Med hjerte for lokalsamfunnet og kreftsaken

Det finnes mange måter å engasjere seg på. Sparebanken Møre har tatt i bruk hele verktøykassa. Det merker lokalsamfunnet.

Seks personer holder en stor sjekk
Sparebanken Møre samlet inn 17 000 kroner under stafetten i Ålesund.

– At arbeidsplassen din engasjerer seg, og gir deg som ansatt mulighet til å gjøre det samme, bidrar jo til at man blir stolt.

Det sier Andreas Ulvestad, banksjef i Sparebanken Møre – avdeling Spjelkavik.

I flere år har banken engasjert seg for kreftsaken, på flere ulike måter.

– For to år siden var vi i dialog med Kreftforeningen om å sponse fighter-middagen som arrangeres under Stafett for livet Ålesund. Dette syntes vi var et svært godt tiltak, og sa derfor ja til å bidra, forteller Ulvestad.

En fighter er en person som har eller har hatt kreft, og er æresgjest på stafetten. For å gjøre litt ekstra stas på fighterne, blir det arrangert en egen fighter-middag.

Men å sponse middagen var ikke nok for banken. De ville gjøre mer.

Sparebanken Møre sponset Fighter-middagen i Ålesund. Foto: Marius Simensen

Et arrangement for alle

– Etter å ha fått på plass fighter-middagen, fikk vi ideen om å danne et eget lag og være med på selve stafetten.

Ulvestad begynte derfor å rekruttere ansatte, også fra hovedkontoret og de andre avdelingene.

– Det var ingenting å si på engasjementet, og vi ble til slutt et solid lag. Dette til tross for at vi egentlig ikke ante hva vi gikk til, forteller Ulvestad.

Det var derfor en spent gjeng som stilte til start.

– Når man hører stafett, så tenker man jo at dette er noe veldig fysisk. Men vi erfarte raskt at dette er en stafett som passer for alle, og at det har ingenting med det fysiske å gjøre.  Det er det sosiale som er det aller viktigste, forklarer Ulvestad.

Stafett for livet er gratis, også for de som stiller med lag. De som ønsker det, kan selv samle inn penger til kreftsaken ved å gi en fast sum for hver runde en deltager gjennomfører på stafetten.

– Vi valgte å gjøre dette. Det ga alle på laget ekstra motivasjon, sier Ulvestad.

Samtaler som ga perspektiv

– De ansatte som deltok på stafetten, fikk en veldig positiv opplevelse. Det ble en «snakkis» i etterkant. Vi satt igjen med en følelse av at vi hadde vært med på noe som betydde noe, og som var med på å gjøre en forskjell, forteller Ulvestad.

Det Ulvestad husker best fra stafetten, er samtalene han hadde med andre deltagere.

– I løpet av stafetten ble det mange fine samtaler. Samtaler som virkelig ga oss perspektiv og en påminnelse om hvor viktig denne saken er, forteller han.

I år stiller banken på nytt med eget lag under Stafett for livet Ålesund, 7.- 8. september.

– Vi fikk så gode tilbakemeldinger fra de som deltok sist, at jeg tror det ikke vil bli noe problem å rekruttere ansatte til å delta i år igjen.

Banksjefen oppfordrer også andre bedrifter til å stille med lag til sin lokale stafett.

– Det er bare å hoppe ut i det. Du trenger ikke være sprek for å delta, det er et som passer for alle, sier Ulvestad.

10 millioner til nytt Vardesenter i Ålesund

Sparebanken Møre er ikke en bank som engasjerer seg én gang, klapper seg selv på skuldra og går videre. I mange år har de engasjert seg i stort og smått. Kreftsaken har hele tiden vært sentral for banken.

– Uansett hvem man er, så er kreftsaken noe som angår oss alle. Våre ansatte, deres familier, venner, og ikke minst våre kunder. Vi snakker ofte med kunder som havner i en helt ny livssituasjon på grunn av en kreftsykdom. Derfor er det viktig for oss å vise at dette er en sak vi engasjerer oss i og ønsker å løfte fram.

I 2022 donerte banken hele 10 millioner kroner til nytt Vardesenter i Ålesund.

