Et sted å hente krefter

Vardesenteret er et friareal for kreftpasienter og pårørende. Noen trenger å snakke om kreften. Andre trenger en pause. Hos oss er det plass til deg uansett.

Besøk oss