Dette går pengene til

Gjennom forskning, forebygging, påvirkning og kreftomsorg jobber vi for alle som rammes av kreft. Vi er et talerør for pasienter og pårørende og står bak mange store løft på kreftområdet.

Kreftforeningen er medlem av Innsamlingskontrollen. Dette er en offentlig godkjent stiftelse som ivaretar givernes interesser. Stiftelsen kontrollerer at utgiftene våre holdes på et forsvarlig nivå i forhold til inntektene, og at vi til en hver tid følger organisasjonens regelverk for innsamlede midler.

I 2021 gikk 82 prosent av midlene til vårt formål, hvor over halvparten gikk til å støtte kreftforskning. Ved å bevilge 287 millioner kroner i 2021, er vi en av Norges største bidragsytere til kreftforskningen. 17 prosent gikk til å skaffe midler og 1 prosent gikk til administrasjon.

82

prosent

Formålsarbeid

17

prosent

Skaffe inntekter

1

prosent

Administrasjon

Vårt arbeid

Arbeidet vårt er basert på innsamlede midler, og det er takket være alle som støtter oss at vi kan fortsette å arbeide for alle som rammes av kreft. Dette er noe av det vi gjør:

Var dette nyttig?