Milliongave til Vardesenteret

Sparebanken Møre overrasker med tidenes største gave til Kreftforeningen i Møre og Romsdal. De bidrar med ti millioner kroner i gave til bygging av Vardesenteret Møre og Romsdal.

Mottakelse av sjekk på ti millioner kroner til Vardesenteret.
Jorun Bøyum, klinikksjef, Roar Strandman, tidligere kreftpasient, Trond Lars Nydal, administrerende direktør i Sparebanken Møre, Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær Kreftforeningen og Øyvind Bakke administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal HF. Foto: Sparebanken Møre.

– Som sparebank er vi svært opptatt av å gi noe tilbake til samfunnet og befolkningen. Vi kan ikke tenke oss noen bedre måte å gjøre det på, enn å støtte opp om byggingen av Vardesenteret, sier Trond Lars Nydal, administrerende direktør i Sparebanken Møre. – Tilbudet treffer bredt, og er noe alle kreftrammede og pårørende i regionen vår kan benytte seg av.

Bygger nytt bygg

Vardesenteret Møre og Romsdal er et unikt samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal HF og Kreftforeningen. Kontrakten ble signert i mars i år, og nå åtte måneder senere, har Sparebanken Møre sikret fullfinansiering av senteret.

– Dette er så fantastisk! Vi er så glade for dette bidraget fra Sparebanken Møre, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen. – Vi har blitt møtt med åpne armer og positivitet fra alle hold under hele prosessen med å etablere nytt Vardesenteret. Men denne gaven overgår alt vi har kunne drømt og håpet på.

Fullverdig krefttilbud

4000 pasienter får kreftbehandling i Møre og Romsdal. Årlig er det 1700 nye krefttilfeller i fylket. Vardesenteret skal være et sted å komme innom, en møteplass for uformelle samtaler, men også et sted for å få informasjon, råd og veiledning om egen situasjon. Fysisk aktivitet, kosthold og ernæring, psykososial støtte og rehabilitering og mestring er de fire pilarene som Vardesentertilbudet er bygget på. Alle tilbud og aktiviteter er gratis.

– Med Vardesenteret får fylket vårt et fullverdig krefttilbud. Det er helt fantastisk at vi har fått fullfinansiert bygget, sier Jorun Bøyum, klinikksjef ved Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering i Helse Møre og Romsdal. Hun har vært en sentral aktør og en av de viktigste pådriverne for å få et Vardesenter til fylket.

Illustrasjonsbilde av det nye Vardesenteret, fra arkitekten.
Bygger nytt bygg. Vardesenteret skal stå mellom kreftbygget og Åse hotel. Illustrasjon: Slyngstad Aamlid Arkitekter.

Viktig for regionen

Det er gjennom sitt samfunnsutbytte at Sparebanken Møre får mulighet til å støtte prosjektet med ti millioner kroner.

– Vi har tidligere bidratt til en PET-skanner ved sykehuset i Ålesund, og gaven til et Vardesenter er en naturlig oppfølging, sier administrerende direktør Nydal om Sparebanken Møres engasjement.

– Dette er et tilbud som treffer bredt. Uavhengig alder og kjønn. Dette er et tilbud som alle kreftrammede kan benytte seg av, fortsetter Nydal.

Klinikksjef Jorun Bøyum og generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, mottok gaven fra banken på en pressekonferanse torsdag 3. november.

Kompetansearena for kommunene

Vardesenteret er et lavterskeltilbud først og fremst til kreftrammede, pårørende og etterlatte. Men Helse Møre og Romsdal og Kreftforeningen ønsker også å bruke arenaen til et enda bedre samarbeid mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten. Vardesenteret skal være et sted hvor kommunenes kreftkoordinatorer og andre helsepersonell kan få dele erfaringer og hente kompetanse.

Poliklinikk for seneffekter etter kreftbehandling vil etter hvert etableres i Vardesenteret Møre og Romsdal.

Vardesenteret skal bygges mellom Kreftbygget og Åse hotell. Bygget blir 126 kvadratmeter stort og vil ha alt på ei flate. Byggestart er satt til januar 2023.

Var dette nyttig?