Alkohol og kreft

Alkohol er kreftfremkallende, og det er en myte at alkohol er godt for helsen. De mest effektive tiltakene for å begrense alkoholbruk i befolkningen er høye alkoholpriser og begrenset tilgjengelighet. 

Vårt råd

Drikk minst mulig alkohol

Jo mindre alkohol du drikker, jo lavere blir risikoen for kreft. Det er den totale mengden alkohol som betyr noe, ikke om du drikker mye i helgen eller litt hver dag. Det er en myte at alkohol er godt for helsen.

Kreftforeningen jobber blant annet for høye avgifter og merking med helseadvarsler på emballasjen.

Hvis du ønsker å drikke alkohol, er det lurt å drikke minst mulig, både med tanke på kreftrisiko og for å ha god helse generelt. 

Forskning viser at selv et lavt alkoholforbruk gir økt kreftrisiko, og det finnes ikke en trygg, nedre grense. Det er den totale mengden alkohol som betyr noe, ikke om du drikker vin, øl eller sprit, eller om du drikker litt hver dag eller mye i helgen. Jo mindre alkohol du drikker, jo lavere blir risikoen for kreft.

Kvinner risikerer enda mer enn menn ved å ha et høyt alkoholforbruk. Kvinners kropp er oftest mindre og fettsammensetningen er annerledes. Også hormonsystemet er annerledes enn hos menn, noe som blant annet påvirker nedbrytningen av alkohol.

Å drikke mindre alkohol reduserer risikoen for mange kreftformer

Basert på en grafikk laget av Cancer Research UK.

Brystkreft er den kreftformen flest norske kvinner får. Kvinner som drikker alkohol daglig og i gjennomsnitt mer enn én alkoholenhet per dag, har økt risiko for å få brystkreft. 

Både kvinner og menn har økt risiko for å få kreft i tykk- og endetarm hvis de drikker over henholdsvis én og to alkoholenheter daglig.

Andre krefttyper som kan knyttes til alkohol er leverkreft, spiserørskreft og kreft i munn, svelg, og strupe

Hva er én enhet?

En flaske pils

En flaske pils
3,3 dl

Et glass vin

Et lite glass vin
1,25 dl

Et veldig lite glass brennevin

Et veldig lite glass brennevin
0,4 dl

Tips for å kutte ned på alkohol

 • Bli bevisst på dine egne alkoholvaner.
 • Velg et lite glass fremfor et stort.
 • Finn gode alkoholfrie alternativer.
 • Ett glass mindre kan gjøre en forskjell.

7 av 10 norske kvinner kjenner ikke til sammenhengen mellom alkohol og kreft. Halvparten av kvinnene nyter alkohol på hverdager.

Derfor har alkohol betydning for kreft

Alkohol har en toksisk effekt, og virker dermed som en slags gift på kroppen.

 • Kreftfremkallende stoffer dannes når alkohol brytes ned
  Når alkohol brytes ned i leveren dannes restproduktet acetaldehyd. Dette kan skade celler og genmateriale, og øker risikoen for kreft. Studier viser at det finnes variasjoner i genene som står for alkoholnedbrytning i kroppen, noe som kan bety at det er individuelle forskjeller i hvordan alkohol påvirker kreftrisikoen.
 • Alkohol øker virkningen av kreftfremkallende stoffer
  Dersom du både røyker og drikker mangedobles risikoen for kreft i munnhule, svelg og strupe sammenlignet med om du hverken røyker eller drikker. En mulig årsak til dette er at alkohol gjør det enklere for munn og hals å absorbere de kreftfremkallende stoffene i tobakk.
 • Alkohol påvirker kvinnelige kjønnshormoner
  Noen kvinnelige kjønnshormoner påvirkes av alkohol som kan gi en økt risiko for brystkreft.

Mye kalorier i alkohol

Det er mange som ikke tenker på at alkohol inneholder mye kalorier. Den som drikker alkohol ofte eller i store mengder, risikerer derfor også å gå opp i vekt. Overvekt har en sterk sammenheng med flere kreftformer. Både sukker og alkohol inneholder tomme kalorier. Se etter informasjon om sukkermengde på prislappen på hylla på Vinmonopolet – det er stor variasjon i sukkerinnholdet i vin. I drinker kommer i tillegg kalorier fra blandevann, juice eller sirup. 

En halvliter pils

En halvliter pils
Cirka 200 kcal
(5 dl – 4,5 vol %)

Et glass vin

Et lite glass vin
Cirka 90 kcal
(1,25 dl – 12 vol %)

En cocktail

En typisk cocktail
Cirka 250 kcal
(For eksempel en mojito)

En myte at alkohol er godt for helsen

Forskning viser at alkohol øker risikoen for kreft. Tidligere har det vært hevdet at alkohol er godt for hjertet. Dette er ikke lenger å anbefale.

Etter at UK Chief Medical Officer gikk igjennom all forskning gjort på dette området mellom 1995 og 2015, har de trukket alle anbefalinger knyttet til helsemessige positive effekter av alkohol. Dette er det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget som gjelder per i dag.

Var dette nyttig?