Bli frivillig på Vardesenteret

Vardesenteret er et friareal for kreftpasienter og pårørende som Kreftforeningen driver sammen med sykehus på syv steder i landet.

Foto: Ole Martin Wold

Frivillige er vertskap på Vardesenteret og sørger for at det er et godt sted å besøke. Som frivillig skaper du en pause i hverdagen for personer rammet av kreft, og du kan være en veiviser i en vanskelig situasjon. Du blir en del av et team med andre frivillige, får god opplæring i starten og jevnlig tilbud om erfaringsutveksling og faglig påfyll.

Hva kan du bidra med?

 • Møte pasienter, pårørende og andre interesserte på en god måte
 • Legge til rette for aktiviteter og tilbud til de besøkende
 • Lage og servere enkel bevertning
 • Vise besøkende videre til tilbud både på Vardesenteret og i Kreftforeningen
 • Bidra i markedsføringen av senteret på sykehuset sammen med andre frivillige

Hvem ser vi etter?

 • Du må ha fylt 18 år for å være frivillig på Vardesenteret
 • Du har evne til å møte personer som er berørt av kreft i ulike situasjoner og faser
 • Du må trives med praktiske oppgaver
 • Du må mestre selvstendig jobbing og samarbeid med andre

Alle som er frivillige hos oss er ambassadører for kreftsaken. Vi treffer mange mennesker, og noen ganger er de i en sårbar situasjon. At vi er pålitelige er derfor ekstra viktig. Vi forventer også at frivillige er snus- og røykfrie på aktiviteter i regi av Kreftforeningen.

Hvor mye tid tar det?

 • Opplæring ved oppstart, e-læring og kurs på til sammen fem-seks timer
 • En vakt på Vardesenteret varer i cirka fire timer
 • Vi forventer at du tar to vakter per måned

Ja, jeg vil bli frivillig

Vil du bidra som frivillig? Du må ikke ha erfaring med kreft – bare ha lyst til å bidra! Hvilke aktiviteter som trenger frivillige, og hvor i landet, varierer. Meld interesse, så kontakter vi deg og forteller om hvilke aktiviteter som har behov akkurat nå.

Var dette nyttig?