Dette går pengene til

Gjennom forskning, forebygging, påvirkning og kreftomsorg jobber vi for alle som rammes av kreft. Vi er et talerør for pasienter og pårørende og står bak mange store løft på kreftområdet.

Kreftforeningen finansierer en tredjedel av kreftforskningen i Norge. Totalt har vi gjennom tidene tildelt over 10 milliarder kroner til forskning, som betyr at vi en av Norges største bidragsytere til kreftforskning. I 2023 delte vi ut 296 millioner.

Over 1,6 milliarder kroner

har vi gitt til kreftforskning fra 2016 til 2022.

80 %

Formålsarbeid

18 %

Skaffe inntekter

2 %

Administrasjon

Vårt arbeid

Arbeidet vårt er basert på innsamlede midler, og det er takket være alle som støtter oss at vi kan fortsette å arbeide for alle som rammes av kreft.

Her er noe av det vi gjør:

Informasjon

Vi sprer oppdatert kunnskap om kreft og gir gode råd om kreft til pasienter, pårørende, etterlatte og resten av befolkningen.

Les om kreft
Les om dine rettigheter

Omsorg og støtte

Vi jobber for å gjøre livet bedre for alle som rammes av kreft gjennom gratis møteplasser, rådgivning og støtteordninger.

Se våre tilbud

Forskning

Vi bekjemper kreft både nå og for fremtiden ved å finansiere en betydelig andel av kreftforskningen som skjer i Norge.

Se forskning vi støtter

Politisk arbeid

Vi er et talerør for pasienter og pårørende i møte med myndighetene og står bak mange store løft på kreftområdet.

Dette er hva vi mener

En flaske med sol på.

Forebygging

Vi gjør det lettere å ta valg som minsker risikoen for kreft ved å spre informasjon og kjempe for politiske gjennomslag for folkehelse.

Les om forebygging

Internasjonalt arbeid

Vi setter søkelys på kreft internasjonalt og er aktivt med i politiske forumer i internasjonale organisasjoner og nettverk.

Vi har et internasjonalt perspektiv

Kreftforeningen er medlem av Innsamlingskontrollen. Dette er en offentlig godkjent stiftelse som ivaretar givernes interesser. Stiftelsen kontrollerer at utgiftene våre holdes på et forsvarlig nivå i forhold til inntektene, og at vi til en hver tid følger organisasjonens regelverk for innsamlede midler.

Var dette nyttig?