Alkohol og kreft - Kreftforeningen
Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Alkohol og kreft

Alkohol er kreftfremkallende. Forskning viser at selv et lavt alkoholforbruk gir økt kreftrisiko.

Hvis du vil redusere din egen kreftrisiko, bør du kutte ned på alkohol. Jo mer vi kutter ned på alkoholforbruket, jo mer reduserer vi risikoen for å få kreft.

Hvor mye alkohol gir økt risiko for kreft?

Det er den totale mengden alkohol som er avgjørende for kreftrisikoen. Det finnes ikke en trygg, nedre grense for hvor mye alkohol du kan drikke. Hvis du ønsker å drikke alkohol, er det lurt å ha et lavt forbruk, både med tanke på kreftrisiko og for å ha god helse generelt.

På grunn av fysiologiske og hormonelle forskjeller mellom kjønnene, risikerer kvinner mer ved å ha et høyt alkoholforbruk enn menn. Kvinners kropp er oftest mindre og fettsammensetningen er annerledes enn hos menn. Kvinner har også andre hormonsystemer enn menn, noe som blant annet påvirker nedbrytningen av alkohol.

Om det er vin, øl eller sprit som drikkes, har lite å si for utviklingen av kreft. Det er den totale mengden alkohol (etanol) som er avgjørende.

Alkohol øker risiko for flere kreftformer

  • Brystkreft er den kreftformen flest norske kvinner får. Kvinner som drikker alkohol daglig og i gjennomsnitt mer enn én alkoholenhet per dag, har økt risiko for å få brystkreft. Eksempelvis vil en gruppe kvinner som i snitt drikker to glass vin om dagen ha 10% høyere brystkreftrisiko enn en gruppe kvinner som drikker ett glass vin om dagen.
  • Både kvinner og menn har økt risiko for å få kreft i tykk- og endetarm hvis de drikker over henholdsvis en og to alkoholenheter daglig.
  • Et regelmessig og høyt alkoholforbruk gir økt risiko for kreft i lever, munn, svelg, strupe og spiserør.  
Eksempler på en alkoholenhet. 1 enhet alkohol = 12 gram alkohol som gir 0,25 promille.

Tips til deg som ønsker å kutte ned på alkohol:

  • Bli bevisst på dine egne alkoholvaner.
  • Velg et lite glass fremfor et stort.
  • Finn gode alkoholfrie alternativer. 

Halvparten av norske kvinner nyter alkohol på hverdager, men 7 av 10 kjenner ikke til sammenhengen mellom alkohol og kreft. Ett glass mindre kan gjøre en forskjell. 

Derfor har alkohol betydning for utvikling av kreft

Alkohol har en toksisk effekt, og virker dermed som en slags gift på kroppen.

Kreftfremkallende stoffer dannes når alkohol brytes ned

Når alkohol brytes ned i leveren dannes restproduktet acetaldehyd. Dette kan skade celler og genmateriale, og øker risikoen for kreft. Studier viser at det finnes variasjoner i genene som står for alkoholnedbrytning i kroppen, noe som kan bety at det er individuelle forskjeller i hvordan alkohol påvirker kreftrisikoen.

Alkohol øker virkningen av kreftfremkallende stoffer

Risikoen for kreft øker dersom du samtidig med å drikke alkohol utsettes for andre risikofaktorer. Dersom du både røyker og drikker mangedobles risikoen for kreft i munnhule, svelg og strupe sammenlignet med om du hverken røyker eller drikker. En mulig årsak er at alkohol gjør det enklere for munn og hals å absorbere de kreftfremkallende stoffene i tobakk.

Alkohol påvirker de kvinnelige kjønnshormoner

Noen av de kvinnelige kjønnshormoner påvirkes av alkohol slik at nivået stiger. Dette forbindes med en økt risiko for brystkreft. 

Mye kalorier i alkohol

Det er mange som ikke tenker på at alkohol inneholder mye kalorier. Den som drikker alkohol ofte eller i store mengder, risikerer derfor også å gå opp i vekt. Overvekt har en sterk sammenheng med flere kreftformer. Både sukker og alkohol inneholder tomme kalorier. Se etter informasjon om sukkermengde på prislappen på hylla på Vinmonopolet - det er stor variasjon i sukkerinnholdet i vin.

En myte at alkohol er godt for helsen

Forskning viser at alkohol øker risikoen for kreft. Det er for svært få personer at alkohol er bevist kan ha en beskyttende effekt for helsen. Tidligere har det vært hevdet at alkohol er godt for hjertet. Dette er ikke lenger å anbefale.

Etter at UK Chief Medical Officer har gått igjennom all forskning gjort på dette området mellom 1995 og 2015, har de trukket alle anbefalinger knyttet til helsemessige positive effekter av alkohol. Dette er å anse som det gjeldende oppdaterte kunnskapsgrunnlaget per i dag.

Her kan du lese mer:

Flere råd for å drikke mindre alkohol