterleder.tromso@kreftforeningen.no