Fem personer holder en sjekk
Jorun Bøyum, klinikksjef, Roar Strandman, tidligere kreftpasient, Trond Lars Nydal, administrerende direktør i Sparebanken Møre, Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær Kreftforeningen og Øyvind Bakke administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal HF. Foto: Sparebanken Møre.

– Vil komme mange til gode

– Vi er opptatt av å gi tilbake til lokalsamfunnet. Derfor er det også viktig for oss at det finnes gode tilbud og tjenester i nærområdet. Vi tenkte at det ikke var noen bedre måte å gi tilbake til lokalsamfunnet på, enn å bidra til bygging av et Vardesenter, forteller Ulvestad.

Når Vardesenteret i Ålesund åpner, er det det første Vardesenteret som blir åpnet på ti år, og det første utenfor et universitetssykehus.

– Vardesenteret er et lokalt tilbud som kommer hele fylket til gode, og akkurat derfor var det noe vi ville støtte med en ganske stor sum. Det er på tide at vi får et slikt tilbud i Møre og Romsdal, sier Ulvestad.

– En kreftsykdom er en enorm omveltning, både for den som blir syk og de pårørende. Vardesenteret i Ålesund blir derfor et godt tilbud til mennesker som står i en krevende situasjon, legger han til.

Han gleder seg til Vardesenteret står ferdig, og har stor tro på at det vil komme mange i regionen til gode.

– Et Vardesenter rommer så mye. Her er det fokus på det psykososiale, kunnskap, fysisk aktivitet og kosthold. Her kan du som kreftsyk eller pårørende møte andre som er i samme situasjon, delta på kurs og få rådgivning. I tillegg er det gratis, noe som er med på å gjøre det til et lavterskeltilbud. Det er viktig. Vi har derfor stor tro på at Vardesenteret blir en viktig plass for mange.

Enestående engasjement

– Det engasjementet Sparebanken Møre har vist, er helt unikt.

Det sier regionleder i Kreftforeningen Midt-Norge, Tom Anders Stenbro.

– Banken er levende opptatt av lokalsamfunnet de er en del av, og har de siste årene særlig stilt opp for kreftsaken. Dette er en bank som tar sitt samfunnsoppdrag på alvor! Vi håper andre næringslivsaktører lar seg inspirere av Sparebanken Møre, sier Stenbro.

Bankens største enkeltbidrag er likevel donasjonen til nytt Vardesenter i Helse Møre og Romsdal.

– Støtten fra banken var helt avgjørende. Donasjonen til Vardesenteret i Ålesund vil bety mye for svært mange kreftrammede, pårørende og etterlatte – i mange år framover, sier Stenbro.

Slik deltar du i Stafett for livet

Det er flere måter å delta i Stafett for livet på. Se mulighetene her, og bli med oss i å gjøre en forskjell og vise din støtte til alle om rammes av kreft. Det er gratis å delta. Mange stafetter er allerede i gang med planleggingen. Følg med på den stafetten du ønsker å delta på for mer informasjon.

Du deltar i Stafett for livet å opprette et eget lag eller melde deg som lagdeltaker. Lagene består av familie, venner, kollegaer og andre som du ønsker å invitere inn. Har du, eller har du hatt kreft kan du delta som fighter. Fighterne er stafettens æresgjester, og inviteres til et eget program under deler av stafetten. Du kan delta på et lag selv om du er fighter.

Bli frivillig
Stafett for livet drives av frivillige i Kreftforeningen, og de frivilliges innsats er helt avgjørende for å få til et godt arrangement. Både i forkant og under stafetten er det mange ulike oppgaver som skal gjøres, og vi trenger frivillige i ulike roller. Kontakt din lokal stafett for å melde deg som frivillig. Les mer og meld din interesse her.

Som støttespiller eller sponsor kan du vise din støtte ved å gi penger til kreftsaken, eller ved å støtte en stafett med varer og tjenester. Det er også mulig å starte en egen digital innsamling.  Du kan støtte en stafett, et lag eller en deltaker. Du kan også støtte ved å kjøpe lysposer til lysseremonien. Ta kontakt med din lokale stafett og hør hvordan du kan bidra.

Var dette nyttig?