Hvis du vil redusere din egen kreftrisiko, bør du kutte ned på alkohol. Jo lavere alkoholforbruket er, jo mer reduserer vi risikoen for å få kreft.

Ingen trygg mengde alkohol

Det finnes ikke en trygg, nedre grense for hvor mye alkohol du kan drikke uten å øke kreftrisikoen. Hvis du ønsker å drikke alkohol, er det lurt å drikke lite, både med tanke på kreftrisiko og for å ha god helse generelt. Det er den totale mengden alkohol som betyr noe, og ikke om du drikker vin, øl eller sprit. 

På grunn av fysiologiske og hormonelle forskjeller mellom kjønnene, risikerer kvinner mer ved å ha et høyt alkoholforbruk enn menn. Kvinners kropp er oftest mindre og fettsammensetningen er annerledes enn hos menn. Kvinner har også andre hormonsystemer enn menn, noe som blant annet påvirker nedbrytningen av alkohol.

Hos Av og til finner du fakta om alkohol i arbeidslivet.

Å drikke mindre alkohol reduserer risikoen for mange kreftformer

Basert på en grafikk laget av Cancer Research UK.

    

  • Brystkreft er den kreftformen flest norske kvinner får. Kvinner som drikker alkohol daglig og i gjennomsnitt mer enn én alkoholenhet per dag, har økt risiko for å få brystkreft. 
  • Både kvinner og menn har økt risiko for å få kreft i tykk- og endetarm hvis de drikker over henholdsvis én og to alkoholenheter daglig.
  • Et regelmessig og høyt alkoholforbruk gir økt risiko for kreft i lever, munn, svelg, strupe og spiserør. 

Hva er én enhet?

En flaske pils

En flaske pils
(3,3 dl)
     

Et glass vin

Et lite glass vin
(1,25 dl)
   

Et veldig lite glass brennevin

Et veldig lite glass brennevin
(0,4 dl)

Tips til deg som ønsker å kutte ned på alkohol:

  • Bli bevisst på dine egne alkoholvaner.
  • Velg et lite glass fremfor et stort.
  • Finn gode alkoholfrie alternativer.

Halvparten av norske kvinner nyter alkohol på hverdager, men 7 av 10 kjenner ikke til sammenhengen mellom alkohol og kreft. Ett glass mindre kan gjøre en forskjell.

Derfor har alkohol betydning for utvikling av kreft

Alkohol har en toksisk effekt, og virker dermed som en slags gift på kroppen.

Kreftfremkallende stoffer dannes når alkohol brytes ned

Når alkohol brytes ned i leveren dannes restproduktet acetaldehyd. Dette kan skade celler og genmateriale, og øker risikoen for kreft. Studier viser at det finnes variasjoner i genene som står for alkoholnedbrytning i kroppen, noe som kan bety at det er individuelle forskjeller i hvordan alkohol påvirker kreftrisikoen.

Alkohol øker virkningen av kreftfremkallende stoffer

Risikoen for kreft øker hvis du samtidig med å drikke alkohol utsettes for andre risikofaktorer. Dersom du både røyker og drikker mangedobles risikoen for kreft i munnhule, svelg og strupe sammenlignet med om du hverken røyker eller drikker. En mulig årsak til dette er at alkohol gjør det enklere for munn og hals å absorbere de kreftfremkallende stoffene i tobakk.

Alkohol påvirker kvinnelige kjønnshormoner

Noen kvinnelige kjønnshormoner påvirkes av alkohol slik at nivået stiger. Dette forbindes med en økt risiko for brystkreft.

Mye kalorier i alkohol

Det er mange som ikke tenker på at alkohol inneholder mye kalorier. Den som drikker alkohol ofte eller i store mengder, risikerer derfor også å gå opp i vekt. Overvekt har en sterk sammenheng med flere kreftformer. Både sukker og alkohol inneholder tomme kalorier. Se etter informasjon om sukkermengde på prislappen på hylla på Vinmonopolet – det er stor variasjon i sukkerinnholdet i vin. I drinker kommer i tillegg kalorier fra blandevann, juice eller sirup. 

En halvliter pils

En halvliter pils 
Cirka 200 kcal
(5 dl – 4,5 vol %)

Et glass vin

Et lite glass vin
Cirka 90 kcal
(1,25 dl – 12 vol %)

En cocktail

En typisk cocktail
Cirka 250 kcal
(F.eks. en mojito)

En myte at alkohol er godt for helsen

Forskning viser at alkohol øker risikoen for kreft. Tidligere har det vært hevdet at alkohol er godt for hjertet. Dette er ikke lenger å anbefale.

Etter at UK Chief Medical Officer har gått igjennom all forskning gjort på dette området mellom 1995 og 2015, har de trukket alle anbefalinger knyttet til helsemessige positive effekter av alkohol. Dette er å anse som det gjeldende oppdaterte kunnskapsgrunnlaget per i dag.

Her kan du lese mer:

Flere råd for å drikke mindre alkohol.