Ved å ha en sunn kroppsvekt og unngå vektøkning kan kreftrisikoen reduseres. Overvekt og fedme øker risikoen for flere kreftformer.

Å unngå overvekt og fedme er noe av det viktigste du kan gjøre for å redusere risikoen for mange helseproblemer og sykdommer, blant annet kreft. Sammenlignet med normalvektige har personer med overvektige eller fedme høyere risiko for hjerte- og karsykdom, hjerneslag, høyt blodtrykk, diabetes, i tillegg til en rekke andre kroniske sykdommer og flere kreftformer.

Overvekt eller fedme er årsak til minst 12 typer kreft

Det er en klar sammenheng mellom overvekt og kreft når det gjelder kreft i tykk- og endetarm, nyrebryst (etter overgangsalderen), bukspyttkjertelslimhinnen i livmoren (endometriet), galleblæren, mage (cardia), lever, prostata (avansert), eggstokk, spiserør (adenokarsinom) og munn, svelg og strupehode.

Hvis du har en normal vekt er det bra for helsen at du klarer å holde vekten. Er du overvektig vil det å gå ned i vekt, eller ikke gå videre opp i vekt, være gunstig både med hensyn til kreftrisiko og for helsen generelt.

Både kostholdet og fysisk aktivitet har betydning for vekten

Hos de aller fleste er overvekt et resultat av ubalanse mellom hvor mye du spiser og hvor aktiv du er. Genetiske og fysiologiske forhold spiller også inn.

Kosthold og kreft Et balansert kosthold vil redusere risikoen for både kreft og andre livsstilssykdommer.

Hva kan du gjøre for å unngå overvekt?

De fleste som går opp i vekt gjør det gradvis uten å tenke over at det kan bli et problem. På samme måte som at vektøkning oftest skjer over tid, vil små endringer som blir en naturlig del av hverdagen også være det som best gir varig vektreduksjon.

Raske dietter og skippertakstrening er ingen god løsning. Det gjelder å finne en ny tilnærming til mosjon og kosthold. Mange tenker for eksempel ikke over at alkohol inneholder mye kalorier. Ved å tenke over hva vi spiser og drikker, spise mindre porsjoner og være mer fysisk aktiv, er det mulig å gå ned i vekt.

Nå kan du klage på usunn reklame Usunn mat og drikke skal ikke markedsføres til barn under 13 år. Nå har du muligheten til å klage om du opplever dette.

Derfor har overvekt betydning for utvikling av kreft

Det finnes flere mulige forklaringer på hvorfor overvekt og fedme gir økt kreftrisiko. Sannsynligvis fører mye fettvev til høyere produksjon av hormoner som kan påvirke cellevekst:

  • Fettvev produserer overskudd av østrogen, noe som ser ut til å gi økt risiko for blant annet kreft i livmoren og for brystkreft hos kvinner etter overgangsalder.
  • Personer som har overvekt har ofte mer insulin- og insulinlignende vekstfaktorer i blodet enn normalvektige. Disse hormonene ser ut til å kunne stimulere utviklingen av kreftsvulster.
  • Overvekt fører til mer av det appetittregulerende hormonet leptin enn hos normalvektige. Dette hormonet produseres også i fettvev og ser ut til å kunne stimulere cellevekst.

Andre mulige forklaringer kan være at kreftfremkallende stoffer lagres i fettvev og at mennesker med overvekt ofte har en kronisk betennelsestilstand i kroppen. Begge deler ser ut til å gi økt risiko for kreft.

Fedme rundt magen er mest uheldig

Måten fettet er fordelt på kroppen kan påvirke risikoen for kreft. Fedme rundt magen ser ut til å være mer uheldig enn fedme andre steder på kroppen.

Det trengs imidlertid mer forskning for å forstå bedre de biologiske mekanismene som forklarer sammenhengen mellom fedme, overvekt og kreft.

Fysisk aktivitet er verdens beste medisin

Regelmessig fysisk aktivitet reduserer risikoen for kreft fordi det motvirker noen av disse mekanismene. Blant annet reduseres nivået av fritt østrogen, insulin og insulinlignende vekstfaktorer. Fysisk aktivitet kan gi en kropps-sammensetning med mindre fett og mer muskelmasse.

Regelmessig mosjon er derfor alltid gunstig, uansett om du klarer å redusere kroppsvekten eller ikke. Og det er aldri for sent å begynne.

Hva defineres som overvekt og fedme?

For å måle overvekt og fedme brukes BMI (kroppsmasseindeks) som er en internasjonalt anerkjent metode. BMI regnes ut ved at man tar vekten og deler på høyde x høyde, for eksempel 82 kg / 1,8 x 1,8. For å vurdere risiko for sykdom benyttes også midjemål.

  • Undervektige har en BMI på under 18,5.
  • Normalvektige har en BMI på mellom 18,5 og 24,9.
  • Overvektige har en BMI på mellom 25 og 29,9 og hvor midjemål for kvinner er 80 cm og menn 94 cm.
  • Dersom BMI er 30 og over, og man har et midjemål på 88 cm for kvinner og 103 cm for menn, måles det som fedme.

I løpet av de siste tiårene har andelen personer med overvekt i Norge økt betydelig. Blant menn mellom 40 og 45 år har omtrent halvparten overvekt og 15-18 prosent har fedme (en kroppsmasseindeks på 30 eller over). Også i andre aldersgrupper er det en høy andel med overvekt eller fedme. Andelen kvinner med overvekt er noe lavere.

Grunnlaget for god helse legges i oppveksten

Folkehelseinstituttets Barnevekststudie viser at hver sjette 8-9 åring har overvekt eller fedme. Levevaner som etableres i barne- og ungdomsårene kan prege helsen resten av livet. For å forebygge overvekt trengs det gode oppvekstmiljø som stimulerer til sunne mat- og aktivitetsvaner. Voksne er viktige rollemodeller, enten vi er foreldre eller jobber med barn og unge.

Vi har laget et samtaleverktøy for deg som jobber med barn og småbarnsforeldre. Bruk det gjerne når du snakker om mat, søvn og fysisk aktivitet.